×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA LUCA

Capitolul 15

Cârtind cărturarii şi fariseii, căci priimeaşte păcătoşii, le pune pilde de oaia şi de drahma ceale pierdute şi aflate, şi de fiiul cel curvariu, care la tatăl s-au întors şi cu milă s-au priimit, tânjind fiiul cel mai mare. Şi câtă bucurie easte în ceriu pentru un păcătos ce să întoarce.

1 Şi era apropiindu-se la El toţi vameşii şi păcătoşii ca să-L auză pre El.

2 Şi cărtea fariseii şi cărturarii, zicând că: „Acesta pre păcătoşi priimeaşte şi mănâncă cu ei”.

3 Şi au zis cătră ei pilda aceasta, grăind:

4 „Care om, dintru voi, având o sută de oi şi pierzind una dintru eale, au nu lasă ceale noaozeci şi noao în pustie şi mearge după cea pierdută, până când o află pre ea?

5 Şi, aflându-o, o pune pre umărul său, bucurându-să.

6 Şi, venind în casă, chiimă priiatinii şi vecinii, zicând lor: «Bucuraţi-vă cu mine, că am găsit oaia cea pierdută».

7 Zic voao că aşea va fi bucurie în ceriu de un păcătos carele să pocăiaştea, decât de noaozeci şi noao de drepţi, cărora nu le trebuiaşte pocăinţă.

8 Sau carea muiare, având zeace drahme, de piiarde o drahmă, au nu aprinde lumina şi mătură casa şi caută cu deadinsul până o află?

9 Şi, aflându-o, chiiamă priiatinele şi vecinele, zicând: «Bucuraţi-vă cu mine, că am găsit drahma carea am pierdut».

10 Aşea zic voao, bucurie easte înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos, carele să pocăiaşte”.

11 Şi au zis: „Un om avea doi feciori.

12 Şi au zis cel mai tinăr tătâne-său: «Tată, dă-mi partea ce mi să cade din avuţie». Şi le-au împărţit lor avuţiia.

13 Şi, nu după multe zile, adunând toate, feciorul cel mai tinăr s-au dus într-o ţară, departe, şi acolo au răsipit toată avuţiia sa, vieţuind întru dezmierdăciuni.

14 Şi, cheltuind el toate, fost-au foamete mare întru acea ţară şi el au început a să lipsi.

15 Şi au mers de s-au lipit lângă un lăcu-toriu dintru acea ţară şi l-au trimis pre el la satul său, să pască porcii.

16 Şi dorea să-şi sature pântecele său de rădăcinileb care mânca porcii şi nime nu-i da lui.

17 Iară venindu-şi la sine, au zis: «Câţi argaţi ai tătâne-mieu să satură de pâne, iară eu pieiu de foame?

18 Scula-mă-voiu şi mă voiu duce la tatăl mieu şi voiu zice lui: «Tată, greşit-am la ceriu şi înaintea ta.

19 Şi nu sânt mai mult vreadnic a mă chema fiiul tău. Fă-mă ca pre unul din argaţii tăi».

20 Şi, sculându-să, au venit la tatăl său. Iară, încă departe fiind el, l-au văzut tatăl său şi i s-au făcut milă şi, alergând, au căzut pre grumazii lui şi l-au sărutat pre el.

21 Şi au zis lui feciorul: «Tată, greşit-am la ceriu şi înaintea ta, şi de acuma nu mai sânt vreadnic a mă chema fiiul tău».

22 Şi au zis tatăl cătră slugile sale: «Aduceţi haina cea dintâiu şi-l îmbrăcaţi pre el şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioare.

23 Şi aduceţi viţelul cel gras, de-l junghiiaţi, şi, mâncând, să ne veselim.

24 Că fiiul mieu acesta era mort şi au înviiat, şi pierdut era şi s-au aflat». Şi au început a să veseli.

25 Iară feciorul lui cel mai mare era la câmp şi, când au venit şi s-au apropiiat de casă, au auzit cântece şi jocuri.

26 Şi, chemând un fecior, l-au întrebat ce sânt aceastea?

27 Iară el au zis lui: «Pentru că fratele tău au venit şi au junghiiat tatăl tău viţelul cel gras, căci l-au văzut sănătos».

28 Şi s-au măniiat şi nu vrea să între; iară tatăl său, ieşind, l-au rugat pre el.

29 Iară el, răspunzind, au zis tătâne-său: «Iată, atâţa ani slujesc ţie şi niciodată porunca ta nu am călcat şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc şi eu cu priiatinii miei.

30 Iară când au venit fiiul tău acesta, carele au mâncat cu curvele avuţiia sa, junghiiaşi viţelul cel gras».

31 Iară el au zis lui: «Fiiule, tu în toată vreamea eşti cu mine şi toate ale meale ale tale sânt.

32 Ci să cădea a ne veseli şi a ne bucura, căci fratele tău acesta mort era şi au înviiat, şi pierdut era şi s-au aflat»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.