×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 34

Pământul Făgăduinţii şi hotarăle lui după patru părţi a lumii, şi acela cu sorţi să se împărţască să porunceaşte, adăogându-să numele celor ce-l vor împărţi.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Porunceaşte fiilor lui Israil, şi grăiaşte cătră ei: «Voi întraţi în pământul Hanaan, acesta va fi voao moştenire, pământul lui Hanaan împreună cu hotarăle lui.

3 Şi va fi voao laturea cea de cătră amiiazăzi, de la pustiia Sin, până unde să ţine de Edom, şi vor fi voao hotarăle cătră amiiazăzi despre partea mării ceii sărate de la răsărit.

4 Şi vor încungiura pre voi hotarăle de la amiiazăzi cătră suişul Acravinului, şi va treace Enacul, şi va fi sfârşitul lui cătră amiiazăzi Cadisul lui Varni, şi să va sfârşi la sălaşul lui Arad, şi va treace Asemona.

5 Şi va încungiura hotarăle de la Asemona valea Eghiptului, şi va fi sfârşitul lor Marea cea Mare.

6 Şi hotarăle de cătră mare vor fi voao, Marea cea Mare va hotărî, aceasta va fi voao hotarăle de cătră mare.

7 Şi de cătră miiazănoapte acesta va fi voao hotarul, de la Marea cea Mare veţi măsura voao înşivă, pre lângă munte, muntele.

8 Şi de la munte veţi măsura voao muntele, până unde întră la Emat, şi va fi sfârşitul lui hotarăle Saradocului.

9 Şi să vor sfârşi hotarăle lui la Defrona, şi va fi sfârşitul lui la Arsenaina, acesta va fi hotarul vostru de cătră miiazănoapte.

10 Şi veţi măsura voao hotarăle despre răsărit, de la Arsenaina până la Sepfamar.

11 Şi să vor pogorî hotarăle de la Sepfamar până la Vila de cătră răsărit, la izvoară, şi să vor pogorî hotarăle de la Vila, şi vor lovi la umărul mării Herenet, de cătră răsărit.

12 Şi să vor pogorî hotarăle la Iordan, şi va fi sfârşitul Marea cea Sărată. Acesta va fi pământul vostru şi hotarăle lui primpregiur.

13 Şi au poruncit Moisi fiilor lui Israil, zicând: „Acesta easte pământul, care-l veţi moşteni cu sorţi, în ce chip au rânduit Domnul să-l dea la noao neamuri, şi la jumătate din neamul lui Manasi.

14 Că neamul fiilor lui Ruvin şi neamul fiilor lui Gad, după casele familiilor sale, şi jumătate din neamul lui Manasi au luat moşiile sale.

15 Doao neamuri şi o jumătate de neam au luat moşiile sale dincolo de Iordan, de cătră Ierihon, despre amiiazăzi, cătră răsărit”.

16 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

17 „Aceastea sânt numele bărbaţilor, care vor împărţi voao moşie pământul: Eleazar, preotul, şi Iisus a lui Navi.

18 Şi câte un boiariu din tot neamul veţi lua, ca să vă împărţască voao moşie pământul.

19 Şi aceastea sânt numele bărbaţilor: din neamul lui Iuda, Halev, fiiul lui Iefoni.

20 Din neamul lui Simeon, Salamiil, fiiul lui Semiud.

21 Din neamul lui Veniamin, Eldad, fiiul lui Haslon.

22 Din neamul lui Dan, boiariul Vakhir, fiiul lui Egli.

23 Din fiii lui Iosif, din neamul fiilor lui Manasi, boiariul Aniil, fiiul lui Sufi.

24 Din neamul fiilor lui Efraim, boiariul Camuil, fiiul lui Savatan.

25 Din neamul lui Zavulon, boiariul Elisafan, fiiul lui Farnah.

26 Din neamul fiilor lui Isahar, boiariul Faltiil, fiiul lui Oza.

27 Din neamul fiilor lui Asir, boiariul Ahior, fiiul lui Selemi.

28 Din neamul lui Neftalim, boiariul Fadail, fiiul lui Iamiud”.

29 Acestora au poruncit Domnul să împărţască fiilor lui Israil pământul lui Hanaan.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.