×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 28

Jertvele ceale de toate zilele, şi ceale de a şeaptea zi, şi ceale de la începutul lunilor, şi pentru doao sărbători a azimelor şi a săptămânilor.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Porunceaşte fiilor lui Israil şi grăiaşte cătră ei, zicând: «Darurile Meale, dările Meale, jertvele Meale ceale de miros cu bună mireasmă să păziţi a le aduce Mie la sărbătorile Meale».

3 Şi să zici cătră ei: «Aceastea sânt jertvele Meale, care să le aduceţi Domnului, miei de câte un an curaţi doi întru o zi, pentru ca să nu înceate arderea de tot.

4 Un miel veţi face dimineaţa, şi al doilea miel veţi face seara.

5 Şi vei face a zeacea parte a unui ifi făină curată, pentru jertvă, stropită cu untdelemn, în a patra parte a unui in.

6 Ardere de tot neîncetată, carea s-au făcut în muntele Sinaii, întru miros de bună mireasmă Domnului.

7 Şi turnarea ei a patra parte a unui in la un miel, întru cel sfânt vei turna turnare de vin Domnului.

8 Şi al doilea miel îl vei face de cătră seară, după jertva lui şi după turnarea lui îl vei face întru miros de bună mireasmă Domnului.

9 Şi în zioa sâmbetelor veţi aduce doi miei de câte un an curaţi, şi doao a zeacea de făină curată, pentru jertvă, cu untdelemn stropită, şi turnare.

10 Arderea de tot a sâmbetei, sâmbăta afară de arderea de tot cea de pururea, şi turnarea ei.

11 Şi la lună noao veţi aduce ardere de tot Domnului doi viţei de vaci, şi un berbeace, şi şeapte miei curaţi de câte un an.

12 Trei a zeacea de făină curată, stropită cu untdelemn la un viţel, şi doao a zeacea de făină curată, stropită cu untdelemn la un berbeace.

13 A zeacea de făină curată, stropită cu untdelemn la un miel, jertvă miros de bună mireasmă aducere Domnului.

14 Turnarea lor jumătate de in va fi la un viţel, şi a treia a unui in va fi la un berbeace, şi a patra a unui in de vin va fi la un miel. Această ardere de tot în toată luna la lunile anului.

15 Şi un ţap din capre pentru păcat Domnului, afară de arderea de tot cea de pururea să va face şi turnarea lui.

16 Şi în luna dintâiu, în patrusprăzeace zile ale lunei, Paştile Domnului.

17 Şi în zioa a cincisprăzeace a lunii aceştiia, sărbătoare, şeapte zile azime veţi mânca.

18 Şi zioa cea dintâiu chemată sfântă va fi voao, nici un lucru de slujbă să nu faceţi.

19 Şi veţi aduce arderi de tot, jertvă Domnului, doi viţei de vaci, un berbeace, şeapte miei câte de un an curaţi vor fi voao.

20 Şi jertva lor de făină curată, stropită cu untdelemn, trei a zeacea la un viţel, şi doao a zeacea la un berbeace veţi face.

21 Zeace a zeacea vei face la un miel, la cei şeapte miei.

22 Şi un ţap din capre, pentru păcat, ca să se roage pentru voi.

23 Afară de arderea de tot de pururea cea de dimineaţa, carea easte arderea de tot a neîncetării, veţi face aceastea.

24 După aceastea veţi face în fieştecarea zi, în ceale şeapte zile, dar jertvă întru miros de bună mireasmă Domnului, afară de arderea de tot cea de pururea vei face turnarea ei.

25 Şi zioa a şeaptea chemată sfântă va fi voao, nici un lucru de slujbă să nu faceţi întru aceaea.

26 Şi în zioa cea de pârgă, când veţi aduce jertvă noao Domnului, a săptămânilor, chemată sfântă va fi voao; nici un lucru de slujbă să nu faceţi.

27 Şi veţi aduce arderi de tot, întru miros de bună mireasmă Domnului, doi viţei din vaci, un berbeace, şeapte miei de câte un an curaţi.

28 Jertva lor, făină curată, stropită cu untdelemn, trei a zeacea la un viţel, şi doao a zeacea la un berbeace.

29 Zeace a zeacea la câte un miel din cei şeapte miei.

30 Şi un ţap din capre, pentru păcat, ca să se roage pentru voi.

31 Afară de arderea de tot cea de pururea, şi jertva lor veţi face Mie, curaţi vor fi voao, şi turnările lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.