×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 6

Sfinţirea; şi aducerea nazareilor, şi să rânduiaşte cu ce cuvinte vor blagoslovi preoţii pre norod.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi zi cătră ei: «Bărbat au muiare care tare va făgădui făgăduinţă, ca să se curăţască cu curăţenia Domnului,

3 De vin şi de beutură beţivă să se înfrâneaze, şi oţet de vin şi oţet de beutură beţivă să nu bea, şi câte să fac din struguri să nu bea, şi strugur proaspet şi stafide să nu mănânce în toate zilele făgăduinţii sale.

4 Din toate câte să fac din viţă, vin din struguri şi sâmburi, să nu bea, nici să mănânce dintr-înşii.

5 În toate zilele făgăduinţii curăţeniei lui briciu să nu să suie pre capul lui, până ce să vor plini zilele care s-au făgăduit Domnului, sfânt va fi lăsind să-i crească chica, părul capului.

6 În toate zilele care s-au făgăduit Domnului, la nici un om mort să nu meargă.

7 Pentru tată şi pentru mumă şi pentru frate şi pentru soră, să nu se spurce pentru ei, când mor ei, pentru că făgăduinţa Dumnezăului lui easte preste el, preste capul lui.

8 În toate zilele făgăduinţii lui, sfânt va fi Domnului.

9 Iară de va muri neştine cu moarte fără de veaste lângă dânsul, îndată să va pângări capul făgăduinţii lui, şi va rade capul său în zioa în carea să va curăţi.

10 În zioa a şeaptea să va rade, şi în zioa a opta va aduce doao turtureale sau doi pui de porumb la preot, la uşea cortului mărtu-riei.

11 Şi va face preotul una pentru păcat şi una pentru ardere de tot, şi să va ruga pentru dânsul preotul, pentru că au păcătuit pentru mort, şi va sfinţi capul lui în zioa aceaea,

12 Întru carea au sfinţit Domnului toate zilele făgăduinţii, şi va aduce un miel de un an, pentru păcat, şi zilele ceale mai dinainte nesocotite vor fi, pentru că s-au pângărit capul făgăduinţii lui.

13 Şi aceasta easte leagea celui ce s-au făgăduit, în carea zi va plini zilele făgăduinţii sale, va aduce el la uşile cortului mărturiei.

14 Şi va aduce darul său Domnului un miel de un an, curat, pentru ardere de tot, şi o mieluşea de un an, curată, pentru păcat, şi un berbeace, curat, pentru mântuire.

15 Şi o coşniţă de azime din făină curată, pâini frământate cu untdelemn, şi turte nedospite unse cu untdelemn, şi jertva lor şi turnarea lor.

16 Şi le va aduce preotul înaintea Domnului, şi va face ceaea ce easte pentru păcatul lui şi arderea cea de tot a lui.

17 Şi berbeacele-l va face jertvă de mântu-ire Domnului preste coşniţa azimelor, şi va face preotul jertva lui şi turnarea lui.

18 Şi va rade cel ce s-au făgăduit la uşile cortului mărturiei capul făgăduinţii sale, şi va pune părul preste focul cel de supt jertva mântuirei.

19 Şi va lua preotul braţul fiert de la berbeace şi o pâine azimă din coşniţă şi o turtă nedospită, şi le va pune pre mâinile celui ce s-au făgăduit după ce-ş va rade capul său.

20 Şi le va aduce pre acealea preotul punere-înaintea Domnului, sfânt va fi preotului pieptul cel pus şi braţul cel luat, şi după aceastea cel ce s-au făgăduit va bea vin.

21 Aceasta easte leagea celui ce făgăduiaşte, carele va făgădui darul său Domnului de făgăduinţă, afară de ceale ce va afla mâna lui, după putearea făgăduinţii sale, carea să va făgădui după leagea curăţăniei»”.

22 Şi au grăit Domnul cătră Moisi zicând:

23 „Grăiaşte lui Aaron şi fiilor lui, zicând: «Aşea să blagosloviţi pre fiii lui Israil, zicându-le lor:

24 ‚Domnul să te blagoslovească pre tine şi să te păzască!

25 Domnul să areate faţa Sa preste tine şi să te miluiască!

26 Domnul să râdice faţa Sa preste tine şi să dea ţie pace!’

27 Şi vor pune numele Mieu preste fiii lui Israil, şi Eu, Domnul, voiu blagoslovi pre ei»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.