×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 12

Multe împărăţii năcăjesc pe Iuda şi Ierusalimul, dară întorcându-să fiii lui Israil în pământul său, mai putearnici vor fi decât cei ce i-au năcăjit pre ei. Şi acoperind Duhul Domnului pre lăcuitorii Ierusalimului, vor căuta spre Domnul, pre Carele L-au împuns şi vor plânge ca de cel întâiu născut.

1 Luoarea cuvântului Domnului asupra lui Israil, zice Domnul, Cel ce au întins ceriul şi au întemeiat pământul şi au făcut duhul omului întru el:

2 „Iată, Eu puiu Ierusalimul ca nişte tinzi care să clătesc la toate noroadele împregiur; şi Iudea va fi încungiurare asupra Ierusalimului.

3 Şi va fi în zioa aceaea, voiu pune Ierusalimul piiatră călcată de toate neamurile. Tot cel ce o va călca batjocorind va batjocori şi să vor aduna asupra lui toate neamurile pământului.

4 În zioa aceaea, zice Domnul Atotţiitoriul, voiu bate tot calul cu spaimă şi pre călăreţul lui cu nebunie, iară preste casa lui Iuda voiu deşchide ochii Miei şi pre toţi caii noroadelor îi voiu bate cu orbire.

5 Şi vor grăi cei mai mari preste miile Iudei, toţi întru inimile sale: «Afla-ne-vom noao lăcuitori în Ierusalim, întru Domnul Atotţiitoriul, Dumnezeul lor!»

6 În zioa aceaea, pune-voiu pre cei mai mari preste miile Iudei ca tăciunele focului în leamne şi ca făcliia focului în trestie; şi vor mânca de-a dreapta şi de-a stânga pre toate noroadele împregiur şi va mai lăcui încă Ierusalimul întru sine”.

7 Şi va mântui Domnul lăcaşurile Iudei, ca din început, ca să nu să mărească lauda casii lui David şi înălţările celor ce lăcuiesc Ierusalimul asupra Iudei.

8 Şi va fi în zioa aceaea, acoperi-va Domnul pre cei ce lăcuiesc Ierusalimul; şi va fi cel slab întru ei în zioa aceaea ca David, iară casa lui David ca Casa lui Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor.

9 „Şi va fi în zioa aceaea, cerca-voiu să scoţ toate neamurile care vin asupra Ierusalimului.

10 Şi voiu turna preste casa lui David şi preste cei ce lăcuiesc Ierusalimul duhul darului şi al milii; şi vor căuta la Mine, pre Carele au împuns şi vor plânge de Dânsul plângere ca de cel iubit şi să vor durea cu dureare, ca de cel întâiu născut”.

11 În zioa aceaea mare, plâns va fi prin Ierusalim, ca plânsul rodiei tăiate în câmp.

12 Şi să va tângui pământul prin neamuri, neamuri, neamurile casii lui David deosebi, şi muierile lor deosebi; neamurile casii lui Natan deosebi şi muierile lor deosebi; neamul casii lui Levi deosebi şi muierile lor deosebi.

13 Neamul casii lui Simeon deosebi şi muierile lor deosebi.

14 Toate neamurile ceale rămasă, fieştecarele neam deosebi şi muierile lor deosebi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.