×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 2

Să rânduiesc neamurile lui Israil împrejurul cortului în patru rânduri, spre fieştecare parte a lumii, numindu-să căpeteniile familiilor.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând:

2 „Fieştecarele ţiindu-să de rândul său, după steagurile, după casele familiilor sale, să tăbărască fiii lui Israil înaintea Domnului, împregiurul cortului mărturiei vor tăbărî fiii lui Israil.

3 Şi cei ce vor tăbărî mai înainte cătră răsărit, rândul taberii lui Iuda, cu putearea lor, şi mai-marele fiilor lui Iuda Naason, fiiul lui Aminadav.

4 Puterile lui, cei număraţi, şeaptezeci şi patru de mii şi şease sute.

5 Şi vor tăbărî cei ce să ţin de neamul lui Isahar, şi mai-marele fiilor lui Isahar, Natanail, fiiul lui Sogar.

6 Puterile lui, cei număraţi, cincizeci şi patru de mii şi patru sute.

7 Şi vor tăbărî cei ce să ţin de neamul lui Zavolon, şi mai-marele fiilor lui Zavolon, Eliav, fiiul lui Helon.

8 Puterile lui, cei număraţi, cincizeci şi şeapte de mii şi patru sute.

9 Toţi cei număraţi din tabăra lui Iuda, o sută şi optzeci şi şease de mii şi patru sute, cu putearea lor, întâiu vor porni.

10 Rândurile taberii lui Ruvin cătră amiiazăzi, cu putearea lor, şi mai-marele fiilor lui Ruvin, Elisur, feciorul lui Sediur.

11 Puterile lui, cei număraţi, patruzeci şi şease de mii şi cinci sute.

12 Şi vor tăbărî cei ce să ţin de neamul lui Simeon, şi mai-marele fiilor lui Simeon, Salamiil, feciorul lui Surisade.

13 Puterile lui, cei număraţi, cincizeci şi noao de mii şi trei sute.

14 Şi vor tăbărî cei ce să ţin de neamul lui Gad, şi mai-marele fiilor lui Gad, Elisaf, feciorul lui Raguil.

15 Puterile lui, cei număraţi, patruzeci şi cinci de mii şi şease sute şi cincizeci.

16 Toţi cei număraţi din tabăra lui Ruvin, o sută cincizeci şi una de mii şi patru sute şi cincizeci, cu putearea lor, al doilea vor porni.

17 Şi să va râdica cortul mărturiei şi tabăra leviţilor în mijlocul taberilor, după cum vor tăbărî; aşea va purceade fieştecarele ţiindu-să de povăţuirea sa.

18 Rândurile taberii lui Efraim de cătră mare cu putearea lor, şi mai-marele fiilor lui Efraim, Elisama, feciorul lui Emiud.

19 Puterile lui, cei număraţi, patruzeci de mii şi cinci sute.

20 Şi vor tăbărî cei ce să ţin de neamul lui Manasi, şi mai-marele fiilor lui Manasi, Gamaliil, feciorul lui Fadasur.

21 Puterile lui, cei număraţi, treizeci şi doao de mii şi doao sute.

22 Şi vor tăbărî cei ce să ţin de neamul lui Veniamin, şi mai-marele fiilor lui Veniamin, Avidan, feciorul lui Gadeoni.

23 Puterile lui, cei număraţi, treizeci şi cinci de mii şi patru sute.

24 Toţi cei număraţi din tabăra lui Efraim, o sută şi opt de mii şi o sută, cu puterile lor, a treilea vor purceade.

25 Rândul taberii lui Dan, cătră miiazănoapte, cu puterile lor, şi mai-marele fiilor lui Dan, Ahiezer, feciorul lui Amisade.

26 Puterile lui, cei număraţi, şeasezeci şi doao de mii şi şeapte sute.

27 Şi vor tăbărî cei ce să ţin de neamul lui Asir, şi mai-marele fiilor lui Asir, Fagheil, feciorul lui Ehran.

28 Puterile lui, cei număraţi, patruzeci şi una de mii şi cinci sute.

29 Şi vor tăbărî cei ce să ţin de neamul lui Neftalim, şi mai-marele fiilor lui Neftalim, Ahire, feciorul lui Enan.

30 Puterile lui, cei număraţi, cincizeci şi trei de mii şi patru sute.

31 Toţi cei număraţi din tabăra lui Dan, o sută cincizeci şi şeapte de mii şi şeasă sute, cu putearea lor; mai pre urmă vor purceade după rândul lor”.

32 Acesta easte numărul fiilor lui Israil, după casăle familiilor, tot numărul taberilor, cu puterile lor, şease sute şi trei de mii şi cinci sute şi cincizeci.

33 Iară leviţii s-au numărat împreună cu fiii lui Israil, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

34 Şi au făcut fiii lui Israil toate câte au poruncit Domnul lui Moisi, aşea tăbărea după rândul lor, şi aşea purcedea fieştecarele ţiindu-să de noroadele sale, după casăle familiilor sale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.