×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI MALAHIIA

Capitolul 1

Prorociia lui Malahie asupra lui Israil, pre carele îl mustră Domnul pentru nemulţămire, că nu să cunoştea pre sine a fi sămânţa lui Iacov, pre carele l-au iubit Domnul, iară pre Isav l-au urât; pentru aceaea, să ponosluiaşte că nu-L cinsteaşte Israil, nici să teame de Dânsul şi preoţii nu cinstesc numele Domnului, a cărora jert(f)e lăpădându-le, iubeaşte jertva cea curată, carea în tot locul i să aduce.

1 Luarea cuvântului Domnului asupra lui Israil în mâna îngerului; puneţi în inimile voastre.

2 „Iubitu-v-am pre voi, zice Domnul, şi aţi zis: «Întru ce ne-ai iubit pre noi?» Au nu era Isav fratele lui Iacov, zice Domnul, şi am iubit pre Iacov?

3 Iară pre Isav am urât şi am (rânduit) hotarăle lui spre pustiire şi moştenirea lui spre căsile pustiei.

4 Că va zice: «Idumeea s-au stricat şi să ne întoarcem şi iarăşi să zidim ceale pustiite!» Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: Ei vor zidi şi Eu voiu strica; şi să vor chema lor «Hotarăle fărdelegii» şi «Norodul preste carele S-au întins Domnul până în veac».

5 Şi ochii voştri vor vedea şi voi veţi zice: «Măritu-S-au Domnul mai presus decât hotarăle lui Israil!»

6 Fiiul cinsteaşte pre tată şi sluga să teame de stăpânul său; şi de sânt Eu Tată, unde easte cinstea Mea? Şi de sânt Eu Stăpân, unde easte frica Mea?, zice Domnul Atotţiitoriul. Voi, preoţii, cei ce defăimaţi numele Mieu şi aţi zis: «Întru ce am defăimat numele Tău?»,

7 Carii aduceţi la jertvenicul Mieu pâni spurcate şi ziceţi: «Cu ce le-am spurcat?» Cu aceaea că ziceţi voi: «Masa Domnului easte spurcată şi mâncările care să pun pre ea sânt defăimate».

8 Că de aduceţi orb spre jertvă, au nu easte rău? Şi de aduceţi şchiop sau bolnav, au nu easte rău? Ado pre ea povăţuitoriului tău, de te va priimi, au de va lua faţa ta – zice Domnul Atotţiitoriul.

9 Şi acum îmblânziţi faţa Dumnezeului vostru şi vă rugaţi Lui. În mâinile voastre s-au făcut aceastea; au priimi-voiu faţa voastră?, zice Domnul Atotţiitoriul.

10 Că şi voao să vor închide uşile şi nu veţi aprinde jertvenicul Mieu în zădar; nu vă voiesc pre voi, zice Domnul Atotţiitoriul, şi nu voiu priimi din mâinile voastre jertve,

11 Că de la răsăritul soarelui până la apus numele Mieu s-au mărit întru neamuri şi în tot locul tămâie să aduce numelui Mieu şi jertvă curată, că mare e numele Mieu întru neamuri, zice Domnul Atotstăpânitoriul.

12 Iară voi îl spurcaţi cu aceaea că ziceţi: «Masa Domnului spurcată easte şi mâncările care să pun pre ea defăimate sânt».

13 Şi aţi zis: «Aceastea din năcaz sânt!» Şi Eu le-am suflat pre eale, zice Domnul Atotţiitoriul. Şi aduceţi jeafuri şi ceale şchioape şi ceale bolnave. Şi de le veţi aduce jertvă, au priimi-le-voiu aceastea din mânile voastre? zice Domnul Atotţiitoriul.

14 Şi blăstămat cel putearnic, care are în turma sa parte bărbătească şi e legat cu făgăduinţă şi jertveaşte Domnului ce e stricat, că Împărat mare sânt Eu, zice Domnul Atotţiitoriul, şi numele Mieu luminat easte întru neamuri!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.