×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 14

După ce vor strica neamurile Ierusalimul şi-l vor robi, va fi zi cunoscută Domnului, când va ieşi apă vie din Ierusalim şi fiii lui Israil să vor întoarce şi vor lăcui făr’ de grijă în Ierusalim. Şi va lovi Domnul cu bătaie toate neamurile care s-au oştit asupra Ierusalimului. Şi cealealalte rămăşiţe să vor sui să se închine Domnului în Ierusalim; şi va fi sfânt Domnul Atotţiitoriul.

1 Iată, zilele Domnului vin şi vor împărţi prăzile tale întru tine.

2 Şi voiu aduna toate neamurile la războiu asupra Ierusalimului; şi să va lua cetatea şi să vor râsipi casele, şi muierile să vor pângări. Şi va mearge jumătate din cetate în robie, iară ceialalţi ai norodului Mieu nu vor peri din cetate.

3 Şi va ieşi Domnul şi să va da războiu întru neamurile acealea ca în zioa rânduielii Lui în zioa războiului.

4 Şi vor sta picioarele Lui în zioa aceaea pre Muntele Maslinilor, cel din preajma Ierusalimului despre răsărit; şi să va desface Muntele Maslinilor: jumătatea lui cătră răsărit şi jumătate cătră mare, prăpastie mare foarte. Şi să va pleca jumătate din munte cătră miiazănoapte şi jumătate cătră austru.

5 Şi să va astupa valea munţilor Miei şi să va lipi râpa munţilor până la Asail; şi să va astupa în ce chip s-au astupat de faţa cutremurului în zilele lui Ozie, împăratului Iudei. Şi va veni Domnul Dumnezeul mieu, şi toţi sfinţii cu El.

6 Şi va fi în zioa aceaea, nu va fi lumină; şi frig şi ger va fi o zi.

7 Şi zioa aceaea cunoscută va fi Domnului; şi nu ziuo, nici noapte, şi de cătră seară va fi lumină.

8 Şi în zioa aceaea va ieşi apă vie din Ierusalim; jumătate de dânsa în marea cea dintâiu, şi jumătate de ea în marea cea de apoi. Şi primăvara va fi aşea.

9 Şi va fi Domnul Împărat preste tot pământul; în zioa aceaea va fi un Domn şi numele Lui unul,

10 Carele va încungiura tot pământul şi pustiia de la Gava până la Remon spre austrul Ierusalimului. Iară Rama în loc va rămânea de la poarta lui Veniamin până la locul porţii ceii dintâiu, până la poarta unghiurilor şi până la turnul lui Anameil,

11 Până la teascurile împăratului vor lăcui întru el şi anatema mai mult nu va fi şi va lăcui Ierusalimul fără de frică.

12 Şi aceasta va fi cădearea cu carea va bate Domnul toate noroadele câte s-au oştit asupra Ierusalimului; usca-se-vor trupurile lor stând pre picioarele sale şi ochii lor vor cură din gaurile lor şi limba lor să va usca în gura lor.

13 Şi va fi în zioa aceaea groaza Domnului mare preste ei; şi să va apuca fieştecarele de mâna deaproapelui său şi să va încleşta mâna lui cu mâna deaproapelui său.

14 Şi Iuda să va război în Ierusalim şi va aduna putearea tuturor noroadelor de primpregiur: aur şi argint şi haine multe foarte.

15 Şi aceasta va fi cădearea cailor şi a muşcoilor şi a cămilelor şi a asinilor şi a tuturor dobitoacelor celor ce sânt în taberile aceastea după cădearea aceasta.

16 Şi va fi, oricâţi vor rămânea din toate neamurile care au venit asupra Ierusalimului, şi să vor sui în tot anul, ca să se închine Împăratului, Domnului Atotstăpânitoriului, şi ca să sărbeaze sărbătoarea facerii corturilor.

17 Şi va fi, oricâţi nu să vor sui din toate neamurile pământului în Ierusalim, ca să se închine Împăratului, Domnului Atotstăpânitoriului, şi aceştia la aceia să vor adaogea.

18 Iară de nu să va sui neamul Eghiptului, nici va veni, şi preste dânşii va fi cădearea cu carea va bate Domnul pre toate neamurile care nu să vor sui să prăznuiască praznicul facerii corturilor.

19 Acesta va fi păcatul Eghiptului şi păcatul tuturor neamurilor care nu să vor sui să prăznuiască praznicul facerii corturilor.

20 În zioa aceaea, va fi cea de pre frâul calului, „Lucru sfânt Domnului Atotstăpânitoriului”; şi vor fi căldările în Casa Domnului ca blidele înaintea feaţii jertvenicului.

21 Şi va fi toată căldarea în Ierusalim şi în Iuda, „Sfântă Domnului Atotstăpânitoriului”. Şi vor veni toţi cei ce jertvesc şi vor lua dintr-însele şi vor fiiarbe într-însele şi nu va mai fi hananeu în Casa Domnului Atotţiitoriului în zioa aceaea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.