×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 19

Leagea a găti apa curăţirii, din cenuşea vacii ceii roşie să făcea apa curăţirii, cu carea să spăla multe fealiuri de necurăţii; pentru cel ce murea în cort, şi pentru vasul ce nu are coperiş şi care să atinge de trupul mortului.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând:

2 „Aceasta easte leagea carea o au poruncit Domnul, zicând: «Grăiaşte fiilor lui Israil, ca să ia la sine o junincă roşie curată, carea nu are în sine prihană, şi pre carea nu au fost în jug.

3 Şi o vei da la Eleazar, preotul, şi o vor scoate afară din tabără, în loc curat, şi o vor junghia înaintea lui.

4 Şi va lua Eleazar din sângele ei, şi vor stropi înaintea feaţii cortului mărturiei din sângele ei de şeapte ori.

5 Şi o vor arde de tot înaintea lui, şi piialea ei şi carnea şi sângele ei, cu balega ei, să vor arde de tot.

6 Şi va lua preotul lemn de chedru şi isop, şi cochin vor pune în mijlocul arderii de tot a junincii.

7 Şi va spăla hainele sale preotul, şi va scălda trupul său cu apă, şi după aceasta va întra în tabără, şi necurat va fi preotul până seara.

8 Şi cel ce o au ars pre ea va spăla hainele sale şi va scălda trupul său cu apă, şi necurat va fi până seara.

9 Şi va strânge om curat cenuşa junincii, şi o va pune afară de tabără, în loc curat, şi va fi adunării fiilor lui Israil întru pază, apă de stropire, curăţenie easte.

10 Şi cel ce au adunat cenuşa vacii va spăla hainele sale, şi necurat va fi până seara, şi va fi fiilor lui Israil şi nemearnicilor carii lăcuiesc întră voi leage vecinică.

11 Cel ce să atinge de cel mort ori al cărui suflet de om necurat va fi şeapte zile.

12 Acesta să va curăţi în zioa a treia şi în zioa a şeaptea, şi curat va fi; iară de nu să va curăţi în zioa a treia şi în zioa a şeaptea, necurat va fi.

13 Tot cel ce să va atinge de cel mort din tot sufletul omului, de va muri, şi nu să va curăţi, cortul Domnului au pângărit, pentru aceaea va peri sufletul acela din Israil, că apa stropirei nu s-au stropit preste el, necurat easte, că necurăţiia lui într-însul easte.

14 Şi aceasta easte leage: de va muri om în casă, tot cel ce întră în casă şi câte sânt în casă necurate vor fi şeapte zile.

15 Şi tot vasul deşchis, care nu easte legat cu legături deasupra, necurat easte.

16 Şi tot cel ce să va atinge de faţa pruncului rănit, sau mort, sau de os omenesc, sau de mormânt, şeapte zile necurat va fi.

17 Şi vor luoa pentru cel necurat din cenuşa cea arsă a curăţeniei şi vor turna preste apă vie într-un vas.

18 Şi va lua isop şi va muia în apă bărbat curat, şi va stropi în casă, şi preste vase şi preste suflete, câte vor fi acolo, şi preste cel ce s-au atins de os omenesc, sau de cel rănit, sau de cel mort, sau de mormânt.

19 Şi va stropi cel curat preste cel necurat în zioa a treia şi în zioa a şeaptea, şi să va curăţi în zioa a şeaptea, şi va spăla hainele sale, şi va scălda trupul său cu apă, şi necurat va fi până seara.

20 Şi omul, carele să va pângări şi nu să va curăţi, va peri sufletul acela din mijlocul adunării, că sfintele Domnului au spurcat, şi, pentru că apă de stropire nu s-au stropit preste dânsul, necurat easte.

21 Şi va fi voao leage veacinică, şi cel ce să stropeaşte cu apă de stropire va spăla hainele sale, şi cel ce să atinge de apa stropirei necurat va fi până seara.

22 Şi tot, ori de ce să va atinge cel necurat, necurat va fi, şi sufletul ce să atinge necurat va fi până seara»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.