×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI MALAHIIA

Capitolul 3

Despre înainte-mergătoriul lui Hristos şi despre venirea Lui. Şi de judecata cea mai de pre urmă, care, dacă să vor curăţi fiii lui Levi, priimită va avea jertva lui Iuda şi a Ierusalimului. Cu grea izbândă să laudă celor fără de leage, pre carii totuşi îi chiiamă la Sine, multe bunătăţi făgăduind celor ce să vor întoarce la Dânsul. Să ponosluiaşte pentru nemulţămirea fiilor lui Israil şi pentru că în zeciuirile sale îl celuie şi pentru că zic că Dumnezeu nu grijeaşte de cei ce-L cinstesc pre Dânsul, care mai pre urmă împrotivă vor simţi.

1 Iată, Eu trimiţ îngerul Mieu şi va găti cale înaintea feaţii Meale şi îndată va veni la besearica Sa Domnul, pre Carele voi căutaţi, şi îngerul legăturii, pre Carele voi voiţi. Iată, vine!, zice Domnul Atotţiitoriul.

2 Şi cine va putea suferi zioa întrării Lui? Sau cine va putea sta întru vedearea Lui? Pentru că El va întra ca focul topitoriului şi ca iarba nălbitorilor.

3 Şi va şedea topind şi curăţind, ca argintul şi ca aurul; şi va curăţi pre fiii lui Levi şi va vărsa preste ei, ca aurul şi ca argintul, şi vor aduce Domnului jertvă întru dreptate.

4 Şi va plăcea Domnului jertva lui Iuda şi a Ierusalimului, ca zilele veacului şi ca anii cei dinainte.

5 Şi voiu veni la voi cu judecată şi voiu fi mărturie grabnică asupra fermecătorilor şi asupra preacurvelor şi asupra celor ce joară strâmb cu numele Mieu pentru minciună şi asupra celor ce trag simbriia slugilor şi asupresc pre văduve şi bat cu pălmi pre sirimani şi asupra celor ce abat judecata nemearnicului şi asupra celor ce nu să tem de Mine, zice Domnul Atotţiitoriul.

6 Că Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru, şi nu Mă schimb; şi voi, fiii lui Iacov, nu v-aţi oprit de la nedreptăţile părinţilor voştri.

7 V-aţi abătut de la leagea Mea şi nu o aţi păzit. Întoarceţi-vă cătră Mine şi Mă voiu întoarce cătră voi, zice Domnul Atotţiitoriul.

8 Şi aţi zis: «În ce ne vom întoarce?» Au înşela-va omul pre Dumnezeu? Pentru că voi Mă înşelaţi pre Mine şi ziceţi: «Întru ce Te-am înşelat? Că zecile şi pârga cu noi sânt».

9 Şi căutând voi căutaţi şi pre Mine voi Mă înşelaţi.

10 Anul s-au plinit şi aţi băgat toate rodurile în vistierii; şi va fi jeaful lui în casa lui. Întoarceţi-vă, dară, întru aceasta, zice Domnul Atotţiitoriul, şi voiu deşchide voao jghiiaburile ceriului şi voiu vărsa binecuvântarea Mea voao până va fi destul;

11 Şi voiu împărţi voao de mâncare şi nu voiu strica voao roada pământului vostru şi nu va slăbi viia voastră cea din ţarină, zice Domnul Atotţiitoriul.

12 Şi vor ferici pre voi toate neamurile, pentru că veţi fi voi Mie pământ dorit, zice Domnul Atotţiitoriul.

13 Îngreoiat-aţi asupra Mea cuvintele voastre, zice Domnul, şi aţi zis: «Întru ce am grăit rău asupra Ta?»

14 Zis-aţi: «Deşert easte cel ce slujeaşte lui Dumnezeu; şi ce e mai mult, că am păzit poruncile Lui şi am umblat cu cucerie înaintea feaţii Domnului Atotţiitoriului?

15 Şi acum fericim pre cei străini şi să zidesc toţi cei ce fac fărădelegi şi s-au împrotivit lui Dumnezeu şi s-au mântuit».

16 Aceastea au grăit împrotivă cei ce să tem de Domnul, fieştecarele cătră deaproapele său. Şi au ascultat Domnul şi au auzit; şi au scris carte de pomenire înaintea Sa celor ce să tem de Domnul şi să sfiesc de numele Lui.

17 Şi vor fi Mie, zice Domnul Atotţiitoriul, în zioa carea Eu o fac spre moştenire, şi-i voiu aleage pre ei, precum aleage omul pre fiiul său, care-i slujeaşte lui.

18 Şi vă veţi întoarce şi veţi vedea ce easte întră cel drept şi întră cel fără de leage, şi întră cel ce slujeaşte lui Dumnezeu şi întră cel ce nu slujeaşte Lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.