×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 7

Darurile celor doisprăzeace boiari a celor doaosprăzeace neamuri a lui Israil, spre săvârşirea cortului şi a oltariului; întrând Moisi în cortul mărturiei, îi grăiaşte Domnul deasupra milostivitoriului.

1 Şi în zioa în carea au sfârşit Moisi a rădica cortul, l-au uns şi l-au sfinţit pre el şi vasele lui şi jertvenicul şi toate unealtele lui, şi le-au uns şi le-au sfinţit pre eale.

2 Şi au adus boiarii lui Israil, cei doisprăzeace mai-mari ai casălor familiilor lor, aceştia sânt mai-marii neamurilor, aceştia sânt cei ce stau la număr.

3 Şi au adus darurile sale înaintea Domnului, şease cară acoperite şi doisprăzeace boi, un car de la doi mai-mari şi un bou de la fieştecarele, şi le-au adus înaintea cortului.

4 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

5 „Ia-le de la dânşii şi vor fi la lucrurile ceale de slujbă ale cortului mărturiei, şi le vei da leviţilor, fieştecui după slujba sa”.

6 Şi, luând Moisi carăle şi boii, le-au dat leviţilor.

7 Şi doao cară şi patru boi au dat fiilor lui Gherson, după slujbele lor.

8 Şi patru cară şi opt boi au dat fiilor lui Merari, după slujbele lor, pentru Itamar, fiiul lui Aaron, preotului.

9 Şi fiilor lui Caat nu au dat, pentru că slujbele celui sfânt, care le avea ei, era a le purta pre umeri.

10 Şi au adus cei mai-mari la înnoirea jertvenicului în zioa în carea l-au uns, şi au adus boiarii darurile sale înaintea jertvenicului.

11 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Câte un mai-mare în fieştecarea zi să aducă darurile sale la sfinţirea jertvenicului”.

12 Şi cel ce au adus în zioa dintâiu darul său au fost Naason, fiiul lui Aminadav, mai-marele neamului lui Iuda.

13 Şi au adus darul său, un blid de argint, care cumpănea o sută şi treizeci de sicli, şi un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină cernută, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

14 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

15 Un viţel din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot.

16 Şi un ţap din capre, pentru păcat.

17 Şi pentru jertva mântuirei, doao junince şi cinci berbeci, ţapi cinci şi cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Naason, fiiul lui Aminadav.

18 A doao zi au adus Natanail, fiiul lui Sogar, mai-marele neamului lui Isahar.

19 Şi au adus darul său, un blid de argint, care cumpănea o sută şi treizeci de sicli, şi un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină curată, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

20 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

21 Un viţel din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot.

22 Şi un ţap din capre, pentru păcat.

23 Şi pentru jertva mântuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Natanail, fiiului lui Sogar.

24 A treia zi, mai-marele fiilor lui Zavulon, Eliav, fiiul lui Helon.

25 Darul lui, un blid de argint, care cumpănea o sută şi treizeci de sicli, şi un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină curată, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

26 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

27 Un viţel din vaci, un miel de un an, pentru ardere de tot.

28 Şi un ţap din capre, pentru păcat.

29 Şi pentru jertva mântuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Eliav, fiiului lui Helon.

30 A patra zi, mai-marele fiilor lui Ruvin, Elisur, fiiul lui Sediur.

31 Darul lui, un blid de argint, care cumpănea o sută şi treizeci de sicli, un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină curată, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

32 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

33 Un viţel din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot.

34 Şi un ţap din capre, pentru păcat.

35 Şi pentru jertva mântuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Elisur, fiiului lui Sediur.

36 A cincea zi, mai-marele fiilor lui Simeon, Salamiil, fiiul lui Surisadai.

37 Darul lui, un blid de argint, care cumpănea o sută şi treizeci de sicli, şi un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină curată, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

38 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

39 Un viţel din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot.

40 Şi un ţap din capre, pentru păcat.

41 Şi pentru jertva mântuirei, doao juninci, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Salamiil, fiiului lui Surisadai.

42 A şasea zi, mai-marele fiilor lui Gad, Elisaf, fiiul lui Raguil.

43 Darul lui, un blid de argint care cumpănea o sută şi treizeci de sicli, un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină curată, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

44 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

45 Un viţel din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot.

46 Şi un ţap din capre, pentru păcat.

47 Şi pentru jertva mântuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Elisaf, fiiului lui Raguil.

48 A şeaptea zi, mai-marele fiilor lui Efraim, Elisama, fiiul lui Emiud.

49 Darul lui, un blid de argint, care cumpănea o sută şi treizeci de sicli, un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină curată, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

50 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

51 Un viţel din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot.

52 Şi un ţap, pentru păcat.

53 Şi pentru jertva mântuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Elisama, fiiului lui Emiud.

54 A opta zi, mai-marele fiilor lui Manasi, Gamaliil, fiiul lui Fadasur.

55 Darul lui, un blid de argint, care cumpă-nea o sută şi treizeci de sicli, un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină curată, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

56 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

57 Un viţel din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot.

58 Şi un ţap din capre, pentru păcat.

59 Şi pentru jertva mântuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Gamaliil, fiiul lui Fadasur.

60 A noao zi, mai-marele fiilor lui Veniamin, Avidan, fiiul lui Gadioni.

61 Darul lui, un blid de argint, care cumpănea o sută şi treizeci de sicli, un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină curată, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

62 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

63 Un viţel din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot.

64 Şi un ţap din capre, pentru păcat.

65 Şi pentru jertva mântuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Avidan, fiiului lui Gadioni.

66 A zeacea zi, mai-marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiiul lui Amisadai.

67 Darul lui, un blid de argint, care cumpănea o sută şi treizeci de sicli, un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină curată, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

68 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

69 Un viţel din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot.

70 Şi un ţap din capre, pentru păcat.

71 Şi pentru jertva mântuirei, doao junince, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Ahiezer, fiiului lui Amisadai.

72 A unsprăzeacea zi, mai-marele fiilor lui Asir, Fagheil, fiiul lui Ehran.

73 Darul lui, un blid de argint, care cumpă-nea o sută şi treizeci de sicli, un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină curată, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

74 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

75 Un viţel din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot.

76 Şi un ţap din capre, pentru păcat.

77 Şi pentru jertva mântuirii, doao junince, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Fagheil, fiiului lui Ehran.

78 A doaosprăzeacea zi, mai-marele fiilor lui Neftali, Ahire, fiiul lui Enan.

79 Darul lui, un blid de argint, care cumpănea o sută şi treizeci de sicli, un păhar de argint de şeaptezeci de sicli, după siclul cel sfânt, amândoao pline de făină curată, stropită cu untdelemn pentru jertvă.

80 O căţie de zeace auri, plină de tămâie.

81 Un viţel din vaci, un berbeace, un miel de un an, pentru ardere de tot.

82 Şi un ţap din capre, pentru păcat.

83 Şi pentru jertva mântuirii, doao junince, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci mieluşeale de un an. Acesta au fost darul lui Ahire, fiiului lui Enan.

84 Aceasta easte sfinţirea jertvenicului, în carea zi l-au uns mai-marii fiilor lui Israil, blide de argint, doaosprăzeace, păhară de argint, doaosprăzeace, căţii de aur, doaosprăzeace.

85 De o sută şi treizeci de sicli un blid, şi de şeaptezeci de sicli un păhar. Tot argintul vaselor, doao mii şi patru sute de sicli, cu siclul cel sfânt.

86 Căţii de aur, doaosprăzeace pline de tămâie, de zeace auri căţiia, cu siclul cel sfânt, tot aurul căţiilor, o sută şi doaozeci de auri.

87 Toate vitele ceale pentru ardere de tot: viţei doisprăzeace, berbeci doisprăzeace, miei de câte un an doisprăzeace, şi jertvele lor şi turnările lor, şi ţapi din capre doisprăzeace, pentru păcat.

88 Toate vitele ceale pentru jertva mântuirei: junince doaozeci şi patru, berbeci şeasezeci, ţapi şeasezeci, mieluşeale de câte un an, curate, şeasezeci. Aceasta easte sfinţirea jertvenicului după ce au umplut mâinile lui şi după ce l-au uns.

89 Când întra Moisi în cortul mărturiei ca să grăiască lui, şi au auzit glasul Domnului grăind cătră dânsul deasupra milostivitoriului, care easte deasupra sicriiului mărturiei, întră doi heruvimi, şi grăia cătră dânsul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.