×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 16

Prin pilda despre ispravnicul strâmbătăţii, îndeamnă a face milostenii, învăţind de ce-i vreadnic ispravnicul mamonii ce-i credincios sau necredincios. Şi cum că nime nu poate sluji lui Dumnezeu şi mamonii. Zice că leagea şi prorocii până la Ioan au fost. Că din leage nimic nu va peri. Nici trebuie a lăsa muiarea şi a lua alta. De omul cel bogat şi Lazar cel sărac.

1 Şi au zis cătră ucenicii Săi: „Era un om bogat, carele avea un ispravnic, şi acesta au fost pârât la el că râsipeaşte avuţiia lui.

2 Şi, chemând pre el, i-au zis lui: «Ce auzi aceasta de tine? Dă seama de deregătoriia ta, că nu vei mai putea, de acuma înainte, a fi ispravnic».

3 Iară ispravnicul au zis întru sine: «Ce voiu face, că domnul mieu ia deregătoriia de la mine? A săpa nu pociu; a ceare mi ruşine.

4 Ştiu ce voiu face, ca, deacă mă vor scoate din deregătorie, să mă priimească în casele lor».

5 Şi, chemând, câte unul, pre fieştecarele din datornicii domnului său, au zis celui dintâiu: «Cu cât eşti deatoriu domnului mieu?»

6 Iară el au zis: «Cu o sută de măsuri de untdelemn». Şi au zis lui: «Ia-ţi zapisul tău şi şezi curând de scrie cincizeci».

7 Iară după aceaea, au zis altuia: «Dară tu cu cât eşti deatoriu?» El au zis: «Cu o sută de măsuri de grâu». Şi au zis lui: «Ia-ţi scrisoarea ta şi scrie optzeci».

8 Şi au lăudat domnul pre ispravnicul nedreptăţii că înţălepţeaşte au făcut. Că fiii veacului acestuia mai înţelepţi sânt decât fiii luminii întră neamul lor.

9 Şi Eu zic voao: Faceţi-vă voao priiatini din mamona nedreptăţii, ca, deacă veţi sărăci, să vă priimească pre voi întru corturile ceale de veaci.

10 Cel ce easte credincios întru puţin şi în mult credincios easte; şi cel ce easte nedrept întru puţin şi întru mult nedrept easte.

11 Deci, de nu aţi fost credincioşi în nedreapta avuţie, întru cea adevărată cine va creade pre voi?

12 Şi, deacă în cel strein credincioşi nu aţi fost, ce easte al vostru cine va da voao?

13 Nici o slugă nu poate la doi domni să slujească, pentru că sau pre unul va urî şi pre celalalt va iubi, sau de unul să va ţinea şi pre celalalt nu va socoti. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi bogăţiei”.

14 Şi auzea aceastea toate şi fariseii, carii era iubitori de argint, şi-L batjocorea pre El.

15 Şi le-au zis lor: „Voi sânteţi cei ce vă faceţi pre voi drepţi înaintea oamenilor, iară Dumnezeu ştie inimile voastre, că ce easte la oameni înalt urât easte înaintea lui Dumnezeu.

16 Leagea şi prorocii, până la Ioan, de atunci împărăţiia lui Dumnezeu să vesteaşte şi fieştecine spre aceaea să sileaşte.

17 Iară mai lezne easte ceriului şi pământului a treace, decât din leage o cirtă să piiară.

18 Tot cel ce-şi lasă muiarea sa şi ia alta preacurveaşte. Şi cel ce ia pre cea lăsată de bărbat preacurveaşte.

19 Era un om oarecarele bogat şi să îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-să în toate zilele luminat.

20 Şi era un sărac oarecarele, anume Lazar, carele zăcea înaintea uşii lui, plin de bube.

21 Şi poftea să se sature din sfărmiturile care cădea din masa bogatului; ci şi cânii venind lingea bubele lui.

22 Şi au murit săracul şi l-au dus îngerii în sânul lui Avraam. Şi au murit şi bogatul şi l-au îngropat.

23 Şi în iad, râdicându-şi ochii săi, fiind în munci, văzut-au pre Avraam de departe şi pre Lazar în sânul lui.

24 Şi el, strigând, au zis: «Părinte Avraame, miluiaşte-mă şi trimite pre Lazar să-şi întingă vârful deagetului în apă şi să-mi răcorească limba mea, că mă chinuiesc în văpaia aceasta».

25 Iară Avraam au zis: «Fiiule, adu-ţi aminte că ai luat ceale bune ale tale în viiaţa ta şi Lazar, aşijderea, ceale reale. Deci, acum, acesta aici să mângăie, iară tu te chinuieşti.

26 Şi preste toate aceastea, întră noi şi întră voi prăpastie mare s-au întărit, ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi să nu poată, nici de acolo la noi să treacă».

27 Şi au zis: «Rogu-te, dară, părinte, ca să-l trimiţi în casa tatălui mieu.

28 Că am cinci fraţi, să le mărturisească lor, ca să nu vie şi ei la acest loc de muncă».

29 Şi au zis Avraam lui: „Au pre Moisi şi pre proroci; să-i asculte pre ei».

30 Iară el au zis: «Ba, părinte Avraame, ci, de va mearge cineva din morţi la dânşii, să vor pocăi».

31 Şi i-au zis lui: «Deaca pre Moisi şi pre proroci nu ascultă, măcar de s-ar şi scula cineva din morţi nu vor creade»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.