×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MARCO

Capitolul 11

Pre mânzul asinii cu cinste întră în Ierusalim. Smochinul blăstămându-l, sacă. Pre cei ce cumpăra şi vindea, îi scoate din besearică. Arată putearea credinţii ceii întru Dumnezeu, zicând a ierta fratelui ceale ce ne-au greşit. Cărturarilor nu spune cu ce puteare face aceastea, că nici ei n-au răspuns la întrebarea de botezul Lui Ioan.

1 Şi când să apropiia cătră Ierusalim, cătră Vitaghiia şi Vitania, spre Muntele Măslinilor, au trimis doi din ucenicii Săi,

2 Şi le-au zis lor: „Meargeţi în satul cel dinaintea voastră şi îndată, întrând într-însul, veţi găsi un mânz legat, pre care nime din oameni nu au şezut. Şi, dezlegându-l, să-l aduceţi.

3 Şi, de va zice voao cineva: «Căci faceţi aceasta?», ziceţi că Domnului trebuiaşte. Şi îndată-l va slobozi aici”.

4 Deci, au mers şi au găsit mânzul legat lângă uşe, afară, la despărţirea căii, şi l-au dezlegat.

5 Iară unii din cei ce sta acolo au zis lor: „Ce faceţi, de dezlegaţi mânzul?”

6 Ei au zis lor cum le-au poruncit lor Iisus şi i-au lăsat pre ei.

7 Şi au dus mânzul la Iisus şi i-au aşternut 12, 14 ei pre el veşmintele sale şi au şezut pre el.

8 Şi mulţi aşternea veşmintele sale pre cale, iară alţii tăia stâlpări din copaci şi le aşternea pre cale.

9 Şi cei ce mergea înainte şi cei ce vinea pre urmă striga, zicând: „Osana! Bine e cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!

10 Binecuvântată e împărăţiia carea vine în numele Domnului a părintelui nostru, David. Osana, întru cei de sus!”

11 Şi au întrat Iisus în Ierusalim şi în besearică şi, văzind toate, fiind vreamea de cătră seară, au ieşit în Vitaniia cu cei doisprăzeace.

12 Şi, a doao zi ieşind ei din Vitaniia, au flămânzit.

13 Şi, văzind un smochin de departe, având frunză, au venit ca doară ar afla ceva într-însul. Şi, venind la el, nimică nu au aflat, fără numai frunzele, pentru că nu era încă vreamea smochinelor.

14 Şi, răspunzind Iisus, au zis lui: „Să nu mai mânce nimene de acum înainte rod din tine în veac”. Şi auzea ucenicii Lui.

15 Şi au venit în Ierusalim şi, întrând Iisus în besearică, au început a scoate pre cei ce vindea şi cumpăra în besearică, şi au răsturnat measele schimbătorilor de bani şi scaonile celor ce vindea porumbi.

16 Şi nu au lăsat să poarte cineva vas prin besearică.

17 Şi învăţa, zicând lor: „Au nu easte scris că: «Casa Mea casă de rugăciune să va chema la toate neamurile?» Iară voi o aţi făcut peşteră tâlharilor”.

18 Şi, auzind, cărturarii şi arhiereii căuta cumu-L vor piiarde pre El, că se temea de Dânsul, pentru că tot norodul să mira de învăţătura Lui.

19 Şi, făcându-să seară, au ieşit Iisus afară din cetate.

20 Şi, a doao zi, trecând, au văzut smochinul uscat din rădăcină.

21 Şi, aducându-şi aminte Petru, I-au zis Lui: „Învăţătoriule, vezi, smochinul care L-ai blăstămat s-au uscat”.

22 Şi, răspunzind Iisus, au zis lor: „Aveţi credinţa lui Dumnezeu.

23 Că, adevăr zic voao că cel ce ar zice muntelui acestuia: Râdică-te şi te aruncă în mare şi nu să va îndoi întru inima sa, ci va creade că ce va zice va fi, fi-va lui orice va zice.

24 Pentru aceaea zic voao: Toate câte ceareţi, rugându-vă, să creadeţi că veţi luoa, şi va fi voao.

25 Şi, când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împrotiva cuiva, ca şi Părintele vostru, Cel din ceriuri, să iarte voao greşealele voastre.

26 Că, de nu veţi ierta voi, nici Părintele vostru, Cel din ceriuri, nu va ierta voao greşealele voastre”.

27 Şi iarăşi au venit în Ierusalim şi, umblând El prin besearică, au venit la Dânsul arhiereii şi cărturarii şi bătrânii.

28 Şi I-au zis Lui: „Cu ce puteare faci aceastea? Şi cine Ţ-au dat Ţie această puteare, ca să faci aceastea?”

29 Iară Iisus, răspunzind, au zis lor: „Voiu întreba şi Eu pre voi un cuvânt şi să-Mi răspundeţi şi voiu spune voao şi Eu cu ce puteare fac aceastea.

30 Botezul lui Ioan din ceriu au fost, au de la oameni? Răspundeţi-Mi!”

31 Şi ei cugeta întru sine, zicând: „De vom zice: «Din ceriu», va zice: «Pentru ce, dară, n-aţi crezut Lui?»,

32 Iară de vom zice: «De la oameni»”, să temea de norod, pentru că toţi avea pre Ioan cum că cu adevărat au fost proroc.

33 Şi, răspunzind, au zis lui Iisus: „Nu ştim”. Şi Iisus, răspunzind, au zis lor: „Nici Eu voiu spune voao cu ce puteare fac aceastea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.