×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 30

Despre făgăduinţele şi jurământurile bărbaţilor, şi când făgăduinţele sau jurământurile featelor şi a muierilor sânt statornice sau nestatornice.

1 Şi au grăit Moisi fiilor lui Israil, după toate, câte au poruncit Domnul lui Moisi.

2 Şi au grăit Moisi cătră mai-marii neamurilor fiilor lui Israil, zicând: „Acesta easte cuvântul care l-au poruncit Domnul:

3 «Omul, omul, carele va făgădui făgăduinţă Domnului, sau să va jura jurământ, au va hotărî hotărâre despre sufletul său, să nu-şi spurce cuvântul său, toate câte vor ieşi din gura lui să le facă.

4 Iară de va făgădui muiare făgăduinţă, Domnului, sau va hotărî hotărâre în casa tatălui său în tinereaţele sale,

5 Şi va auzi tatăl ei făgăduinţele ei şi hotărârile ei, care au hotărât asupra sufletului său, şi va tăcea tatăl ei, vor sta toate făgăduinţele ei, şi toate hotărârile ei câte au hotărât asupra sufletului său vor rămânea ei.

6 Iară deaca nevrând, nu va vrea tatăl ei, ori în ce zi va auzi toate făgăduinţăle ei şi hotă-rârile ei, care le-au hotărât asupra sufletului său, nu vor sta, şi Domnul o va curăţi pre ea, că nu au vrut tatăl ei.

7 Iară de să va mărita, şi făgăduinţele ei sânt preste ea după hotărârea buzelor ei, câte au hotărât asupra sufletului său,

8 Şi va auzi bărbatul ei şi va tăcea, în carea zi va auzi, şi aşea vor sta toate făgăduinţele ei şi hotărârile ei, câte au hotărât asupra sufletului său vor sta.

9 Iară deaca, nevrând, nu va vrea bărbatul ei în carea zi va auzi, toate făgăduinţele şi hotărârile ei, câte au hotărât asupra sufletului său, nu vor rămânea, că bărbatul ei n-au vrut, şi Domnul o va curăţi pre ea.

10 Iară făgăduinţa văduvei, şi a ceii ţipate de la bărbat, câte să va făgădui asupra sufletului său vor rămânea ei.

11 Iară de va face în casa bărbatului său făgăduinţa sa sau hotărîrea sa, cea cu jurământ asupra sufletului său,

12 Şi va auzi bărbatul ei şi nimica nu va zice ei şi nu va arăta nevreare, vor sta toate fă-găduinţele ei şi toate hotărârile ei, câte au hotărât asupra sufletului său vor sta asupra ei.

13 Iară deaca, nevrând, nu va vrea bărbatul ei, în carea zi va auzi toate câte vor ieşi din buzele ei, după făgăduinţele ei şi după hotărârile ceale asupra sufletului său, nu vor rămânea eia, că bărbatul ei le-au stricat, şi Domnul o va curăţi pre ea.

14 Toată făgăduinţa şi tot jurământul de legătură, care necăjeaşte pre suflet, bărbatul ei îl va întări ei şi bărbatul ei îl va lua de la ea.

15 Iară de, tăcând, va tăcea din zi în zi, va întări toate făgăduinţele ei şi hotărârile ceale de preste ea le va întări ei, pentru că au tăcut în zioa în carea au auzit.

16 Iară deaca, stricând, le va strica bărbatul ei după zioa în care au auzit, şi el va râdica păcatul ei»”.

17 Aceastea sânt dreptăţile câte au poruncit Domnul lui Moisi întră bărbat şi întră muiare, şi întră tată şi întră fată, până easte tinără în casa tătâne-său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.