×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 4

Rânduiala şi slujba leviţilor să împarte după a fieştecăruia familie.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând:

2 „Numără capetele fiilor lui Caat, dintră fiii lui Levi, după noroadele lor, după casele familiilor lor.

3 De la doaozeci şi cinci de ani şi mai sus, până la cincizeci de ani, tot cel ce întră să slujească, ca să facă toate lucrurile în cortul mărturiei.

4 Şi aceastea sânt lucrurile fiilor lui Caata, în cortul mărturiei, Sfânta Sfintelor.

5 Şi vor întra Aaron şi fiii lui, când va purceade tabăra, şi vor slobozi acoperemântul care acopere, şi vor acoperi cu el sicriiul mărturiei.

6 Şi vor pune preste el acoperemânt de piiale vânătă, şi vor întinde preste el haină toată vânătă deasupra, şi vor băga rudele.

7 Şi preste masa cea pusă înainte, vor întinde preste ea haină toată mohorâtă şi blidele şi căţiile şi păharăle şi ibricele cu care toarnă şi pâinile ceale ce pururea preste ea vor fi.

8 Şi vor întinde preste ea haină roşie şi o vor acoperi cu acoperemânt de piiale vânătă, şi vor pune la ea rudele.

9 Şi vor lua haină vânătă, şi vor acoperi sfeaşnicul care luminează, şi luminările lui şi lingurile lui şi mucările lui şi toate vasele untuluidelemn, cu care slujesc într-însăle.

10 Şi-l vor pune pre el şi toate vasele lui în acoperemânt de piiale vânătă, şi-l vor pune pre rude.

11 Şi preste jertvenicul cel de aur vor pune deasupra haină vânătă, şi-l vor acoperi cu acoperemânt de piiale vânătă, şi vor pune rudele lui.

12 Şi vor lua toate vasele ceale de slujbă, cu câte slujesc întru cealea sfinte, şi le vor pune în haină vânătă, şi le vor acoperi cu acoperemânt de piiale vânătă, şi le vor pune pre rude.

13 Şi acoperemânt vor pune preste jertvenic, şi-l vor acoperi cu haină toată mohorâtă.

14 Şi vor pune preste el toate vasele cu câte slujesc, şi cleaştele şi furcuţele şi blidele şi acoperemântul şi toate vasăle jertvenicului, şi vor pune preste el acoperemânt de piiale vânătă, şi vor pune rudele lui, şi vor lua haină mohorâtă, şi vor acoperi spălătoarea şi temeiul ei, şi le vor pune în acoperemânt de piiale vânătă, şi le vor pune pre rude.

15 Şi după ce vor sfârşi Aaron şi fiii lui a acoperi sfintele, şi toate vasele ceale sfinte, când va să purcează tabăra, apoi vor întra fiii lui Caat să le poarte, ci să nu să atingă de ceale sfinte, ca să nu moară, aceastea vor purta fiii lui Caat în cortul mărturiei.

16 Mai-mare preste aceastea va fi Eliazar, feciorul lui Aaron, preotului, carele va avea grije de untuldelemn de la luminare şi de tămâia întocmirei şi de jertva cea de toate zilele şi de untuldelemn cel de ungere şi de tot cortul şi de toate câte sânt într-însul în cel sfânt şi de toate lucrurile lui”.

17 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând:

18 „Să nu piiardeţi norodul lui Caat dintră leviţi.

19 Aceasta să faceţi lor, şi vor trăi şi nu vor muri ei mergând la Sfintele Sfintelor; Aaron şi fiii lui să între şi să rânduiască pre fieştecarele ce trebuie să poarte.

20 Şi ceialalţi, venind, să nu între se vază făr’ de veaste ceale sfinte, când le învălesc, ca să nu moară”.

21 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

22 „Numără pre fiii lui Gherson şi pre ei, după casele familiilor lor, după noroadele lor.

23 De la doaozeci şi cinci de ani şi mai sus, până la cincizeci de ani, număraţi-i pre ei, tot cel ce întră să slujească, ca să facă lucrurile sale în cortul mărturiei.

24 Aceasta easte slujba norodului lui Gherson, să slujească şi să poarte:

25 Şi vor purta pieile cortului şi cortul mărturiei şi acoperemântul lui şi acoperemântul cel vânăt, care easte deasupra preste el, şi acoperemântul uşii cortului mărturiei.

26 Şi pânzele curţii şi acoperemântul uşii curţii, câte sânt preste cortul mărturiei şi preste jertvenic, şi ceale ce prisosesc dintru eale şi toate vasele ceale de slujbă şi câte slujesc întru eale vor face.

27 După porunca lui Aaron şi a fiilor lui, va fi slujba fiilor lui Gherson, după toate slujbele lor şi după toate lucrurile lor, şi vei socoti pre ei, pre nume, toate lucrurile lor.

28 Aceasta easte slujba fiilor lui Gherson în cortul mărturiei, şi paza lor în mâinile lui Itamar, feciorului lui Aaron, preotului.

29 Fiii lui Merari, după noroadele lor, după casele familiilor lor,

30 Număraţi-i pre ei de la doaozeci şi cinci de ani şi mai sus, până la cincizeci de ani, număraţi-i pre ei, tot cel ce întră să slujească lucrurile cortului mărturiei.

31 Şi aceastea sânt pazele celor ce poartă povară dintr-înşii, după toate lucrurile lor, în cortul mărturiei: căpeţealele cortului, şi zăvoarăle lui, şi stâlpii lui, şi temeiurile lui, şi acoperemântul, şi temeiurile lor, şi stâlpii lor, şi acoperemântul porţii curţii.

32 Şi stâlpii curţii împregiur, şi temeiurile lor, şi stâlpii acoperemântului porţii curţii, şi temeiurile lor, şi ţeruşii lor, şi ştreangurile lor, şi toate vasele lor, şi toate slujbele lor, pre nume să-i număraţi, şi toate vasele pazii care le poartă ei.

33 Aceasta easte slujba norodului fiilor lui Merari, în toate lucrurile lor, în cortul mărturiei, în mâna lui Itamar, fiiului lui Aaron, preotului”.

34 Şi au numărat Moisi şi Aaron şi mai-marii lui Israil pre fiii lui Caat, după noroadele lor, după casele familiilor lor.

35 De la doaozeci şi cinci de ani şi mai sus, până la cincizeci de ani, pre tot cel ce întră să slujească şi să lucreaze în cortul mărturiei.

36 Şi au fost numărul lor, după noroadele lor, doao mii şeapte sute şi cincizeci.

37 Acesta easte numărul norodului lui Caat, a tuturor carii slujesc în cortul mărturiei, după cum i-au numărat Moisi şi Aaron, din porunca Domnului, în mâna lui Moisi.

38 Şi s-au numărat fiii lui Gherson, după noroadele lor, după casăle familiilor lor.

39 De la doaozeci şi cinci de ani şi mai sus, până la cincizeci de ani, tot cel ce întră să slujească şi să facă lucrurile în cortul mărturiei.

40 Şi au fost numărul lor, după noroadele lor, după casăle familiilor lor, doao mii şease sute şi treizeci.

41 Acesta easte numărul fiilor lui Gherson, a tuturor celor ce slujesc în cortul mărturiei, pre carii i-au numărat Moisi şi Aaron, după porunca Domnului, în mâna lui Moisi.

42 Şi s-au numărat norodul fiilor lui Merari, după noroadele lor, după casăle familiilor lor.

43 De la doaozeci şi cinci de ani şi mai în sus, până la cincizeci de ani, tot cel ce întră să slujească la lucruri în cortul mărturiei.

44 Şi au fost numărul lor, după noroadele lor, după casăle familiilor lor, trei mii şi doao sute.

45 Acesta easte numărul norodului fiilor lui Merari, pre carii i-au numărat Moisi şi Aaron, după porunca Domnului, în mâna lui Moisi.

46 Toţi leviţii ceii număraţi, pre carii i-au numărat Moisi şi Aaron şi mai-marii lui Israil, după noroadele şi după casăle familiilor lor.

47 De la doaozeci şi cinci de ani şi mai în sus, până la cincizeci de ani, tot cel ce întră la facerea lucrurilor şi la lucrurile ceale ce să poartă în cortul mărturiei.

48 Şi au fost cei număraţi opt mii cinci sute şi optzeci.

49 După porunca Domnului, în mâna lui Moisi, i-au numărat pre ei, bărbat după bărbat, la lucrurile lor şi la ceale ce le poartă ei, şi s-au numărat în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.