×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 13

Doisprăzeace bărbaţi trimişi de Moisi să socotească pământul Hanaan, după patruzeci de zile, aduc viţa cu strugur şi alte roade a pământului spre sămnul rodirii, carii totuşi, afară de Halev şi de Iisus Navi, au scornit cârtire întră norod.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Trimite ţie bărbaţi carii să socotească pământul hananeilor, care-l voiu da Eu fiilor lui Israil spre moştenire, câte un bărbat din fieştecare neam, după noroadele familiilor lor,să trimiţi pre aceştia, pre tot cel mai-mare între ei”.

3 Şi i-au trimis pre ei Moisi din pustiia Faranului, după cuvântul Domnului, toţi bărbaţii căpeteniile dintră fiii lui Israil aceştia sânt.

4 Şi aceastea sânt numele lor: din neamul lui Ruvin, Samuil, fiiul lui Zahur.

5 Din neamul lui Simeon, Safat, fiiul lui Suri.

6 Din neamul lui Iuda,Halev,fiiul lui Iefoni.

7 Din neamul lui Isahar, Ilaal, fiiul lui Iosif.

8 Din neamul lui Efraim, Avsi, fiiul lui Navi.

9 Din neamul lui Veniamin, Falti, fiiul lui Rafu.

10 Din neamul lui Zavulon, Gudiil, fiiul lui Sudi.

11 Din neamul lui Iosif, din fiii lui Manasi, Gadi, fiiul lui Susi.

12 Din neamul lui Dan, Amiil, fiiul lui Gamali.

13 Din neamul lui Asir, Satur, fiiul lui Mihail.

14 Din neamul lui Neftali, Navi, fiiul lui Savi.

15 Din neamul lui Gad, Gudiil, fiiul lui Makhi.

16 Aceastea sânt numele bărbaţilor, pre carii i-au trimis Moisi ca să socotească pământul, şi au numit Moisi pre Avsi, fiiul lui Navi Iisus.

17 Şi i-au trimis pre ei Moisi din pustiia Faranului să socotească pământul Hanaanului, şi au zis cătră ei:

18 „Suiţi-vă în pustiia aceasta, şi vă suiţi în munte, şi vedeţi ce pământ easte, şi pre norodul carele şeade pre dânsul, de easte tare au slab, de sânt mulţi sau puţini.

19 Şi cum easte pământul în care şed ei, bun easte, au rău, şi cum sânt cetăţile în care lăcuiesc, cu ziduri au fără de ziduri.

20 Şi cum easte pământul, gras au sterp, sânt într-însul păduri, au ba? Şi, zăbovind, veţi lua din rodurile pământului”; iară zilele acealea era zile de primăvară, mai înainte de ce să coc strugurii.

21 Şi, suindu-să ei, au socotit pământul de la pustiia lui Sin până la Roov, unde să întră la Emat.

22 Şi s-au suit despre pustie şi s-au dus până la Hevron; şi acolo era Ahiman şi Sesei şi Telami, rudele lui Enah, iară Hevronul cu şeapte ani s-au zidit mai înainte decât Tanin a Eghiptului.

23 Şi au venit până la Valea Strugurului, şi o au socotit, şi au tăiat de acolo o mlădiţă de viţă şi un strugur pre dânsa, şi l-au râdicat pre rude, şi din rodii şi din smochine.

24 Şi locul acela l-au numit Valea Strugurului, pentru strugurul care l-au tăiat de acolo fiii lui Israil.

25 Şi, după ce au socotit pământul, s-au întors de acolo după patruzeci de zile.

26 Şi mergând, au venit la Moisi şi la Aaron, şi la toată adunarea fiilor lui Israil, în pustiia Faranului, în Cadis, şi, după ce le-au spus lor şi la toată adunarea lucrul, le-au arătat rodul pământului.

27 Şi le-au povestit lor, zicând: „Venit-am în pământul în care ne-aţi trimis, în pământul care curge lapte şi miiare, şi acesta easte rodul lui.

28 Numai cât neamul carele lăcuiaşte pre el easte îndrăzneţ, şi cetăţile sânt tari şi mari foarte, şi neamul lui Enah am văzut acolo.

29 Şi în pământul cel despre amiiazăzi lăcuiaşte Amalic, iară heteul şi eveul şi ievuseul şi amoreul lăcuiaşte în munte, şi hananeul lăcuiaşte lângă mare şi lângă râul Iordanului”.

30 Şi au făcut Halev pre norod la Moisi să tacă, şi el au zis: „Ba, ci, suindu-ne, ne vom sui şi-l vom moşteni pre el, că-i vom putea birui pre ei”.

31 Iară ceialalţi oameni carii s-au suit cu dânsul au zis: „Să nu ne suim, că nu vom putea să ne suim la acel norod, că cu mult easte mai tare decât noi”.

32 Şi au hulit pământul, care l-au socotit, cătră fiii lui Israil, zicând: „Pământul, prin care am trecut ca să-l socotim, easte pământ care mâncă pre cei ce lăcuiesc pre dânsul, şi tot norodul pre carele l-am văzut într-însul sânt oameni foarte mari.

33 Şi acolo am văzut uriiaşi, şi noi eram înaintea lor ca lăcustele, aşea eram şi noi înaintea lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.