×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 5

Cei necuraţi să se scoaţă afară din tabără; pedeapsă pentru greşeală din lenevire; pentru pârgă şi aduceri; şi leage pentru râvna dragostii.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Porunceaşte fiilor lui Israil ca să scoaţă afară din tabără pre tot cel lepros şi pre tot cel ce-i curge sămânţa şi pre tot cel necurat cu sufletula.

3 De la bărbat până la muiare, scoateţi-i afară din tabără, ca să nu pângărească taberile sale în care petrec Eu întru ei”.

4 Şi au făcut aşea fiii lui Israil, şi i-au scos pre ei afară din tabără, după cum au grăit Domnul lui Moisi, aşea au făcut fiii lui Israil.

5 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

6 „Grăiaşte fiilor lui Israil, zicând: «Bărbat au muiare, care va face din toate păcatele omeneştib şi, trecând, va treace cu vedearea şi va greşi sufletul acela,

7 Va mărturisi păcatul care l-au făcut, şi va întoarce păcatul, şi capul şi a cincea parte va adaoge la el, şi va întoarce aceluia cui au greşit.

8 Iară de nu va fi omului rudenie, ca să întoarcă lui greşeala la dânsul, greşeala carea să întoarce Domnului a preotului va fi, afară de berbeacele cel de curăţire, prin carele să va ruga pentru el.

9 Şi toată pârga din toate carele să sfinţesc întru fiii lui Israil, câte vor aduce Domnului, ale preotului vor fi.

10 Şi ale fieştecăruia ceale sfinţite a lui vor fi, şi fieştecare om ce va da preotului a lui va fi»”.

11 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

12 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi zi cătră dânşii: «De va greşi muiarea vreunui bărbat şi, trecând, îl va treace cu vedearea, şi va dormi cineva cu ea pat de sămânţă,

13 Şi va ascunde de ochii bărbatului său şi va tăgădui, iară ea va fi pângărită, şi mărturie nu va fi asupra ei, şi ea nu va fi grea,

14 Şi va veni lui duh de râvnă, şi va râvni pre muiarea sa, iară ea va fi pângărită, sau va veni lui duh de râvnire, şi va râvni pre muiarea sa, şi ea nu va fi pângărită,

15 Va aduce omul pre muiarea sa la preot, şi va aduce dar pentru dânsa a zeacea parte a unui ifi de făină de orz, nu va turna preste ea untdelemn, nici va pune preste ea tămâie, pentru că easte jertvă de râvnă, jertvă carea aduce aminte păcatul.

16 Şi o va aduce preotul şi o va pune înaintea Domnului.

17 Şi va lua preotul apă curată vie într-un vas de lut, şi din pământul care easte pre faţa pământului cortului mărturiei luând preotul va băga în apă.

18 Şi va pune preotul pre muiare înaintea Domnului, şi va descoperi capul muierii şi va da în mâinile ei jertva cea aducătoare-aminte, jertva cea de râvnă; iară în mâinile preotului va fi apa mustrării blăstămului acestuia.

19 Şi o va jura pre dânsa preotul şi va zice muierii: ‚De nu au dormit cineva cu tine, de nu te-ai abătut a te pângări cu altul în locul bărbatului tău, curată să fii de apa mustrării blăstămului acestuia.

20 Iară de te-ai abătut, fiind tu cu bărbat, sau te-ai pângărit, şi au dat cineva sămânţa sa în tine, afară de bărbatul tău’,

21 Şi va jura preotul pre muiare cu jurământurile blăstămului acestuia şi va zice preotul muierii: ‚Dea-te pre tine Domnul să fii de blăstăm şi de urgie întră norodul tău, să dea Domnul ca să cază coapsa ta şi pântecele tău să se rumpă.

22 Şi să între apa această blăstămată în maţele tale, ca să-ţi umfle pântecele şi să cază coapsa ta’. Şi muiarea va zice: ‚Fie, fie’.

23 Şi va scrie preotul blăstămurile aceastea în carte, şi le va muia în apa cea blăstămată a mustrării,

24 Şi va adăpa pre muiare din apa cea blăstămată a mustrării,

25 Şi va întra într-însa apa cea blăstămată a mustrării, şi va lua preotul din mâna muierii jertva râvnei, şi va pune jertva înaintea Domnului, şi o va aduce la jertvenic.

26 Şi va lua preotul din jertva ei cea de aducere-aminte şi o va aduce pre jertvenic, şi după aceaea va adăpa pre muiare cu apa aceaea.

27 Şi de va fi pângărită şi va fi ascunzind de bărbatul său, va întra într-însa apa cea blăstămată a mustrării şi să va umfla în pântece, şi va cădea coapsa ei, şi va fi muiarea de blăstăm în norodul său.

28 Iară de nu să va fi pângărit muiarea şi va fi curată şi nevinovată va fi şi va face sămânţă.

29 Aceasta easte leagea râvnei muierii ceii cu bărbat, carea va călca şi să va pângări.

30 Sau omul preste carele va veni duh de râvnă şi va râvni pre muiarea sa, şi va pune pre muiarea sa înaintea Domnului, şi va face ei preotul toată leagea aceasta,

31 Şi nevinovat va fi omul de păcat, şi muiarea aceaea va purta păcatul său»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.