×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 15

După ce vor întra în Pământul Făgăduinţii, ce jertvă să aducă, şi pârga să o osăbească; pedeapsa păcatului făcut prin neştiinţă sau mândrie; să ucide cu pietri cel ce au adunat leamne sâmbăta; să-şi puie fimbrii evreii pre marginile hainelor, şi preste fimbrii împletitură vânătă, ca să-şi aducă aminte de leagea lui Dumnezeu.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi zi cătră ei: «După ce veţi întra în pământul lăcuinţii voastre, care-l dau Eu voao.

3 Şi veţi face arderi de tot Domnului, aducere sau jertvă din făgăduinţă, au din voie, au la sărbătorile voastre, ca să faceţi miros de bună mireasmă Domnului, de va fi din boi dau din oi.

4 Cel ce aduce darul său Domnului va aduce jertvă de făină curată, a zeacea parte a unui ifi, stropită cu a patra parte de untdelemn a unui in.

5 Şi vin de turnare a patra parte a unui in veţi face la arderea de tot sau la jertvă, la un miel vei face atâta aducere miros de bună mireazmă Domnului.

6 Şi la berbeace, cându-l vei aduce pre el pentru ardere de tot au pentru jertvă, vei face jertvă de făină curată doao a zeacea parte, stropită cu untdelemn a treia parte a unui in.

7 Şi vin la turnare a treia parte a unui in veţi aduce întru miros de bună mireazmă Domnului.

8 Iară de veţi face din voi ardere de tot au jertvă, ca să pliniţi făgăduinţa sau jertva cea de mântuire Domnului,

9 Şi veţi aduce la viţel jertvă de făină curată trei a zeacea parte, stropită cu jumătate de in de untdelemn.

10 Şi vin de turnare jumătate de in jertvă, întru miros de bună mireazmă Domnului.

11 Aşea vei face cu viţelul, au cu berbeacele, au cu mielul din oi, au din capre.

12 După numărul celor ce le veţi face, aşea veţi face cu fieştecare după numărul lor.

13 Tot moşteanul va face aşea, când va aduce aduceri de aceastea întru miros de bună mireazmă Domnului.

14 Iară de va fi întră voi nemearnic în pământul vostru, sau străinul carele va fi întră voi, în neamurile voastre, şi va face jertvă miros de bună mireazmă Domnului, precum faceţi voi, aşea va face adunarea Domnului.

15 O leage va fi voao şi celor nemearnici, carii şed la voi, leage veacinică întru neamurile voastre, precum voi, aşea şi cel nemearnic va fi înaintea Domnului.

16 O leage şi o îndreptare va fi voao şi celui nemearnic, carele şeade la voi»”.

17 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

18 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi zi cătră ei: «După ce veţi sosi în pământul în care voiu băga Eu pre voi,

19 Când veţi mânca din pâinile pământului aceluia, veţi aduce parte dar Domnului pârgă din rodul grâului vostru.

20 Pâine veţi aduce dar, ca un dar de la arie.

21 Aşea veţi aduce pâine, pârga grâului vostru, şi veţi da dar Domnului întru neamurile voastre.

22 Iară când veţi păcătui şi nu veţi face toate poruncile aceastea, care le-au grăit Domnul cătră Moisi,

23 După cum au poruncit Domnul voao prin mâna lui Moisi, din zioa în carea au poruncit Domnul cătră voi, şia înainte întru neamurile voastre,

24 Şi va fi de să va face ceva fără de voieb afară de ochii adunării, va face toată adunarea un viţel curat din vaci ardere de tot, întru miros cu bună mireasmă Domnului, şi jertva acestuia şi turnarea lui, după tocmeala lui, şi un ţap din capre pentru păcat.

25 Şi să va ruga preotul pentru toată aduna-rea fiilor lui Israil, şi să va ierta lor că fără de voie easte, şi ei au adus darul său jertvă Domnului, pentru păcatul său înaintea Domnului, pentru ceale fără de voia lor.

26 Şi să va ierta la toată adunarea fiilor lui Israil şi celui nemearnic, carele şeade la voi, că la tot norodul easte fără de voie.

27 Iară un suflet, de va păcătui fără de voie, va aduce o capră de un an, pentru păcat.

28 Şi să va ruga preotul pentru sufletul care au păcătuit fără de voie înaintea Domnului, rugându-să pentru el, şi să va ierta lui.

29 Celui moştean întru fiii lui Israil şi celui nemearnic, carele şeade întru ei, o leage va fi lor, oricine va facec fără de voie.

30 Şi sufletul, carele va face cu mână de trufie, ori dintră moşteani, ori dintră nemearnici fie, acesta pre Dumnezeu ocăreaşte, şi va peri sufletul acela din norodul său.

31 Că cuvântul Domnului au urgisit, şi poruncile lui le-au stricat, cu perire va peri sufletul acela, păcatul lui într-însul»”.

32 Şi fiind fiii lui Israil în pustie, au aflat pre un om adunând leamne în zioa sâmbetei.

33 Şi cei ce l-au aflat adunând leamne l-au adus pre el la Moisi şi la Aaron, şi la toată adunarea fiilor lui Israil.

34 Şi l-au pus pre el în temniţă, pentru că nu aleseasă ce vor face lui.

35 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând: „Cu moarte să se omoară omul acela, să-l ucideţi cu pietri toată adunarea”.

36 Şi l-au scos pre el toată adunarea afară din tabără şi l-au ucis toată adunarea cu pietri, afară din tabără, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

37 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

38 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi zi cătră ei să-şi facă fimbrii pre marginile hainelor sale întru neamurile sale, şi preste fimbriile marginilor să puie împletitură vânătă.

39 Şi va fi voao pre fimbrii şi, văzindu-le pre eale, să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului, ca să le faceţi pre eale, şi ca să nu vă mai abateţi după cugetele voastre şi după ochii voştri, după care, umblând voi, curviţi cu dânsele.

40 Ca să vă aduceţi aminte şi să faceţi toate poruncile Meale, şi să fiţi sfinţi Dumnezeului vostru.

41 Eu, Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos pre voi din pământul Eghiptului, ca să vă fiu voao Dumnezeu. Eu, Domnul Dumnezeul vostru”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.