×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 3

Pre Iisus, preotul, îl dezbracă de haina cea urâtă şi-l îmbracă în haină lungă, căruia i să zice că, de va umbla în căile Domnului, va judeca Casa Domnului. Şi va aduce Domnul pre sluga Sa, Răsăritul. Şi despre piiatra cea dată înaintea feaţii lui Iisus pre carea sânt şeapte ochi.

1 Şi mi-au arătat mie Domnul pre Iisus, preotul cel mare, stand înaintea feaţii îngerului Domnului; şi diiavolul sta de-a dreapta lui, ca să se împrotivească lui.

2 Şi au zis Domnul cătră diiavol: «Cearte-te Domnul pre tine, diiavole, şi să te cearte pre tine Domnul, Cel ce au ales Ierusalimul! Au nu, iată, acesta easte ca un tăciune scos din foc?»

3 Şi Iisus era îmbrăcat în haine proaste şi sta înaintea feaţii îngerului Domnului.

4 Şi au răspuns şi au zis cătră cei ce sta înaintea feaţii sale, zicând: «Luaţi hainele ceale proaste de la el!» Şi au zis cătră el: «Iată, am şters fărădelegile tale şi păcatele tale le voiu curăţia! Şi-l îmbrăcaţi pre el cu haină lungă.

5 Şi puneţi mitră curată pre capul lui!» Şi au pus mitră curată pre capul lui şi l-au îmbrăcat cu haine.

6 Şi îngerul Domnului sta.

7 Şi au mărturisit îngerul Domnului cătră Iisus, zicând: «Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: De vei umbla pre căile Meale şi vei păzi poruncile Meale şi tu vei judeca Casa Mea, şi de vei păzi curtea Mea, voiu da ţie pre cei ce petrec în mijlocul acestor ce stau.

8 Auzi, dară, Iisuse, preotule cel mare, tu şi cei mai aproape de tine, şi cei ce şed înaintea feaţii tale, că bărbaţi privitori de minuni sânt; că, iată, Eu aduc pre robul Mieu, Răsăritulb.

9 Că piiatra, carea o am dat înaintea feaţii lui Iisus, pre o piiatră şeapte ochi sânt. Iată, eu sap groapă, zice Domnul Atotţiitoriul, şi voiu pipăi toată strâmbătatea pământului aceluia într-o zi.

10 În zioa aceaea, zice Domnul Atotţiitoriul, chemaţi fieştecarele pre deaproapele său supt viţă şi supt smochin».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.