×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 8

Locul sfeaşnicului şi a candilelor, aşezământul, materiia, şi forma; vârsta şi curăţirea leviţilor.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte lui Aaron şi zi cătră dânsul: «Când vei pune luminile de o parte despre faţa sfeaşnicului, vor lumina ceale şeapte lumini»”.

3 Şi au făcut aşea Aaron, de o parte din faţa sfeaşnicului, au aprins luminile lui, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

4 Şi aceasta easte făptura sfeaşnicului, tare de aur fusul lui, şi florile lui tari toate, după chipul care l-au arătat Domnul lui Moisi, aşea au făcut sfeaşnicul.

5 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

6 „Ia pre leviţi din mijlocul fiilor lui Israil şi-i curăţeaşte pre ei.

7 Şi aşea vei face curăţiia lor: vei stropi pre ei cu apa curăţăniei, şi va treace briciu preste tot trupul lor, şi vor spăla hainele sale, şi curaţi vor fi.

8 Şi vor luoa un viţel din vaci, şi jertva acestuia făină curată, stropită cu untdelemn, şi un viţel de un an din vaci vei luoa, pentru păcat.

9 Şi vei aduna pre leviţi înaintea cortului mărturiei, şi vei aduna toată adunarea fiilor lui Israil.

10 Şi vei aduce pre leviţi înaintea Domnului, şi vor pune fiii lui Israil mâinile sale preste leviţi.

11 Şi va osăbi Aaron pre leviţi dar înaintea Domnului de la fiii lui Israil, şi vor fi ca să lucreaze lucrurile Domnului.

12 Iară leviţii vor pune mânile pre capetele viţeilor, şi vei face unul pentru păcat şi unul pentru ardere de tot, ca să te rogi pentru ei.

13 Şi vei pune pre leviţi înaintea Domnului, şi înaintea lui Aaron, şi înaintea fiilor lui, şi vei da pre ei dar înaintea Domnului.

14 Şi vei osăbi pre leviţi din mijlocul fiilor lui Israil, şi vor fi ai Miei.

15 Şi după aceasta, vor întra leviţii ca să lucreaze lucrurile cortului mărturiei, şi vei curăţi pre ei şi-i vei da înaintea Domnului.

16 Pentru că dar sânt aceştia daţi Mie dintră fiii lui Israil în locul tuturor celor întâiu născuţi, carii deşchid pântecele, din fiii lui Israil i-am luat pre ei Mie.

17 Că al Mieu easte tot cel întâiu născut întru fiii lui Israil, de la om până la dobitoc, în zioa în carea am omorât pre tot cel întâiu născut în pământul Eghiptului, i-am sfinţit pre ei Mie.

18 Şi am luat pre leviţi în locul tot celui întâiu născut întru fiii lui Israil.

19 Şi am dat pre leviţi dar lui Aaron şi fiilor lui, dintră fiii lui Israil, ca să lucreaze lucrurile fiilor lui Israil în cortul mărturiei şi să se roage pentru fiii lui Israil, ca să nu fie întru fiii lui Israil bătaie, de să vor apropiia de cel sfânt”.

20 Şi au făcut Moisi şi Aaron şi toată adunarea fiilor lui Israil leviţilor după cum au poruncit Domnul lui Moisi pentru leviţi, aşea le-au făcut lor fiii lui Israil.

21 Şi s-au curăţit leviţii şi şi-au spălat hainele sale, şi i-au dat pre ei Aaron dar înaintea Domnului, şi s-au rugat pentru ei Aaron, ca să-i curăţască pre ei.

22 Şi după aceasta, au întrat leviţii să slujească slujba lor în cortul mărturiei înaintea lui Aaron şi înaintea fiilor lui, după cum au poruncit Domnul lui Moisi pentru leviţi, aşea le-au făcut lor.

23 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

24 „Aceastaa easte cea pentru leviţi, de doaozeci şi cinci de ani şi mai în sus vor întra ca să lucre în cortul mărturiei.

25 Şi de la cincizeci de ani vor înceta de la slujbă şi nu vor mai lucra.

26 Şi va sluji fratele lui în cortul mărturiei, să păzască pazele, iară lucrurile nu va lucra. Aşea vei face leviţilor întru pazele lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.