×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 33

Numărându-să patruzeci şi doao de popasuri prin pustie a fiilor lui Israil, au poruncit Domnul să piiarză pre toţi cei ce lăcuiesc în pământul Hanaan.

1 Şi aceastea sânt popasurile fiilor lui Israil, după ce au ieşit din pământul Eghiptului, împreună cu putearea lor, cu mâna lui Moisi şi a lui Aaron.

2 Şi au scris Moisi purceaderile şi popasurile lor, după cuvântul Domnului, şi aceastea sânt popasurile călătoriei lor:

3 Au purces din Ramesi, în luna dintâiu în a cinceasprăzeacea zi a lunei dintâiu, a doao zi de Paşti, au ieşit fiii lui Israil cu mână înaltă înaintea tuturor eghipteanilor.

4 Şi eghipteanii îngropa pre toţi cei morţi dintră sine, carii murisă, pre carii i-au omorât Domnul, pre tot cel întâiu născut în pământul Eghiptului, şi întru dumnezăii lor au făcut Domnul izbândă.

5 Şi, purcezind fiii lui Israil din Ramesi, au tăbărât în Sochot.

6 Şi, purcezind din Sochot, au tăbărât în Vutan, care easte partea pustie.

7 Şi au purces din Vutan şi au tăbărât la gura Eirotului, care easte în preajma Velsepfonului, şi au tăbărât în preajma Magdolului.

8 Şi au purces din preajma Eirotului şi au trecut prin mijlocul mării în pustie, şi au mers ei cale de trei zile prin pustie, şi au tăbărât în Amărâciuni.

9 Şi au purces din Amărâciuni şi au venit în Elim, şi în Elim, doaosprăzeace izvoară de apă şi şeaptezeci de pomi de finic, şi au tăbărât acolo lângă apă.

10 Şi au purces din Elim şi au tăbărât lângă Marea Roşie.

11 Şi au purces de lângă Marea Roşie şi au tăbărât în pustiia Sinaii.

12 Şi au purces din pustiia Sinaii şi au tăbărât în Rafaca.

13 Şi au purces din Rafaca şi au tăbărât în Elus.

14 Şi au purces din Elus şi au tăbărât în Rafidin, şi acolo nu avea norodul apă să bea.

15 Şi au purces din Rafidin şi au tăbărât în pustiia Sina.

16 Şi au purces din pustiia Sina şi au tăbărât la Mormânturile Poftei.

17 Şi au purces de la Mormânturile Poftei şi au tăbărât în Asirot.

18 Şi au purces din Asirot şi au tăbărât în Ratama.

19 Şi au purces din Ratama şi au tăbărât în Remon Fares.

20 Şi au purces din Remon Fares şi au tăbărât în Levona.

21 Şi au purces din Levona şi au tăbărât în Resan.

22 Şi au purces din Resan şi au tăbărât în Machelat.

23 Şi au purces din Machelat şi au tăbărât în Safar.

24 Şi au purces din Safar şi au tăbărât în Haradat.

25 Şi au purces din Haradat şi au tăbărât în Machilot.

26 Şi au purces din Machilot şi au tăbărât în Cataat.

27 Şi au purces din Cataat şi au tăbărât în Tarat.

28 Şi au purces din Tarat şi au tăbărât în Mateca.

29 Şi au purces din Mateca şi au tăbărât în Selmona.

30 Şi au purces din Selmona şi au tăbărât în Masurut.

31 Şi au purces din Masurut şi au tăbărât în Vanea.

32 Şi au purces din Vanea şi au tăbărât în muntele Gadgad.

33 Şi au purces din muntele Gadgad şi au tăbărât în Etevata.

34 Şi au purces din Etevata şi au tăbărât în Evrona.

35 Şi au purces din Evrona şi au tăbărât în Ghesion Gaver.

36 Şi au purces din Ghesion Gaver şi au tăbărât în pustiia Sin, şi au purces din pustiia Sin şi au tăbărât în pustiia Faran, aceasta easte Cadis.

37 Şi au purces din Cadis şi au tăbărât în muntele Or, care easte aproape de pământul Edom.

38 Şi s-au suit Aaron, preotul, în munte, din porunca Domnului, şi au murit acolo în anul al patruzecilea de când au ieşit fiii lui Israil din pământul Eghiptului, în luna a cincea, în zioa cea dintâiu a lunei.

39 Şi Aaron era de o sută şi doaozeci şi trei de ani, când au murit în muntele Or.

40 Şi auzind hananeul, împăratul Arad, şi acesta lăcuia în pământul lui Hanaan, când mergea fiii lui Israil.

41 Şi au purces din muntele Or şi au tăbărât în Selmona.

42 Şi au purces din Selmona şi au tăbărât în Fino.

43 Şi au purces din Fino şi au tăbărât în Ovot.

44 Şi au purces din Ovot şi au tăbărât în Gai, dincolo, la hotarăle lui Moav.

45 Şi au purces din Gai şi au tăbărât în Devonul lui Gad.

46 Şi au purces din Devonul lui Gad şi au tăbărât în Ghelmon Devlatem.

47 Şi au purces din Ghelmon Devlatlem şi au tăbărât la munţii lui Avarim, în preajma Navavului.

48 Şi au purces de la munţii lui Avarim şi au tăbărât la apusul lui Moav, lângă Iordan, despre Ierihon.

49 Şi au purces de la apusul lui Moav şi au tăbărât lângă Iordan, întră Esimot, până la Velsa, despre apusul lui Moav.

50 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, la apusul lui Moav, lângă Iordan, despre Ierihon, zicând:

51 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi zi cătră dânşii: «Să treaceţi Iordanul în pământul Hanaan.

52 Şi să piiardeţi pre toţi cei ce lăcuiesc pre pământ înaintea feaţii voastre, şi să stricaţi seamnele lor, şi toţi idolii lor cei vărsaţi să-i piiardeţi, şi toţi stâlpii lora să-i stricaţi.

53 Şi după ce veţi piiarde pre toţi cei ce lăcuiesc pământul, lăcuiţi voi într-însul, că voao v-am dat pământul lor moştenire.

54 Şi veţi împărţi pământul lor cu soarte după neamurile voastre, celor mai mulţi veţi da mai multă moşie, şi celor mai puţini veţi da mai puţină moşie, ori în ce loc va ieşi soartea fieştecui, acolo va fi a lui, după neamurile familiilor voastre veţi împărţi moşiile.

55 Iară de nu veţi piiarde pre cei ce lăcuiesc pre pământ înaintea feaţii voastre, şi pre câţi veţi lăsa dintr-înşii, vor fi spini în ochii voştri, şi bolduri în coastele voastre, şi vor vrăjmăşi voao pre pământul în care veţi lăcui voi.

56 Şi după cum am socotit să le fac lor, voiu face voao»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.