×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 27

Featele lui Salpaad, scăzind partea bărbătească, urmează tătâne-său în moşie. Zice Domnul că va muri Moisi, după ce din muntele Avarim va vedea Pământul Făgăduinţăi, şi în locul lui va rândui povăţuitoriu pre Iisus a lui Navi.

1 Şi, mergând featele lui Salpaad, feciorului lui Ofer, al feciorului lui Galaad, al feciorului lui Mahir, din norodul lui Manasi, din fiii lui Iosif, şi aceastea sânt numele lor: Maala şi Nua şi Egla şi Melha şi Tersa.

2 Şi, stând înaintea lui Moisi şi înaintea lui Eleazar, preotului, şi înaintea boiarilor şi înaintea a toată adunarea, la uşea cortului mărturiei, au zis:

3 „Tatăl nostru au murit în pustie, şi el nu au fost întru adunarea carea au stătut împrotivă înaintea Domnului, întru adunarea lui Core, carii pentru păcatul său au murit, şi feciori nu s-au născut lui.

4 Drept aceaea, ca să nu să stângă numele tatălui nostru dintră norodul său, căci nu are el fecior, daţi-ne noao moşie întră fraţii tatălui nostru”.

5 Şi au dus Moisi judecata lor înaintea Domnului.

6 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

7 „Drept au grăit featele lui Sarpaad, dând să le dai lor, să aibă moşie întră fraţii tatălui său, şi să le dai lor toată moşiia tatălui său.

8 Şi să grăieşti fiilor lui Israil, zicând: «De va muri vreun om şi nu va avea feciori, veţi da moşiia lui featei lui.

9 Iară de nu va avea nici fată, veţi da moşiia fratelui lui.

10 Iară de nu va avea nici fraţi, veţi da moşiia fratelui tătâne-său.

11 Iară de nu va avea fraţi tatăl lui, veţi da moşiia rudeniei ceii mai de aproape din neamul său, să moştenească ceale ce sânt ale lui. Şi va fi aceasta fiilor lui Israil dreptate de judecată»”, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

12 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Suie-te în muntele cel dincolo de Iordan, acesta easte muntele Navana, şi vezi pământul lui Hanaan, care-l dau Eu fiilor lui Israil moştenire.

13 Şi-l vei vedea pre el, şi te vei adaogeb la norodul tău şi tu, după cum s-au adaos Aaron, fratele tău, în muntele Or.

14 Pentru că aţi călcat cuvântul Mieu în pustiia Sinaii, când să împrotivea adunarea ca să Mă sfinţască, nu M-aţi sfinţit la apă înaintea lor, aceasta easte Apa Pricii, la Cadis, în pustiia Sinaii”.

15 Şi au zis Moisi cătră Domnul:

16 „Să socotească Domnul Dumnezeul duhu-rilor şi a tot trupul om preste adunarea ta aceasta.

17 Carele va ieşi înaintea feaţii lor, şi carele-i va scoate şi-i va băga pre ei, şi să nu fie adunarea Domnului ca nişte oi fără de păstoriu”.

18 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând: „Ia la tine pre Iisus, fiiul lui Navi, om carele are duh întru sine, şi vei pune mâinile tale preste el.

19 Şi-l vei pune pre el înaintea lui Eleazar, preotului, şi vei porunci lui înaintea a toată adunarea, şi porunceaşte pentru el înaintea lor.

20 Şi vei da mărirea ta preste el, ca să-l asculte pre el fiii lui Israil.

21 Şi înaintea lui Eleazar, preotului, va sta, şi-l vor întreba pre el de judecata arătărilor înaintea Domnului, prin rostul lui va ieşi, şi prin rostul lui va întra el şi fiii lui Israil, cu toţi odată, şi toată adunarea.

22 Şi au făcut Moisi după cum i-au poruncit lui Domnul, şi, luând pre Iisus, l-au pus înaintea lui Eleazar, preotului, şi înaintea a toată adunarea.

23 Şi au pus mâinile sale preste el, şi l-au aşezat pre el, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.