×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 2

Să arată un om vrând a măsura Ierusalimul, care, după slobozirea robiei, foarte să va umplea de lăcuitori, iară Dumnezeu le va fi ca un zid. Şi năcăjind limbile ceale ce năcăjisă pre fiii lui Israil, multe neamuri împreună cu Sionul veselindu-să vor veni să slujască Domnului; şi El le va priimi Luişi norod.

1 Şi am râdicat ochii miei şi am văzut şi, iată, un bărbat; şi în mâna lui fune măsurătoare de pământ.

2 Şi am zis cătră el: «Unde mergi tu?» Şi el au zis cătră mine: «Să măsur Ierusalimul şi să văz câtă easte lărgimea lui şi câtă easte lungimea».

3 Şi, iată, îngerul cel ce grăia întru mine sta şi alt înger ieşea întru întimpinarea lui.

4 Şi au grăit cătră el, zicând: «Aleargă şi grăiaşte cătră tinărul acela, zicând: Plin de rod să va lăcui Ierusalimul de mulţime de oameni şi de dobitoace, care vor fi în mijlocul lui.

5 Şi Eu voiu fi lui, zice Domnul, zid de foc împregiur şi cu mărire în mijlocul lui.

6 O, o, fugiţi din pământul miiazănopţii, zice Domnul, că de la patru vânturi ale ceriului voiu aduna pre voi, zice Domnul.

7 În Sion scăpaţi cei ce lăcuiţi fata Vavilonului.

8 Că aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: Pre urma măririi m-au trimis pre mine la neamurile ceale ce v-au prădat pre voi; că cel ce să atinge de voi, ca cel ce să atinge de lumina ochiului Lui;

9 Că, iată, Eu aduc mâna Mea preste ei şi vor fi pradă celor ce le-au slujit lor şi veţi cunoaşte că Domnul Atotţiitoriul m-au trimis pre mine.

10 Mângăie-te şi te veseleaşte, fata Sionului, că, iată, Eu viu şi voiu lăcui în mijlocul tău, zice Domnul.

11 Şi vor fugi neamuri multe la Domnul în zioa aceaea şi vor fi Lui norod şi vor lăcui în mijlocul tău; şi vei cunoaşte că Domnul Atotţiitoriul m-au trimis la tine.

12 Şi va moşteni Domnul pre Iuda, partea sa în pământul cel sfânt; şi iarăşi va aleage Ierusalimul.

13 Să se teamă tot trupul de faţa Domnului că s-au sculat din norii cei sfinţi ai Săi».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.