×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 7

Învaţă a nu judeca pentru oţapoc în ochiul fratelui şi bârna în ochiul său; Sfânta a nu să da câinilor; tot cel ce ceare, caută şi bate, de la Dumnezeu să aude; a face altora ce vrem să ni să facă noao; prin poarta cea strânmtă a întra la viiaţă; cum să cunosc prorocii mincinoşi şi pomul bun de cel rău; asemănare de cel ce aude cuvintele lui Hristos şi de cel ce lucrează sau nu lucrează după dânsele.

1 Nu judecaţi, ca să nu vă judecaţi.

2 Că, cu ce judecată veţi judeca, vă veţi judeca; şi, cu ce măsură veţi măsura, se va măsură voao.

3 Iară ce vezi ştercul din ochiul fratelui tău, iară bârna cea din ochiul tău nu o simţi?

4 Sau, cum vei zice fratelui tău: «Lasă să scoţ ştercul din ochiul tău şi, iată, bârna easte în ochiul tău?»

5 Făţarnice, scoate întâiu bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea să scoţi ştercul din ochiul fratelui tău.

6 Nu daţi sfintele câinilor, nici aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce pre eale cu picioarele sale şi, întorcându-să, să vă rumpă pre voi.

7 Ceareţi şi se va da voao, căutaţi şi veţi afla, bateţi şi să va deşchide voao.

8 Că tot cel ce ceare ia, şi cel ce caută află, şi celui ce bate să va deşchide.

9 Sau cine easte dintru voi omul de la carele, de va ceare fiiul său pâine, au, doară, piiatră va da lui?

10 Sau de va ceare peaşte, au, doară, şearpe va da lui?

11 Deci, dacă fiind voi răi, ştiţi dări bune da fiilor voştri, cu cât mai vărtos Tatăl vostru cel din ceriuri va da ceale bune celor ce cer de la Dânsul!

12 Drept aceaea, toate câte vreaţi să vă facă voao oamenii, aşa şi voi să le faceţi lor, că aşa easte leagea şi prorocii.

13 Întraţi prin poarta cea strâmtă, că largă e poarta şi lată calea carea duce în perire şi mulţi sânt carii întră printr-însa.

14 Că strâmtă easte poarta şi îngustă calea carea duce în viiaţă; şi puţini sânt carii o află pre dânsa.

15 Păziţi-vă de prorocii cei mincinoşi, carii vin la voi în haine de oi, iară înlăuntru sânt lupi răpitori.

16 Din rodurile lor veţi cunoaşte pre ei; au, doară, culeg din spini struguri sau din scai smochine?

17 Aşea tot pomul bun poame bune face, iară pomul rău poame reale face.

18 Nu poate pomul bun să facă poame reale, nici pomul rău să facă poame bune.

19 Tot pomul carele nu face roadă bună să taie şi în foc să aruncă.

20 Drept aceaea, din rodurile lor veţi cunoaşte pre ei.

21 Nu tot cel ce zice mie: «Doamne, Doamne!», va întra în împărăţiia ceriurilor, ci cel ce face voia Tatălui Mieu Carele easte în ceriuri.

22 Mulţi vor zice mie în zioa aceaea: «Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am prorocit? Şi cu numele Tău am scos draci, şi cu numele Tău puteri multe am făcut?»

23 Şi atunci voiu mărturisi lor că: «Niciodată nu v-am cunoscut pre voi; duceţi-vă de la Mine toţi cei ce lucraţi fărădeleage».

24 Drept aceaea, tot cel ce aude cuvintele Meale aceastea şi le face, asămăna-voiu pre el bărbatului înţelept, care au zidit casa sa pre piiatră.

25 Şi s-au pogorât ploaie şi au venit râuri şi au bătut vânturi şi au lovit casa aceaea şi nu au căzut, că era întemeiată pe piiatră.

26 Şi tot cel ce aude cuvintele Meale aceastea şi nu le face să va asămâna bărbatului nebun, carele au zidit casa sa pre năsip.

27 Şi s-au pogorât ploaie şi au venit râuri şi au bătut vânturi şi au lovit casa aceaea şi au căzut; şi au fost cădearea ei mare”.

28 Şi au fost deacă au sfârşit Iisus cuvintele aceastea, să mira noroadele de învăţătura Lui.

29 Că învăţa pre ei ca cel ce are puteare, şi nu ca cărturarii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.