×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 7

Nu plăcea Domnului posturile care le postea jidovii în robie în şeaptezeci de ani, pentru că petrecea întru fărădelegile sale. Pentru aceaea, îi îndeamnă să se întoarcă, că pentru că n-au ascultat de proroci i-au răsipit Domnul prin neamuri şi s-au pustiit pământul pentru strâmbătăţile lor.

1 Şi au fost în anul al patrulea supt Darie împărat; fost-au cuvântul Domnului cătră Zahariia în zioa a patra a lunei a noaoa, carea easte haselev.

2 Şi au trimis în Vetil, Sarasar şi Arveseer împăratul, şi oamenii lui, ca să se roage Domnului,

3 Zicând cătră preoţii cei ce era în Casa Domnului Atotţiitoriului şi cătră proroci, zicând: „Întrat-au aici în luna a cincea sfinţirea, precum au făcut acum în mai mulţi ani”.

4 Şi au fost cuvântul Domnului puterilor cătră mine, zicând:

5 „Zi cătră tot norodul pământului şi cătră preoţi, zicând: «De veţi posti sau veţi plânge joia sau sâmbăta, şi, iată, şeaptezeci de ani, au post aţi postit Mie?

6 Şi de veţi mânca sau veţi bea, au nu voi mâncaţi şi voi beaţi?

7 Au nu sânt aceastea cuvintele care le-au grăit Domnul în mâna prorocilor celor mai dinainte? Când era Ierusalimul lăcuit şi îndestulit, şi cetăţile lui împregiur şi muntele şi câmpul era lăcuit?»”

8 Şi au fost cuvântul Domnului cătră Zahariia, zicând:

9 „Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: «Judecaţi judecată dreaptă şi faceţi milă şi îndurare fieştecarele cătră fratele său;

10 Şi pre văduvă şi pre siriman şi pre nemearnic şi pre sărac nu asupriţi; şi de răutatea fratelui său fieştecarele nu vă aduceţi aminte întru inimile voastre!»

11 Şi n-au ascultat ca să ia aminte şi au întors dosul cu îndărăpnicie şi urechile sale le-au îngreoiat, ca să nu auză;

12 Şi inima sa şi-o au pus neascultătoare, ca să nu auză leagea mea şi cuvintele care le-au trimis Domnul Atotţiitoriul întru Duhul Său în mâna prorocilor celor mai dinainte. Şi s-au făcut mânie mare de la Domnul Atotţiitoriul.

13 Şi va fi precum au zis şi n-au ascultat de El. «Aşea vor striga şi nu-i voiu auzi», zice Domnul Atotţiitoriul;

14 «Şi-i voiu lăpăda pre ei la toate neamurile care nu le-au cunoscut. Şi pământul să va pustii pre urma lor, pentru că nu va fi cel ce să treacă şi să se întoarcă; şi au pus pământul cel ales întru pustiire»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.