×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 9

În ce vreame trebuie să slujească Paştile curaţi, şi în ce necuraţi; nuorul acoperind zioa cortul în stâlp de nuor, noaptea în chip de foc povăţuiaşte mulţimea în patruzeci de ani.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi în pustiia Sinaii, în anul al doilea, după ce au ieşit ei din pământul Eghiptului, în luna dintâiu, zicând:

2 „Zi să facă fiii lui Israil Paştile în vreamea sa.

3 În zioa a patrasprăzeace a lunei ceii dintâiu cătră seară, şi să le faceţi în vreamea sa, după leagea lor şi după rânduiala lor să le faceţi”.

4 Şi au grăit Moisi fiilor lui Israil, ca să facă Paştile.

5 Începând în zioa a patrasprăzeace a lunei, în pustiia Sinaii, după cum au poruncit Domnul lui Moisi, aşea au făcut fiii lui Israil.

6 Şi au mers bărbaţii cei ce nu era curaţi, pentru că s-au atins de om mort, şi nu putea să facă Paştile în zioa aceaea, şi au venit înaintea lui Moisi şi înaintea lui Aaron în zioa aceaea.

7 Şi au zis bărbaţii aceia cătră dânsul: „Noi necuraţi sântem, pentru că ne-am atins de om mort, drept aceaea să nu ne lipsim a aduce darul Domnului la vreamea sa întră fiii lui Israil”.

8 Şi au zis cătră ei Moisi: „Staţi aci şi voiu auzi ce va porunci Domnul pentru voi”.

9 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

10 „Grăiaşte fiilor lui Israil, zicând: «Om, om, carele va fi necurat întru voi, pentru că s-au atins de om mort, ori în cale lungă voao, ori întru neamurile voastre, tot va face Paştile Domnului.

11 În luna a doao, în zioa a patrasprăzeace, cătră seară le vor face, cu azime şi cu ierburi amară le vor mânca.

12 Nu vor lăsa dintr-însele până dimineaţă, şi os să nu frângă de la eale, după leagea Paştilor să le facă.

13 Şi omul carele va fi curat, şi în cale îndelungată nu easte, şi va întârziia a face Paştile, va peri sufletul acela din norodul lui, pentru că darul Domnului nu l-au adus în vreamea sa, păcatul său va purta omul acela.

14 Iară de va veni la voi cel nemearnic în pământul vostru, va face Paştile Domnului după leagea Paştilor şi după tocmeala lor le va face, o leage să fie voao şi celui nemearnic şi celui ce lăcuiaşte împreună cu voi pre pământ»”.

15 Şi, în zioa în carea s-au întins cortul, nor au acoperit cortul, casa mărturiei, şi seara era ca chip de foc preste cort până dimineaţa.

16 Aşea era pururea, norul acoperea pre el zioa, şi chipul cel ca de foc noaptea.

17 Şi când să râdica norul de la cort, atunci purcedea şi fiii lui Israil şi, în locul unde sta norul, acolo tăbărea fiii lui Israil.

18 Din porunca Domnului tăbărea fiii lui Israil şi din porunca Domnului purcedea, în toate zilele în care umbrea norul preste cort sta pre loc fiii lui Israil.

19 Şi când sta norul preste cort zile multe, fiii lui Israil păzea pazele lui Dumnezeu şi nu purcedea.

20 Şi câte zile acoperea norul preste cort, din porunca Domnului tăbărea şi din porunca Domnului purcedea.

21 Şi când era norul de seara până dimineaţa, şi să râdica norul dimineaţa, atunci purcedea.

22 Ori o zi, ori o lună, şi mai mult umbrea norul preste cort, fiii lui Israil sta pre loc şi nu purcedea.

23 Că din porunca Domnului tăbărea şi din porunca Domnului purcedea, şi din porunca Domnului, cea dată prin Moisi, păzea paza Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.