×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 21

Israil biruiaşte pre hananeu; pentru lipsirea apei şi a pâinii, şi urârea manei, cârtind norodul, să trimit şerpi asupra lor; împrotiva a cărora muşcări rădicându-să şearpe de aramă, să vindecă; să vindecă Sion şi Og, împăraţii.

1 Şi au auzit hananeul, împăratul Aradului, cel ce lăcuia cătră pustie, că au venit Israil pre calea Atarin, şi s-au războit asupra lui Israil, şi au robit din ei robime.

2 Şi au făgăduit Israil făgăduinţă Domnului, şi au zis: „De-mi vei da pre norodul acesta supt mâna mea, voiu aduce pre el dar şi cetăţile lui”.

3 Şi au ascultat Domnul glasul lui Israil, şi au dat pre hananeu supt mâna lui, şi l-au adus dar pre el şi cetăţile lui, şi au chemat numele locului aceluia Dar Adus.

4 Şi, purcezind din muntele Or pre calea cea despre Marea Roşie, au încungiurat pământul lui Edom, şi au slăbit norodul pre cale.

5 Şi cârtea norodul asupra lui Dumnezeu şi asupra lui Moisi, zicând: „Căci ne-ai scos pre noi din Eghipt, ca să ne omori în pustie? Cănu easte nici pâine, nici apă, şi sufletul nostru s-au urât cu această pâine deşeartă”.

6 Şi au trimis Domnul în norod şerpi omorâ-tori, şi muşca pre norod, şi au murit norod mult din fiii lui Israil.

7 Şi, mergând norodul la Moisi, au zis: „Am păcătuit, că am grăit rău asupra Domnului şi asupra ta, roagă-te, dară cătră Domnul ca să ia de la noi şearpele”.Şi s-au rugat Moisi cătră Domnul pentru norod.

8 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Fă ţie şearpe de aramă şi-l pune pre un semn, şi va fi de va muşca şearpele pre om, tot cel muşcat, văzându-l pre el, va trăi.

9 Şi au făcut Moisi şearpe de aramă şi l-au pus pre un semn, şi, când muşca şearpele pre om, să uita la şearpele cel de aramă şi trăia.

10 Şi s-au râdicat fiii lui Israil şi au tăbărât în Ovot.

11 Şi, râdicându-să din Ovot, au tăbărât în Ahalghe, dincolo, în pustiia carea easte despre faţa lui Moav, spre răsăritul soarelui.

12 Şi de acolo s-au sculat şi au tăbărât în valea Zared.

13 Şi de acolo, râdicându-să, au tăbărât dincolo de Arnon, în pustiia ceaea ce easte afară din hotarăle amoreilor, că Arnon easte în hotarăle lui Moav, întră Moav şi întră amoreu.

14 Pentru aceaea să zice în cartea Războiul Domnului: „Pre Zoov au ars şi văile lui Arnon.

15 Şi văile le-au pus lăcaşul lui Ir, şi să alătură cu hotarăle lui Moav”.

16 Şi de acolo Fântâna, aceasta easte fântâna carea au zis Domnul cătră Moisi: „Adună norodul, şi le voiu da lor apă să bea”.

17 Atunci au cântat Israil cântarea aceasta, la fântână: „Faceţi începutul ei!

18 Fântână, o au săpat pre ea căpeteniile, cioplituo-au pre ea împăraţii neamurilor, întru împărăţiia lor, întru stăpânirea lor!”

19 Şi de la fântână la Mantanain, şi de la Mantanain la Naaliil, şi de la Naaliil la Vamot.

20 Şi de la Vamot la Napin, carea easte în câmpul lui Moav, de la vârvul celui cioplit, care caută spre faţa pustiei.

21 Şi au trimis Moisi soli la Sion, împăratul amoreilor, cu cuvinte de pace, zicând:

22 „Vom treace prin pământul tău, pre cale vom mearge, nu ne vom abate nici în ţarină, nici în vie, nici vom bea apă din fântâna ta, pre calea împărătească vom mearge până ce vom treace hotarăle tale”.

23 Şi nu au lăsat Sion pre Israil să treacă prin hotarăle lui, şi au adunat Sion pre tot norodul său şi au ieşit în pustie să stea împrotiva lui Israil, şi au venit în Iasa, şi s-au pus împrotiva lui Israil.

24 Şi l-au bătut pre el Israil cu ucidere de sabie, şi au stăpânit pământul lui, de la Arnon până la Iavoc, până la feciorii lui Aman, că Iazir hotarul fiilor lui Aman easte.

25 Şi au luat Israil toate cetăţile aceastea, şi au lăcuit Israil în toate cetăţile amoreilor, în Esevon şi în toate ceale de primpregiurul lor.

26 Că Esevon easte cetatea lui Sion, împăratului amoreilor, şi acesta au bătut pre împăratul Moav, mai înainte, şi au luat tot pământul lui de la Aroir până la Arnon.

27 Pentru aceaea zic cei ce grăiesc în pilde: „Veniţi în Esevon, ca să se zidească şi să se tocmească cetatea Sion.

28 Că foc au ieşit din Esevon şi pară din cetatea lui Sion, şi au mâncat până la Moav, şi au amistuit stâlpii lui Arnon.

29 Vai, ţie, Moav, perit-au norodul Hamos, datu-s-au fiii lor să se mântuiască, şi featele lor robite lui Sion, împăratului amoreilor.

30 Şi sămânţa lor piiare, Esevon până la Devon, şi muierile lor încă arsără cu foc preste Moav”.

31 Şi au lăcuit Israil în toate cetăţile amoreilor.

32 Şi au trimis Moisi ca să socotească pre Iazir, şi o au luat pre ea şi satele ei, şi au scos pre amoreul carele era acolo.

33 Şi, întorcându-să, s-au suit pre calea cea cătră Vasan, şi au ieşit Og, împăratul Vasanului, înaintea lor, şi tot norodul lui la războiu în Edrain.

34 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Să nu te temi de el, că în mâinile tale l-am dat pre el şi tot norodul lui, şi tot pământul lui, şi vei face lui cum ai făcut lui Sion, împăratului amoreilor, carele lăcuia în Esevon”.

35 Şi l-au bătut pre el şi pre feciorii lui şi pre tot norodul lui, până nu au lăsat dintr-însul rob viu, şi au moştenit pământul lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.