×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 17

Luându-să doaosprăzeace toiage de la mai-marii doaosprăzeace neamurilor lui Israil, numai toiagul lui Aaron au înflorit şi au rodit; cu care minune şi însămnare preoţiia să întăreaşte lui de la Dumnezeu; şi s-au ţinut în cortul mărturiei.î

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi ia de la eie toiag, toiaga de la toţi mai-marii lor după casăle familiilor lor, doaosprăzeace toiage, şi numele fieştecăruia scrie-l pre toiagul lui.

3 Şi numele lui Aaron scrie-l pre toiagul lui Levi, că un toiag easte, după neamul căsii familiilor lor vor da.

4 Şi le vei pune pre eale în cortul mărturiei, în preajma mărturiei, de unde voiu grăi cătră tine.

5 Şi omul, pre carele voiu aleage, toiagul lui va odrăsli, şi voiu abate de la tine cârteala fiilor lui Israil, carea ei cârtesc asupra voastră”.

6 Şi au grăit Moisi fiilor lui Israil, şi toţi mai-marii lor i-au dat lui toiag, pentru fieştecare mai-mare un toiag, după casăle familiilor lor doaosprăzeace toiage, şi toiagul lui Aaron era întră toiagele lor.

7 Şi au pus Moisi toiagele înaintea Domnului, în cortul mărturiei.

8 Şi au fost a doao zi, au întrat Moisi şi Aaron în cortul mărturiei, şi, iată, odrăslisă toiagul lui Aaron în casa lui Levi şi au făcut odraslă, şi au înflorit flori, şi au făcut nuci.

9 Şi au scos Moisi toate toiagele de la faţa Domnului la toţi fiii lui Israil şi au văzut, şi au luat fieştecarele toiagul său.

10 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Pune toiagul lui Aaron înaintea mărturiilor, întru sămn de socotinţă fiilor celor neascultători, ca să înceate a cârti asupra Mea, şi să nu moară”.

11 Şi au făcut Moisi şi Aaron după cum au poruncit Domnul lui Moisi, aşea au făcut.

12 Şi au grăit fiii lui Israil cătră Moisi, zicând: „Iată, ne-am topit, am perit, ne-am potopit!

13 Tot cel ce să atinge de cortul Domnului va muri. Până în sfârşit vom muri?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.