×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 18

Iisus să prinde de jidovi, lor întâiu de cuvântul Lui pre pământ căzând. La Ana şi Caiafa să duce, răs-punzind arhiereilor ce-L întreba. Cu palma să taie. De trei ori de Petru să tăgăduiaşte. Dus fiind la divan, zicea lui Pilat că împărăţiia Sa nu e din lumea aceasta. Jidovii poftesc să moară Iisus, slobozindu-să Varava.

1 Aceastea zicând, Iisus au ieşit cu ucenicii Săi de ceaea parte de râul Chedrului, unde era o grădină, în carea au întrat El şi ucenicii Lui.

2 Şi ştiia Iuda, cel ce L-au vândut pre El, locul, pentru că de multe ori să aduna acolo Iisus cu ucenicii Săi.

3 Iară Iuda, luând oaste şi de la arhierei şi de la farisei slugi, au venit acolo cu fălinare şi cu făclii şi cu arme.

4 Deci, Iisus, ştiind toate ceale ce era să vie asupra Lui, ieşind, au zis lor: „Pre cine căutaţi?”

5 Răspuns-au Lui: „Pre Iisus Nazarineanul”. Zis-au lor Iisus: „Eu sânt”. Şi sta cu ei şi Iuda, carele vândusă pre El.

6 Iară cum au zis lor: „Eu sânt”, s-au înturnat ei înapoi şi au căzut la pământ.

7 Şi iară i-au întrebat pre ei Iisus: „Pre cine căutaţi?” Ei au zis: „Pre Iisus Nazarineanul”.

8 Răspuns-au Iisus: „Zis-am voao că Eu sânt. Deci, de Mă căutaţi pre Mine, lăsaţi pre aceştia să se ducă,

9 Ca să se umplă cuvântul care au zis că: «Din carii Mi-ai dat Mie, nu am pierdut dintru ei nici unul»”.

10 Iară Simon Petru, având sabie, o au scos şi au lovit pre sluga arhiereului şi i-au tăiat ureachiia lui cea dreaptă. Şi era numele slugii Malh.

11 Deci, au zis Iisus lui Petru: „Bagă sabiia ta în teacă. Au nu voiu bea păharul care Mi-au dat mie Tatăl?”

12 Iară oastea şi căpeteniia şi slugile jidovilor au prins pre Iisus şi L-au legat.

13 Şi L-au adus pre El la Ana întâiu, că era socru lui Caiafa, carele era arhiereu într-acel an.

14 Şi era Caiafa cel ce dădusă sfat jidovilor că mai bine easte un om să moară pentru norod.

15 Şi mergea după Iisus Simon Petru şi alt ucenic. Iară ucenicul acela era cunoscut arhiereului. Şi au întrat cu Iisus în curtea arhiereului.

16 Iară Petru sta la uşe afară. Deci, au ieşit celalalt ucenic, carele era cunoscut arhiereului, şi au zis portăriţei şi au băgat înlăuntru pre Petru.

17 Şi au zis slujnica, portăriţa, lui Petru: „Au, doară, şi tu eşti din ucenicii acestui om?” Zis-au el: „Nu sânt”.

18 Şi sta curteanii şi slugile, carii făcuse foc, că era frig şi să încălzea. Şi era cu dânşii şi Petru stând şi încălzindu-să.

19 Deci, arhiereul au întrebat pre Iisus de ucenicii Lui şi de învăţătura Lui.

20 Răspuns-au Iisus lui: „Eu de faţă am grăit lumei; Eu pururea am învăţat în sinagoga şi în besearică, unde de pretutindinea jidovii să adună. Şi întru ascuns nu am grăit nimic.

21 Ce Mă întrebi pre Mine? Întreabă pre cei ce au auzit ce am grăit lor. Iată, aceştia ştiu ceale ce am zis Eu”.

22 Şi aceastea zicând El, unul din slugile care sta înainte au lovit preste obraz pre Iisus, zicând: „Aşea răspunzi arhiereului?”

23 Răspuns-au Iisus lui: „De am grăit rău, mărturiseaşte de rău. Iară de am grăit bine, ce Mă baţi?”

24 Şi L-au trimis pre El Ana, legat, la Caiafa, arhiereul.

25 Iară Simon Petru era stând şi încălzindu-se. Şi i-au zis lui: „Au, doară, şi tu eşti din ucenicii Lui?” Iară el s-au lepădat şi au zis: „Nu sânt”.

26 Zis-au unul din slugile arhiereului, rudă fiind celui ce-i tăiasă Petru ureachiia: „Au nu te-am văzut eu pre tine în grădină cu Dânsul?”

27 Şi iară s-au lepădat Petru. Şi îndată au cântat cocoşul.

28 Şi au adus pre Iisus de la Caiafa în divan, şi era dimineaţa. Şi ei nu au întrat în divan, ca să nu să spurce. Ci ca să mânânce paştile.

29 Şi au ieşit Pilat la ei şi au zis: „Ce pâră aduceţi asupra omului acestuia?”

30 Răspuns-au ei şi au zis lui: „De nu ar fi fost Acesta făcătoriu de rău, nu L-am fi dat pre El ţie”.

31 Deci, au zis lor Pilat: „Luoaţi-L pre El voi, şi după leagea voastră judecaţi pre El”. Zis-au lui jidovii: „Noao nu ne easte slobod a omorî pre nimene”.

32 Ca cuvântul lui Iisus să se plinească, 20, 19 care au zis însemnând cu ce moarte era să moară.

33 Şi au întrat Pilat iarăşi în divan şi au chemat pre Iisus şi au zis Lui: „Tu eşti împăratul jidovilor?”

34 Răspuns-au Iisus lui: „De la tine însuţi zici tu aceasta, au alţii ţ-au zis ţie de Mine?”

35 Răspuns-au Pilat: „Au, doară, şi eu sânt jidov? Neamul Tău şi arhiereii Te-au dat mie. Ce ai făcut?”

36 Răspuns-au Iisus: „Împărăţiia Mea nu easte din lumea aceasta. De ar fi împărăţiia Mea din lumea aceasta, slugile Meale s-ar nevoi ca să nu Mă dau jidovilor. Iar acum, împărăţiia Mea nu easte de aici”.

37 Zis-au drept aceaea Pilat Lui: „Au împărat eşti Tu?” Răspuns-au Iisus: „Tu zici că Eu împărat sânt. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul. Şi tot cel ce easte din adevăr ascultă glasul Mieu”.

38 Zis-au Pilat Lui: „Ce easte adevărul?” Şi aceasta zicând, iarăşi au ieşit la jidovi şi le-au zis lor: „Eu nici o vină nu aflu întru El.

39 Ci easte voao obiceaiu să vă slobozesc pre unul la Paşti. Deci, voia vă easte să vă sloboz voao pre împăratul jidovilor?”

40 Deci, au strigat iarăşi toţi, zicând: „Nu Luca pre Acesta, ci pre Varava”. Iar Varava era tălhariu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.