×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA NUMERILOR

Capitolul 1

Numărându-să bărbaţii cei de oaste din doaosprăzeace neamuri ale lui Israil, fiii lui Levi să rânduiesc spre purtarea cortului.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, în pustiia Sinaii, în cortul mărturiei, în zioa dintâiu a lunei a doao, în anul al doilea, după ce au ieşit ei din pământul Eghiptului, zicând:

2 „Număraţi toată adunarea fiilor lui Israil, după neamurile lor, după casele familiilor lor, după numărul numelor lor, după capetele lor.

3 Tot bărbatul de la doaozeci de ani şi mai în sus, tot cele ce poate ieşi la oaste în Israil, număraţi-i pre ei cu putearea lor, tu şi Aaron număraţi pre ei.

4 Şi să fie cu voi un bărbat din fieştecare neam, bărbatul cel mai dintâiu în casa mai-marilor săi să fie.

5 Şi aceastea sânt numele bărbaţilor carii vor fi cu voi. Dintră a lui Ruvin, Elisur, fiiul lui Sediur.

6 Dintr-a lui Simeon, Solamiil, fiiul lui Surisadai.

7 Dintr-a lui Iuda, Nason, fiiul lui Aminadav.

8 Dintr-a lui Isahar, Natanail, fiiul lui Sogar.

9 Dintr-a lui Zavulon, Eliav, fiiul lui Helon.

10 Dintru fiii lui Iosif, dintr-a lui Efraim, Elisama, fiiul lui Emiud. Dintr-a lui Manasi, Gamaliil, fiiul lui Fadasur.

11 Dintr-a lui Veniamin, Avidan, fiiul lui Gadeoni.

12 Dintr-a lui Dan, Ahiezer, fiiul lui Amisadai.

13 Dintr-a lui Asir, Fagheil, fiiul lui Ehran.

14 Dintr-a lui Gad, Elisaf, fiiul lui Raguil.

15 Dintr-a lui Neftalim, Ahire, fiiul lui Enan.

16 Aceştia s-au chemat de la adunare mai-marii neamurilor, după familiile lor, sânt mai-marii lui Israil preste mii”.

17 Şi au luat Moisi şi Aaron pre bărbaţii aceştia, carii pre nume s-au numit.

18 Şi au strâns toată adunarea în zioa dintâiu a lunei a anului al doilea, şi s-au numărat după rudele lor, după familiile lor, după numărul numelor lor, de la doaozeci de ani şi mai sus, tot bărbatul după capul său.

19 Precum au poruncit Domnul lui Moisi, şi s-au numărat ei în pustiia Sinaii.

20 Şi au fost fiii lui Ruvin, celui întâiu născut a lui Israil, după rudele lor, după noroadele lor, după casele moşiilor lor, după numărul numelor lor, după capul lor, toţi bărbaţii de la doaozeci de ani şi mai sus, toţi carii iase cu puteare.

21 Numărul celor din neamul lui Ruvin, patruzeci şi şease de mii şi cinci sute.

22 Şi fiii lui Simeon, după rudele lor, după noroadele lor, după casele familiilor lor, după numărul numelor lor, după capul lor, tot bărbatul de la doaozeci de ani şi mai în sus, toţi carii iase cu puteare.

23 Numărul celor din neamul lui Simeon, cincizeci şi noao de mii şi trei sute.

24 Fiii lui Gad, după rudele lor, după noroadele lor, după casele familiilor lor, după numărul numelor lor, după capul lor, tot bărbatul de la doaozeci de ani şi mai sus, toţi carii iase cu puteare.

25 Numărul din neamul lui Gad, patruzeci şi cinci de mii şi şease sute şi cincizeci.

26 Fiii lui Iuda, după rudele lor, după noroadele lor, după casele familiilor lor, după numărul numelor lor, după capetele lor, toţi bărbaţii de la doaozeci de ani şi mai sus, toţi carii iase cu puteare.

27 Numărul celor din neamul lui Iuda, şeaptezeci şi patru de mii şi şease sute.

28 Fiii lui Isahar, după rudele lor, după noroadele lor, după casele moşiilor lor, după numărul numelor lor, după capetele lor, toţi bărbaţii de la doaozeci de ani şi mai sus, toţi carii iase cu puteare.

29 Numărul celor din neamul lui Isahar, cincizeci şi patru de mii şi patru sute.

30 Fiii lui Zavolon, după rudele lor, după noroadele lor, după casele familiilor lor, după numărul numelor lor, după capetele lor, toţi bărbaţii de la doaozeci de ani şi mai sus, toţi carii iase cu puteare.

31 Numărul celor din neamul lui Zavolon, cincizeci şi şeapte de mii şi patru sute.

32 A fiilor lui Iosif, fiii lui Efraim, după rudele lor, după noroadele lor, după casele familiilor lor, după numărul numelor lor, după capetele lor, toţi bărbaţii de la doaozeci de ani şi mai sus, toţi carii iase cu puteare.

33 Numărul celor din neamul lui Efraim, patruzeci de mii şi cinci sute.

34 Fiii lui Manasi, după rudele lor, după noroadele lor, după casele familiilor lor, după numărul numelor lor, după capetele lor, toţi bărbaţii de la doaozeci de ani şi mai sus, toţi cei ce iese cu puteare.

35 Numărul celor din neamul lui Manasi, treizeci şi doao de mii şi doao sute.

36 Fiii lui Veniamin, după rudele lor, după noroadele lor, după casele familiilor lor, după numărul numelor lor, după capetele lor, toţi bărbaţii de la doaozeci de ani şi mai sus, toţi carii iase cu puteare.

37 Numărul celor din neamul lui Veniamin, treizeci şi cinci de mii şi patru sute.

38 Fiii lui Dan, după rudele lor, după noroadele lor, după casele familiilor lor, după numărul numelor lor, după capetele lor, toată partea bărbătească, de la doaozeci de ani şi mai sus, tot cel ce iase cu puteare.

39 Numărul celor din neamul lui Dan, şeasezeci şi doao de mii şi şeapte sute.

40 Fiii lui Asir, după rudele lor, după noroadele lor, după casele familiilor lor, după numărul numelor lor, după capetele lor, toată partea bărbătească de la doaozeci de ani şi mai sus, toţi carii iase cu puteare.

41 Numărul celor din neamul lui Asir, patruzeci şi una de mii şi cinci sute.

42 Fiii lui Neftalim, după rudele lor, după noroadele lor, după casele familiilor lor, după numărul numelor lor, după capetele lor, tot bărbatul de la doaozeci de ani şi mai sus, tot cel ce iase cu puteare.

43 Numărul celor din neamul lui Neftalim, cincizeci şi trei de mii şi patru sute.

44 Acesta easte numărul care l-au numărat Moisi şi Aaron şi boiarii lui Israil, doisprăzeace bărbaţi, din tot neamul un bărbat, după ruda caselor familiilor lor, era.

45 Şi au fost tot numărul fiilor lui Israil, cu putearea lor de la doaozeci de ani şi mai sus, tot carele putea ieşi să se oştească întru Israil.

46 Şease sute şi trei de mii şi cinci sute şi cincizeci.

47 Iară leviţii din ruda familiilor sale nu s-au numărat întru fiii lui Israil.

48 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

49 „Vezi să nu numeri împreună neamul lui Levi, şi numărul lor să nu-l socoteşti întră fiii lui Israil.

50 Şi tu rânduiaşte pre leviţi la cortul mărturiei, şi la toate vasele lui, şi la toate câte sânt într-însul, ei vor râdica cortul şi toate vasele lui, şi ei vor sluji într-însul, şi împregiurul cortului vor tăbărî.

51 Şi când vor purceade leviţii, vor strânge cortul, şi când vor tăbărî, vor întinde cortul, iară cel de alt neam, carele să va apropiia, va muri.

52 Şi vor tăbărî fiii lui Israil, fieştecarele întru al său rând, şi fieştecarele după povăţuirea sa, cu putearea lor.

53 Iară leviţii să tăbărască în preajmă înaintea cortului mărturiei; şi nu va fi păcat întru fiii lui Israil, şi vor păzi leviţii aceştia paza cortului mărturiei”.

54 Şi au făcut fiii lui Israil după toate câte au poruncit Domnul lui Moisi şi lui Aaron, aşea au făcut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.