×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 5

Vedeniia Zahariei: o seacere de doaozeci de coţi de lungă şi de zeace coţi de lată zburând însămnează blăstămul carele iasă preste faţa pământului. Talantul de plumb rădicat şi muiarea ce şeade în mijlocul cumpenii easte fărădeleagea. Doao muieri cu aripi ca de pupăză, care au rădicat măsuri în aer, merg să gătească casă în Vavilon.

1 Şi m-am întors şi am râdicat ochii miei şi am văzut; şi, iată, o seacere zburând.

2 Şi au zis cătră mine: «Ce vezi tu?» Şi eu am zis: «Văz o seacere zburând, de doaozeci de coţi de lungă şi zeace coţi de lată».

3 Şi au zis cătră mine: «Acesta e blăstămul carele iasă preste faţa a tot pământul, că tot fumul de acum înainte până la moarte să va pedepsi şi tot cel ce joară strâmb de acum înainte până la moarte să va pedepsi.

4 Şi o voiu scoate pre ea, zice Domnul Atotţiitoriul, şi va întra în casa furului şi în casa celui ce jură strâmb pre numele Mieu cu minciună; şi va lăcui în mijlocul casii lui şi o va piiarde pre ea şi leamnele ei şi pietrile ei».

5 Şi au ieşit îngerul cel ce grăia cu mine şi au zis cătră mine: «Caută cu ochii tăi şi vezi ce easte ce iasă?»

6 Şi am zis: «Ce easte?» Şi au zis: «Aceasta easte măsura carea iasă»; şi au zis: «Aceasta easte strâmbătatea lor în tot pământul».

7 Şi, iată, un talant de plumb râdicat; şi, iată, o muiare şedea în mijlocul măsurii.

8 Şi au zis: «Aceasta easte fărădeleagea!» Şi o au aruncat pre ea în mijlocul măsurii şi au aruncat piiatra cea de plumb în gura ei.

9 Şi am râdicat ochii miei şi am vă-zut; şi, iată, doao muieri ieşind; şi duh era în aripile lor şi aceastea avea aripi ca de pupăzăa. Şi au râdicat măsura întră pământ şi întră ceriu.

10 Şi am zis cătră îngerul cel ce grăia cu mine: «Unde duc aceastea măsura?» Şi au zis cătră mine: «Să zidească ei casă în pământul Vavilonului şi să-i gate; şi o vor pune pre ea acolo, pre gătirea sa».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.