×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 16

Ucenicilor veşteaşte viitoarele izgoniri şi că mai bine e lor de va mearge El, să vie Mângăitoriul, Carele va vădi lumea. Şi pre ei îi va învăţa şi pre Hristos va proslăvi. Arată ce ziseasă: „Puţin şi nu Mă veţi vedea”. Adăogând pilda de muiarea ce naşte. Îndeamnă să ceară de la Tatăl cu numele Lui. Şi vesteaşte fuga.

1 Aceastea am grăit voao, ca să nu vă smintiţi.

2 Scoate-vor pre voi din săboară. Ci va veni vreame ca tot cine va ucide pre voi i să va părea că slujbă aduce lui Dumnezeu.

3 Şi aceastea vor face voao, pentru că nu au cunoscut pre Tatăl, nici pre Mine.

4 Ci aceastea am grăit voao, ca, deacă va veni ceasul, să vă aduceţi aminte de aceastea, pentru că am zis voao. Şi aceastea de la început nu le-am spus voao, pentru că eram cu voi.

5 Iară acum merg la Cel ce M-au trimis pre Mine şi nimene dintru voi nu Mă întreabă: «Unde mergi?»

6 Ci, pentru că am grăit aceastea voao, întristare au umplut inima voastră.

7 Ci Eu adevărul zic voao: Mai bine easte voao ca să merg Eu. Că, de nu voiu mearge Eu, Mângăitoriul nu va veni la voi. Iară de voiu mearge, trimite-L-voiu pre El la voi.

8 Şi venind Acela, va mustra lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată.

9 De păcat, pentru că nu cred întru Mine;

10 Iară de dreptate, pentru că la Tatăl Mieu merg şi nu Mă veţi mai vedea;

11 Iară de judecată, pentru că stăpânitoriul lumii aceştiia s-au judecat.

12 Încă multe am a zice voao, ci acum nu le puteţi purta.

13 Iară când va veni Acela, Duhul Adevărului, va învăţa pre voi tot adevărul, că nu va grăi de la Sineşi, ci câte va auzi va grăi. Şi ceale viitoare va spune voao.

14 Acela Mă va mări pre Mine, că dintru al Mieu va luoa şi va spune voao.

15 Toate câte are Tatăl ale Meale sânt. Pentru aceasta am zis că dintr-al Mieu va lua şi va vesti voao.

16 Puţin, şi nu Mă veţi vedea, şi iarăşi puţin, şi Mă veţi vedea. Că Eu merg la Tatăl”.

17 Deci, au zis unii din ucenicii Lui întră sâne: „Ce easte aceasta ce zice noao: «Puţin, şi nu Mă veţi vedea, şi iară puţin, şi Mă veţi vedea», şi cum că: «Eu merg la Tatăl»”?

18 Deci, zicea ei: „Ce easte aceasta carea zice: «Puţin»? Nu ştim ce grăiaşte”.

19 Iară Iisus au cunoscut că vor să-L întreabe pre El şi au zis lor: „De aceasta vă întrebaţi între voi, pentru că am zis: «Puţin, şi nu Mă veţi vedea, şi iarăşi puţin, şi Mă veţi vedea»?

20 Amin, amin zic voao că voi veţi plânge şi veţi suspina, iară lumea să va bucura. Şi voi vă veţi întrista, ci întristarea voastră să va întoarce întru bucurie.

21 Muiarea, când naşte, întristare are, pentru că au venit ceasul ei; iară după ce naşte pruncul, mai mult nu-şi aduce aminte de întristare, pentru bucuriia că s-au născut om în lume.

22 Deci, şi voi acum întristare aveţi, şi iarăşi voiu vedea pre voi şi să va bucura inima voastră şi bucuriia voastră nimene nu o va luoa de la voi.

23 Şi în zioa aceaea pre Mine nu Mă veţi întreba de nimica. Amin, amin zic voao că: orice veţi ceare de la Tatăl întru numele Mieu da-va voao.

24 Până acum nu aţi cerut nimica întru numele Mieu; ceareţi şi veţi luoa, ca bucuriia voastră să fie deplină.

25 Aceastea în pilde am grăit voao. Ci va veni vreame când nu voiu mai grăi în pilde voao, ci chiar de TatălMieu voiu spune voao.

26 În zioa aceaea întru numele Mieu veţi ceare şi nu zic voao că Eu voiu ruga pre Tatăl pentru voi.

27 Că Însuşi Tatăl vă iubeaşte pre voi, că voi încă M-aţi iubit pre Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit.

28 Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume; şi iarăşi las lumea şi merg la Tatăl”.

29 Zis-au cătră El ucenicii Lui: „Iată, acum chiar grăieşti şi nici o pildă nu zici.

30 Acum ştim că ştii toate şi nu-ţi trebuiaşte ca să te întreabe cineva. Pentru aceasta creadem că de la Dumnezeu ai ieşit”.

31 Răspuns-au Iisus lor: „Acum creadeţi?.

32 Iată, vine ceasul şi acum au sosit ca să vă râsipiţi fieştecarele la ale sale şi pre Mine sângur Mă veţi lăsa. Şi nu sânt sângur, că Tatăl cu Mine easte.

33 Aceastea am grăit voao, ca să aveţi întru Mine pace. În lume scârbă veţi avea; ci îndrăzniţi, că Eu am biruit lumea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.