×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 12

Mariam şi Aaron cârtesc împrotiva lui Moisi, cărora Dumnezeu laudă pre Moisi pentru prieteniia cea cătră Domnul; Mariam, umplându-să de lepră, şi şeapte zile fiind osebită de norod, să însănătoşează rugându-să Moisi pentru ea.

1 Şi au grăit Mariam şi Aaron împrotiva lui Moisi, pentru muiarea etiopiană carea o luasă Moisi, căci au luat muiare etiopiană.

2 Şi au zis: „Au numai lui Moisi sângur au grăit Domnul? Au, doară, nu şi noao au grăit?” Şi au auzit Domnul.

3 Iară Moisi era om blând foarte, mai mult decât toţi oamenii cei ce sânt pre pământ.

4 Şi îndată au zis Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron şi cătră Mariam: „Ieşiţi voi toţi trei la cortul mărturiei”. Şi au ieşit ei toţi trei la cortul mărturiei.

5 Şi s-au pogorât Domnul în stâlp de nor şi au stătut la uşea cortului mărturiei, şi au chemat pre Aaron şi pre Mariam, şi amândoi s-au apropiiat.

6 Şi au zis cătră ei: „Auziţi cuvintele Meale, de va fi dintră voi proroc Domnului, prin vedenie Mă voiu arăta lui şi prin somn voiu grăi lui.

7 Nu aşa robul Mie, Moisi, în toată casa Mea credincios easte.

8 Gură cu gură voiu grăi lui aiavea, şi nu prin pilde, şi el mărirea Domnului au văzut, şi pentru ce nu v-aţi temut a grăi rău împrotiva robului Mieu, Moisi?”

9 Şi s-au aprins preste ei iuţimea mâniei Domnului şi s-au dus.

10 Şi norul s-au dus de la cort, şi, iată, Mariam era leproasă ca zăpada, şi s-au uitat Aaron la Mariam, şi, iată, era leproasă.

11 Şi au zis Aaron cătră Moisi: „Rogu-te, doamne, nu pune preste noi păcata, pentru că nu am ştiut că am păcătuit.

12 Să nu să facă aseamenea cu moartea, ca o lăpădătură ce iasă din pântecele mumei sale, şi trupul ei jumătate easte mâncat”.

13 Şi au strigat Moisi cătră Domnul, zicând: „Dumnezeule, rogu-Te, vindecă-o pre ea”.

14 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „De ar fi scuipit tatăl ei în faţa ei, au nu s-ar fi ruşinat şeapte zile? Să se osăbească afară de tabără şeapte zile, şi după aceaea va întra”.

15 Şi s-au osăbit Mariam afară din tabără şeapte zile, şi norodul nu au purces până ce s-au curăţit Mariam.

16 Şi, după aceastea, au purces norodul de la Asirot, şi au tăbărât în pustiia Faranului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.