×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

SFÂNTA EVANGHELIE A DOMNULUI IISUS HRISTOS DE LA MATEIU

Capitolul 1

De la carii Hristos după trup s-au pogorât; Îngerul învaţă pre Iosif despre zămislirea logoditei sale, Mariei, şi despre viitoarea naştere.

1 Cartea neamului lui Iisus Hristos, Fiiului lui David, Fiiului lui Avraam.

2 Avraam au născut pre Isaac; iară Isaac au născut pre Iacov; iară Iacov au născut pre Iuda şi pre fraţii lui.

3 Iară Iuda au născut pre Fares şi pre Zara, din Tamar; iară Fares au născut pre Esrom; iară Esrom au născut pre Aram.

4 Iară Aram au născut pre Aminadav; iară Aminadav au născut pre Naason; iară Naason au născut pre Salmon.

5 Iară Salmon au născut pre Vooz din Rahav; iară Vooz au născut pre Ovid din Rut; iară Ovid au născut pre Iese.

6 Iară Iese au născut pre David, împăratul; iară David, împăratul, au născut pre Solomon, din muiarea carea au fost a lui Urie.

7 Iară Solomon au născut pre Rovoam; iară Rovoam au născut pre Avia; iară Avia au născut pre Asa.

8 Iară Asa au născut pre Iosafat; iară Iosafat au născut pre Ioram; iară Ioram au născut pre Ozia.

9 Iară Ozia au născut pre Ioadam; iară Ioadam au născut pre Ahaz; iară Ahaz au născut pre Iezecia.

10 Iară Iezekia au născut pre Manasi; iară Manasi au născut pre Amon; iară Amon au născut pre Iosia.

11 Iară Iosia au născut pre Iehonia şi pre fraţii lui, la mutarea Vavilonului.

12 Iară după mutarea Vavilonului, Iehonia au născut pre Salatiil; iară Salatiil au născut pre Zorovavel.

13 Iară Zorovavel au născut pre Aviud; iară Aviud au născut pre Eliachim; iară Eliachim au născut pre Azor.

14 Iară Azor au născut pre Sadoc; iară Sadoc au născut pre Ahim; iară Ahim au născut pre Eliud.

15 Iară Eliud au născut pre Eliazar; iară Eliazar au născut pre Matan; iară Matan au născut pre Iacov.

16 Iară Iacov au născut pre Iosif, bărbatul Mariei, din carea S-au născut Iisus, Carele Să zice Hristos.

17 Deci, toate neamurile de la Avraam şi până la David, neamuri patrusprăzeace; şi de la David până la mutarea Vavilonului, neamuri patrusprăzeace; şi de la mutarea Vavilonului până la Hristos, neamuri patrusprăzeace.

18 Iară naşterea lui Iisus Hristos aşea era: că fiind logodită muma lui, Mariia, cu Iosif, mai înainte de-a să împreuna ei, s-au aflat având în pântece din Duhul Sfânt.

19 Iară Iosif, bărbatul ei, fiind drept, şi nevrând să o vădească pre ea, au vrut pe ascuns să o lasă.

20 Şi, cugetând el aceastea, iată, îngerul Domnului prin vis s-au arătat lui, zicând: – Iosife, fiiul lui David, nu te teame a lua pre Mariia, muiarea ta, că ce s-au născut într-însa din Duhul Sfânt easte.

21 Şi va naşte Fiiu şi vei chema numele Lui Iisus, că Acesta va mântui pre norodul Său de păcatele lor.

22 Iară aceastea toate s-au făcut ca să se plinească ce s-au zis de la Domnul prin prorocul, ce zice:

23 «Iată, fecioara în pântece va avea şi va naşte Fiiu şi vor chema numele Lui Emanuil, ce s-au tâlcuit: ‚Cu noi Dumnezeu’».

24 Şi, sculându-să Iosif din somn, au făcut precum i-au poruncit îngerul Domnului şi au luat pre muiarea sa.

25 Şi nu o au cunoscut prea ea până ce au născut pre Fiiul său, Cel Întâiu-Născut, şi au chemat numele Lui Iisus.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.