×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 2

În ce chip filosofii cu daruri la Hristos, cel născut, au venit; despre răpştirea lui Irod asupra pruncilor şi izgonirea lui Hristos în Eghipt; şi de întoarcerea Lui la pământul lui Israil.

1 Iară deacă S-au născut Iisus în Vitleaemul Iudeii, în zilele lui Irod împăratul, iată, maghii de la răsărituri au venit în Ierusalim, zicând:

2 „Unde easte Cel ce S-au născut, Împăratul jidovilor? Că am văzut steaoa Lui la răsărit şi am venit să ne închinăm Lui”.

3 Şi auzind Irod împăratul, s-au turburat, şi tot Ierusalimul cu dânsul.

4 Şi, adunând pre toţi arhiereii şi cărturarii norodului, i-au întrebat pre ei: „Unde easte să Se nască Hristos?”

5 Iară ei au zis lui: „În Vifleaemul Iudeii. Că aşa easte scris prin prorocul:

6 «Şi tu, Vitleaeme, pământul Iudei, cu nimica nu eşti mai mic întru povăţuitorii Iudeii; că din tine va ieşi Povăţuitoriu, Carele va naşte pre norodul Mieu, Israel»”.

7 Atunci, Irod, într-ascuns chemând pre maghi, au întrebat de la ei vreamea stealei, carea s-au arătat.

8 Şi, trimiţându-i pre ei în Vifleaem, au zis: „Mergând, întrebaţi cu deadinsul de Prunc; şi deacă-L veţi afla, daţi-mi de ştire, ca venind şi eu să mă închin Lui”.

9 Iară ei, ascultând pre împăratul, s-au dus; şi, iată, steaoa, carea o văzusă în răsărit, mergea înaintea lor, până au venit de au stătut deasupra, unde era Pruncul.

10 Iară ei, văzând steaoa, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.

11 Şi, întrând în casă, au aflat Pruncul cu Mariia, muma Lui; şi, deşchizând vistieriile sale, au adus Lui daruri: aur şi tămâie şi smirnă.

12 Şi, luând ştire în vis să nu să întoarcă la Irod, pre altă cale s-au dus în ţara sa.

13 Iară deaca s-au dus ei, iată, îngerul Domnului s-au arătat în vis lui Iosif, zicând: „Sculându-te, ia Pruncul şi pre muma Lui şi fugi în Eghipt; şi fii acolo până când voiu zice ţie, că va Irod să caute Pruncul, să-L piardă pre El”.

14 Iară el, sculându-să, au luoat Pruncul şi pre muma Lui, noaptea, şi s-au dus în Eghipt.

15 Şi au fost acolo până la moartea lui Irod, ca să se plinească ce s-au zis de la Domnul prin prorocul, ce zice: „Din Eghipt am chemat pre Fiiul Mieu”.

16 Atunci, Irod, văzând că l-au batjocorit maghii, s-au măniiat foarte şi, trimiţind, au ucis pre toţi pruncii, carii era în Vitleaem şi în toate hotarăle lui, de doi ani, şi mai mici, după vreamea, carea au întrebat de la maghi.

17 Atunci, s-au plinit ce s-au zis prin Ieremiia prorocul, ce zice:

18 „Glas în Rama s-au auzit, plângere şi tânguire şi ţipet mult: Rahil plăngând pre fiii săi şi nu vrea să se mângăie, pentru că nu sânt”.

19 Iară, deaca au murit Irod, iată, îngerul Domnului, în vis, s-au arătat lui Iosif în Eghipt.

20 Zicând: „Sculându-te, ia Pruncul şi pre muma Lui şi mergi în pământul lui Israil, că au murit cei ce căuta sufletul Pruncului”.

21 Şi el, sculându-să, luo Pruncul şi pre muma Lui şi veni în pământul lui Israil.

22 Iară auzind că Arhelau împărăţeaşte în Iudeea, în locul lui Irod, tătâne-său, s-au temut a mearge acolo şi, luând ştire, în vis, s-au dus în părţile Galileii.

23 Şi, venind, au lăcuit în cetatea ce să chiiamă Nazaret, ca să se plinească ce s-au zis prin proroci, că Nazarinean Să va chema.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.