×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 29

Praznicile lunii a şeaptea şi ce să se aducă într-însăle; adecă, praznicul trâmbiţelor, a curăţirii şi a corturilor, care în opt zile multe fealiuri de aduceri au.

1 Şi în luna a şeaptea, zioa dintâiu a lunei chemată sfântă va fi voao, nici un lucru de slujbă să nu faceţi, zi de sămn va fi voao.

2 Şi veţi face arderile de tot întru miros de bună mireasmă Domnului, un viţel din vaci, un berbeace şi şeapte miei de câte un an curaţi.

3 Jertva lor, făină curată, stropită cu untdelemn, trei a zeacea la un viţel, şi doao a zeacea la un berbeace.

4 Zeace a zeacea la câte un miel din cei şeapte miei.

5 Şi un ţap din capre, pentru păcat, ca să se roage pentru voi.

6 Afară de arderile de tot ale lunei noao şi jertvele lor, şi turnările lor, şi arderea de tot cea de pururea, şi jertvele lor şi turnările lor, după asemănarea lor întru miros de bună mireazmă Domnului.

7 Şi a zeacea a lunii aceştiia chemată sfântă va fi voao, şi să năcăjiţi sufletele voastre, şi nici un lucru să nu faceţi.

8 Şi veţi aduce arderi de tot întru miros cu bună mireasmă Domnului, jertvă Domnului, un viţel din vaci, un berbeace, şeapte miei de câte un an, curaţi vor fi voao.

9 Jertva lor, făină curată, stropită cu untdelemn, trei a zeacea la un viţel, şi doao a zeacea la un berbeace.

10 Zeace a zeacea la un miel din cei şeapte miei, şi un ţap din capre, pentru păcat, ca să se roage pentru voi.

11 Afară de cel pentru păcat al milostivirei, şi arderea de tot cea de pururea, jertva ei, şi turnarea ei după asemănarea ei, întru miros de bună mireasmă aducere Domnului.

12 Şi zioa a cincisprăzeacea a lunii aceştiia, a şeaptea, chemată sfântă va fi voao, nici un lucru de slujbă să nu faceţi şi să sărbaţi sărbătoare Domnului şeapte zile.

13 Şi să aduceţi arderi de tot jertvă întru miros de bună mireasmă Domnului, în zioa dintâiu, treisprăzeace viţei din vaci, doi berbeci, patrusprăzeace miei de câte un an, curaţi vor fi voao.

14 Jertvele lor, făină curată, stropită cu untdelemn, trei a zeacea la un viţel din cei treisprăzeace viţei, şi doao a zeacea la un berbeace din cei doi berbeci.

15 Zeace a zeacea la un miel din cei patrusprăzeace miei.

16 Şi un ţap din capre, pentru păcat, afară din arderea de tot cea de pururea, jertvele lor şi turnările lor.

17 Şi a doao zi după aceastea, doisprăzeace viţei, doi berbeci şi patrusprăzeace miei de câte un an curaţi.

18 Jertva lor şi turnarea lor la viţei şi la berbeci şi la miei, după numărul lor, după asemănarea lor.

19 Un ţap din capre, pentru păcat, afară de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor şi turnările lor.

20 A treia zi, unsprăzeace viţei, doi berbeci şi patrusprăzeace miei de câte un an curaţi.

21 Jertva lor şi turnarea lor la viţei şi la berbeci şi la miei, după numărul lor, după asemănarea lor.

22 Şi un ţap din capre, pentru păcat, afară de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor şi turnările lor.

23 A patra zi, zeace viţei, doi berbeci, patrusprăzeace miei de câte un an curaţi.

24 Jertvele lor şi turnările lor, la viţei şi la berbeci şi la miei, după numărul lor, după asemănarea lor.

25 Şi un ţap din capre, pentru păcat, afară de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor şi turnările lor.

26 A cincea zi, noao viţei doi berbeci patrusprăzeace miei de câte un an curaţi.

27 Jertvele lor şi turnările lor, la viţei, şi la berbeci, şi la miei, după numărul lor, după asemănarea lor.

28 Şi un ţap din capre, pentru păcat, afară de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor şi turnările lor.

29 A şeasea zi, opt viţei, doi berbeci, patru-sprăzeace miei de câte un an curaţi.

30 Jertvele lor şi turnările lor, la viţei şi la berbeci şi la miei, după numărul lor, după asemănarea lor.

31 Şi un ţap din capre, pentru păcat, afară de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor, şi turnările lor.

32 A şeaptea zi, şeapte viţei, doi berbeci, patrusprăzeace miei de câte un an curaţi.

33 Jertvele lor şi turnările lor la viţei, şi la berbeci, şi la miei, după numărul lor, după asemănarea lor.

34 Şi un ţap din capre, pentru păcat, afară de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor, şi turnările lor.

35 A opta zi, ieşire va fi voao, nici un lucru de slujbă să nu faceţi într-însa.

36 Şi veţi aduce arderi de tot, întru miros de bună mireasmă jertvă Domnului, un viţel, un berbeace şi şeapte miei de câte un an curaţi.

37 Jertvele lor şi turnările lor, la viţel şi la berbeace şi la miei, după numărul lor, după asemănarea lor.

38 Şi un ţap din capre, pentru păcat, afară de arderea de tot cea de pururea, jertvele lor, şi turnările lor.

39 Aceastea veţi face Domnului în sărbătorile voastre, afară din ceale ce veţi făgădui voi, şi afară din ceale de bunăvoia voastră, şi de arderile de tot ale voastre, şi de jertvele voastre, şi de turnările voastre, şi de ceale de mântuire ale voastre»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.