×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 13

Când va fi tot locul deşchis în casa lui David şi celor din Ierusalim spre mutare, va peri numele idolilor; şi prorocii cei mincinoşi să vor ucide şi mai mult nu vor proroci. Şi voiu zice: Ce sânt ranele din mijlocul mâinilor? Bate-să-va păstoriul şi să vor râsipi oile. Şi doao părţi de pre pământ vor peri, iară a treia în foc să va lămuri.

1 În zioa aceaea, fi-va tot locul deşchis în casa lui David şi celor ce lăcuiesc în Ierusalim şi spre mutare şi spre stropire.

2 „Şi va fi în zioa aceaea, zice Domnul Savaot, piiarde-voiu numele idolilor de pre pământ şi mai mult nu va fi pomenirea lor; şi pre prorocii cei mincinoşi şi duhul cel necurat voiu lua de pre pământ.

3 Şi va fi de va proroci om mai mult şi va zice cătră el tatăl său şi mumă-sa, carea l-au născut pre el: «Nu vei trăi, că minciună ai grăit întru numele Domnului». Şi-l vor împiedeca pre el tatăl lui şi muma lui, carii l-au născut pre el, când va proroci el.

4 Şi va fi în zioa aceaea, ruşina-să-vor prorocii, fieştecarele dintru vedeniia sa prorocind însuşi; şi să vor îmbrăca cu piiale de păr, pentru că au minţit.

5 Şi va zice: «Nu sânt proroc eu, că om lucrătoriu de pământ sânt eu, că om m-au născut pre mine din tinereaţele meale».

6 Şi voiu zice cătră el: «Ce sânt ranele aceastea în mijlocul mâinilor tale?» Şi va zice: «Cu care m-am rănit în casa iubitului mieu!»

7 Sabie, scoală-te asupra păstorilor Miei şi asupra omului cetăţan al lui, zice Domnul Atotstăpânitoriul. Bate păstoriul şi să vor râsipi oile; şi voiu întoarce mâna Mea asupra păstorilor.

8 Şi va fia în tot pământul, zice Domnul, doao părţi ai lui vor peri şi vor lipsi, iară a treia va rămânea într-însul.

9 Şi voiu treace a treia parte prin foc şi-i voiu lămuri pre ei cum să lămureaşte argintul şi-i voiu cerca pre ei cum să cearcă aurul; acela va chema numele Mieu, şi Eu îl voiu asculta pre el şi voiu zice: «Norodul Mieu easte acesta» şi el va zice: «Domnul Dumnezeul Mieu!»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.