×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA IOAN

Capitolul 15

Hristos, viţa, Tatăl, lucrătoriul, iară ucenicii, mlădiţele. Porunca lui Hristos de dragostea unuia cu altul adeasă să spune. Apostolii, priiatinii lui Hristos, cărora tainele Sale au descoperit şi i-au ales să aducă rod pururea. Pre carii întăreaşte împrotiva urăciunii şi izgonirii lumeşti, zicând că jidovii n-au mântuire de păcatul său.

1 Eu sânt viţa cea adevărată şi Tatăl Mieu lucrătoriul easte.

2 Toată mlădiţa, carea nu aduce întru Mine roadă, o leapădă; şi toată carea aduce roadă o curăţeaşte, ca mai multă roadă să aducă.

3 Iată, voi curaţi sânteţi, pentru cuvântul care am grăit voao.

4 Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă întru sine de nu va fi în viţă, aşea nici voi, de nu veţi fi în Mine.

5 Eu sânt viţa, voi mlădiţele. Cel ce lăcuiaşte întru Mine şi Eu întru el, acela aduce roadă multă, că făr’ de Mine nu puteţi face nimica.

6 De nu va rămânea cineva întru Mine, să va scoate afară ca mlădiţa şi să va usca; şi o vor aduna şi o vor băga în foc şi va arde.

7 De veţi rămânea întru Mine şi cuvintele Meale de vor rămânea întru voi, orice veţi vrea veţi ceare şi va fi voao.

8 Întru aceasta S-au proslăvit Tatăl Mieu, ca roadă multă să aduceţi şi să fiţi Mie ucenici.

9 Cum M-au iubit pre Mine Tatăl şi Eu am iubit pre voi; rămâneţi întru dragostea Mea.

10 De veţi ţinea poruncile Meale, veţi rămânea întru dragostea Mea. Cum şi Eu poruncile Tatălui Mieu am păzit şi rămâiu întru dragostea Lui.

11 Aceastea am grăit voao, ca bucuriia Mea întru voi să rămâie, şi bucuriia voastră să se plinească.

12 Aceasta easte porunca Mea, ca să vă iubiţi unul cu altul cum v-am iubit Eu pre voi.

13 Mai mare dragoste decât aceasta nimene nu are, ca să-şi puie cineva sufletul său pentru priiatinii săi.

14 Voi priiatinii Miei veţi fi, de veţi face câte poruncesc Eu voao.

15 De acum nu vă mai chem pre voi slugi, că sluga nu ştie ce face domnul său, ci pre voi v-am chemat priiatini, pentru că toate ceale ce am auzit de la Tatăl Mieu am arătat voao.

16 Nu voi M-aţi ales pre Mine, ci Eu v-am ales pre voi şi v-am pus ca să meargeţi şi roadă să aduceţi. Şi roada voastră va rămânea, ca orice aţi ceare de la Tatăl întru numele Mieu să vă dea voao.

17 Aceastea poruncesc voao, ca: să vă iubiţi unul cu altul.

18 De vă uraşte pre voi lumea, ştiţi că pre Mine, mai înainte decât pre voi, M-au urât.

19 De aţi fi din lume, lumea ar iubi pre al său; iară căci nu sânteţi din lume, ci Eu v-am ales pre voi din lume, pentru aceaea ureaşte pre voi lumea.

20 Aduceţi-vă aminte de cuvântul care am zis voao: «Nu easte sluga mai mare decât domnul său». De M-au gonit pre Mine, şi pre voi vă vor goni; de au păzit cuvântul Mieu, şi al vostru vor păzi.

21 Ci aceastea toate vor face voao pentru numele Mieu, căci nu ştiu pre Cel ce M-au trimis pre Mine.

22 De nu aş fi venit şi nu aş fi grăit lor, păcat nu ar avea; iară acum nu au cu ce să îndrepta de păcatul său.

23 Cel ce Mă ureaşte pre Mine şi pre Tatăl Mieu ureaşte.

24 De nu aş fi făcut lucruri întru ei, care nimene altul nu au făcut, păcat nu ar avea; iară acum au şi văzut şi M-au urât şi pre Mine şi pre Tatăl Mieu.

25 Ci ca să se umplă cuvântul care easte scris în Leagea lor, că: «M-au urât în zădar».

26 Iară când va veni Mângăitoriul, pre Carele Eu voiu trimite voao de la Tatăl (Duhul Adevărului, Carele de la Tatăl purceade), Acela va mărturisi de Mine.

27 Iară şi voi îţi mărturisi, că din început cu Mine sânteţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.