×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 9

Înainte-vesteaşte asupra cetăţilor Siriei şi a celor de alt neam, zicând să se bucure fata Sionului, că Împăratul ei va veni în Sion şezind pre mânzul asinii şi, depărtând războiul, va împărăţi în toată lumea cu mare pace. Că Domnul Dumnezeu va mântui pre norodul Său în zioa aceaea.

1 Luarea cuvântului Domnului în pământul lui Adrah şi a Damascului, jertva lui; că Domnul caută spre oameni şi spre toate neamurile lui Israil.

2 Şi în Imat, în hotarăle lui, Tirul şi Sidonul, că au fost prea înţălepţi.

3 Şi Tirul şi-au zidit şie tărie, agonisitu-şi-au argint ca ţărâna, adunatu-şi-au aur ca tina drumurilor.

4 Pentru aceaea, Domnul îl va moşteni pre el şi va bate pre mare tăriia lui; şi el de foc să va topi.

5 Vedea-va Ascalonul şi să va spăimânta; şi Gaza, şi să va întrista foarte; şi Acaronul, că s-au ruşinat de nădeajdeaa sa. Şi va peri împăratul de la Gaza şi Ascalonul nu să va lăcui.

6 Şi vor lăcui cei de alt neam în Azot şi voiu strica sumeţiia celor de alt neam.

7 Şi voiu lua sângele lor din gura lor şi urâciunile lor dintră dinţii lor şi vor rămânea şi aceştia Dumnezeului nostru; şi vor fi ca un căpitan de o mie întru Iuda, şi Acaronul, ca Ievuzeul.

8 Şi voiu pune supt Casa Mea râdicare, ca să nu treacă, nici să se întoarne; şi nu va mai veni preste ei gonitoriu, că acum am văzut cu ochii Miei.

9 Bucură-te foarte, fata Sionului, strigă fata Ierusalimului, iată, Împăratul tău vine la tine, drept şi Însuşi Mântuitoriu, blând şi călare pre asin şi pre mânz tinăr.

10 Şi va piiarde căruţele din Efrem şi caii din Ierusalim; şi va peri arcul de războiu şi mulţimea şi pacea din neamuri. Şi va stăpâni preste ape, de la mare până la mare, şi de la râuri până la marginile pământului.

11 Şi tu întru sângele aşezământului tău ai slobozit pre cei legaţi ai tăi din groapa ce nu are apă.

12 Şedea-veţi în cetate, legaţii adunării, şi, pentru o zi a nemerniciei tale, îndoite voiu răsplăti ţie.

13 Pentru că te-am încordat Mie pre tine, Iudo, ca pre un arc, umplut-am pre Efrem; şi voiu râdica pre fiii tăi, Sioane, asupra fiilor elinilor şi te voiu pipăi ca sabiia războinicului.

14 Şi Domnul va fi preste ei şi va ieşi ca fulgerul săgeata Lui. Şi Domnul Dumnezeu Atotstăpânitoriul cu trâmbiţa va trâmbita şi va mearge cu cutremurul îngrozirii Sale.

15 Domnul Atotţiitoriul va apăra pre dânşii şi-i vor potopi pre ei şi-i vor astruca pre ei cu pietri din praştie. Şi vor bea sângele lor ca vinul şi vor umplea ca blidele jertvenicul.

16 Şi va mântui pre ei Domnul Dumnezeul lor, în zioa aceaea, ca pre oi, pre norodul Său, că pietri sfinte să tăvălesc pre pământul Lui;

17 Că orice e bun a Lui easte, şi orice e ales de la El easte: grâu tinerilor şi vin cu bun miros de fecioare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.