×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 10

Porunceaşte Domnul lui Moisi să facă doao trâmbiţe de argint, şi-l învaţă slujba lor; cu ce rând s-au mişcat taberile din pustiia Sinaii; Moisi roagă pre Ovav, rudeniia sa, să meargă cu dânşii; şi cuvintele, care le grăia Moisi când să râdica sau să punea jos sicriiul.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Fă-ţi doao trâmbiţă de argint, vărsate să le faci, ca să-ţi fie de chematul adunării şi de purcesul taberilor.

3 Şi vei trâmbita cu eale şi să va strânge toată adunarea la uşea cortului mărturiei.

4 Iară când vor trâmbita cu o trâmbiţă, vor veni la tine toţi povăţuitorii cei mai-mari ai lui Israil.

5 Şi când veţi trâmbiţa sămnul, atunci vor purceade taberile ceale ce sânt tăbărâte spre răsărit.

6 Şi când veţi trâmbiţa sămnul al doilea, a-tunci vor purceade taberile ceale ce sânt tăbărâte cătră amiiazăzi. Şi când veţi trâmbita sămnul al treilea, atunci vor purceade taberile ceale ce sânt tăbărâte lângă mare. Şi când veţi trâmbita sămnul al patrulea, atunci vor purceade taberile ceale ce sânt tăbărâte cătră miiazănoapte, cu sămn vor trâmbita când vor purceade.

7 Şi când veţi strânge adunarea, veţi trâmbita, ci nu cu sămn.

8 Şi fiii lui Aaron, preoţii, vor trâmbita cu trâmbiţe, şi va fi voao leage veacinică întru neamurile voastre.

9 Iară de veţi ieşi la războiu în pământul vostru asupra împrotivnicilor celor ce stau împrotiva voastră, şi veţi face sămn cu trâmbiţele, şi vă veţi aduce aminte înaintea Domnului, şi vă veţi mântui de vrăjmaşii voştri.

10 Şi la zilele ceale de bucurie ale voastre, şi la sărbătorile voastre, şi la lunile voastre ceale noao, veţi trâmbita cu trâmbiţe la arderile de tot şi la jertvele ceale de mântuire ale voastre, şi va fi voao aducere-aminte înaintea Dumnezeului vostru. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru”.

11 Şi în anul al doilea, în luna a doao, în doaozeci de zile ale lunei, s-au râdicat norul de la cortul mărturiei.

12 Şi au purces fiii lui Israil cu averile sale în pustiia Sinaii, şi au stătut norul în pustiia lui Faran.

13 Şi au purces întâiu după cuvântul Domnului în mâna lui Moisi.

14 Şi au purces rândurile taberii fiilor lui Iuda întâiu cu puteareaa lor şi, preste putearea lor, Naason, fiiul lui Aminadav.

15 Şi preste putearea fiilor lui Isahar era Natanail, fiiul lui Sogar.

16 Şi preste putearea fiilor lui Zavulon era Eliav, fiiul lui Helon.

17 Şi vor desface cortul şi vor purceade fiii lui Gherson şi fiii lui Merari, carii poartă cortul.

18 Şi au purces rândul taberii lui Ruvin cu putearea lor, şi preste putearea lor era Elisur, fiiul lui Sediur.

19 Şi pre putearea neamului fiilor lui Simeon era Salamiil, fiiul lui Surisadai.

20 Şi preste putearea neamului fiilor lui Gad era Elisaf, a lui Raguil.

21 Şi vor purceade fiii lui Caat purtând sfintele, şi vor întinde cortul până ce vor veni.

22 Şi va purceade rândul taberii lui Efraim cu putearea sa, şi preste putearea lor, Elisama, fiiul lui Emiud.

23 Şi preste putearea neamului fiilor lui Manasi era Gamaliil, a lui Fadasur.

24 Şi preste putearea neamului fiilor lui Veniamin, Avidan, a lui Gadeoni.

25 Şi vor purceade rândurile taberii fiilor lui Dan, pre urma tuturor taberilor cu putearea lor, şi preste putearea lor, Ahiezer, a lui Amisadai.

26 Şi, preste putearea neamului fiilor lui Asir, Fagheil, fiiul lui Ehran.

27 Şi, preste putearea neamului fiilor lui Neftali, Ahire, fiiul lui Enan.

28 Aceastea sânt oştile fiilor lui Israil, când au purces cu putearea lor.

29 Şi au zis Moisi lui Ovav, feciorului lui Raguil Madiianiteanului, socru lui Moisi: „Noi ne vom duce la locul care au zis Domnul: «Acesta-l voiu da voao». Vino cu noi şi bine vom face ţie, că Domnul au grăit bune pentru Israil”.

30 Şi el au zis cătră Moisi: „Nu voiu mearge, fără numai în pământul mieu şi în neamul mieu”.

31 Şi au zis Moisi: „Nu ne lăsa pre noi, de vreame ce ai fost împreună cu noi în pustie, şi vei fi întru noi bătrân.

32 Şi de vei mearge cu noi şi vor fi bunătăţile acealea, câte face Domnul bine noao, face-vom şi ţie bine”.

33 Şi au mers din muntele Domnului cale de trei zile, şi sicriiul legii Domnului au mers înaintea lor cale de trei zile, ca să le caute lor odihnă.

34 Şi norul umbrea preste ei zioa, când purcedea din locul unde tăbărâsă.

35 Şi au fost când să râdica sicriiul, zicea Moisi: „Scoală-Te, Doamne, şi să se râsipească vrăjmaşii Tăi, şi să fugă toţi cei ce Te urăsc pre Tine!”

36 Şi când să aşeza, zicea: „Întoarce, Doamne, mii şi zăci de mii întru Israil!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.