×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 36

Leage să pune ca featele care iau moştenirea părintească să se mărite după cei de un neam cu ai săi, ca să nu să ameastece prin măritări neamurile, şi moşiile să se strămute.

1 Şi s-au apropiiat boiarii familiilor fiilor lui Galaad, al feciorului lui Mahir, al feciorului lui Manasi, din neamul fiilor lui Iosif, şi au grăit înaintea lui Moisi şi înaintea lui Eleazar, preotului, şi înaintea boiarilor căsilor familiilor fiilor lui Israil.

2 Şi au zis: „Domnului nostru au poruncit Domnul să dea pământul moştenirii cu sorţi fiilor lui Israil, şi domnului nostru au poruncit Domnul să dea moşiia lui Salpaad, fratelui nostru, featelor lui.

3 Şi vor fi unuia din neamurile fiilor lui Israil fămei, şi să va lua soartea lor din moşiia părinţilor noştri, şi să va adaoge la moşiia neamului, după care să vor mărita, şi să va lua din soartea moştenirii noastre.

4 Încă şi când va fi slobozirea fiilor lui Israil, şi să va adaoge moşiia lor la moşiia neamului, după care să vor mărita, şi din moşiia neamului familiei noastre să va lua moşiia lor”.

5 Şi au poruncit Moisi fiilor lui Israil din porunca Domnului, zicând: „Drept grăiaşte neamul fiilor lui Iosif.

6 Acesta easte cuvântul, care au poruncit Domnul featelor lui Salpaad, zicând: «Unde le va plăcea lor să se mărite, însă numai după cei din norodul părintelui lor să se mărite.

7 Şi să nu să strămute moşiia fiilor lui Israil, de la un neam la alt neam, că fiii lui Israil, fieştecarele, să vor lipi de moşiia neamului familiei sale.

8 Şi toată fata din neamurile fiilor lui Israil, carea easte moşteană, după unul din norodul părintelui său să se mărite, ca fiii lui Israil, fieştecarele, să moştenească moşiia lui cea părintească.

9 Şi să nu să strămute moşiia de la un neam la alt neam, ci fiii lui Israil, fieştecarele, să se lipească de moşiia sa»”.

10 În ce chip au poruncit Domnul lui Moisi, aşea au făcut featelor lui Salpaad.

11 Şi s-au măritat Tersa şi Egla şi Nua şi Maala, featele lui Salpaad, după nepoţii lor.

12 Din norodul lui Manasi, a fiilor lui Iosif, s-au măritat, şi s-au adaos moşiia lor la moşiia neamului norodului părintelui lor.

13 Aceastea sânt poruncile şi îndreptările şi judecăţile care au poruncit Domnul în mâna lui Moisi, la apusul lui Moav, lângă Melha şi Iordan, de cătră Ierihon.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.