×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 11

Să se pască oile junghierii, că cei ce le-au câştigat le junghiia şi păstorilor lor nu le părea rău. Pentru aceaea, zice Domnul că nu va cruţa pământul şi pre cei trei păstori îi va piiarde. Despre doao toiage, adecă frumseaţe şi fune. Despre preţul pus, treizeci de arginţi, aruncaţi în topitoare. Despre păstoriul rău, pre carele îi va rădica Domnul.

1 Deşchide, Livane, porţile tale şi să mânce focul chedrii tăi!

2 Vaiete-să pinul, că au căzut chedrul, că foarte ticăloşi s-au făcut cei măriţi, boiarii. Văietaţi-vă, stejearii Vasanitidei, că s-au smult dumbrava cea împreună sădită.

3 Glasul păstorilor celor ce plâng, pentru că ticăloasă s-au făcut mărirea lor, glasul leilor celor ce răcnesc, că s-au dosădit înfierbântarea Iordanului.

4 Aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: „Paşteţi oile junghierii!”

5 Care ceia ce le-au câştigat le junghiia şi nu le părea rău; şi cei ce le vindea zicea: „Bine e cuvântat Domnul şi ne-am îmbogăţit”. Şi păstorii lor nu pătimea nimica pentru eale.

6 „Pentru aceaea, mai mult nu voiu cruţa pre cei ce lăcuiesc pământul, zice Domnul, şi, iată, Eu dau pre oameni, pre fieştecarele în mâinile deaproapelui său şi în mâinile împăratului lui; şi vor tăia pământul şi nu voiu scoate din mâna lor.

7 Şi voiu paşte oile junghierii în Hananitida şi voiu lua Mie doao toiage. Pre unul l-am numit «Frumseaţă» şi pre celalalt l-am chemat «Fune» şi voiu paşte oile.

8 Şi voiu lua pre cei trei păstori întru o lună şi să va îngreoia sufletul Mieu asupra lor, că şi sufletele lor răgnea asupra Mea.

9 Şi am zis: Nu voiu paşte pre voi! Ce moare moară, şi ce lipseaşte lipsească; şi ceialalţi mânce fieştecarele cărnurile deaproapelui său!

10 Şi voiu lua toiagul Mieu cel frumos şi-l voiu arunca, ca să stric legătura Mea de pace, carea am legat cu toate noroadele pământului.

11 Şi să va strica în zioa aceaea şi vor cunoaşte toţi haldeii pre oile ceale păzite Mie, că cuvântul Domnului easte.

12 Şi voiu zice către ei: De easte bine înaintea voastră, daţi preţul Mieu sau vă lăpădaţi? Şi au pus preţul Mieu treizeci de arginţi”.

13 Şi au zis Domnul cătră Mine: „Aruncă-i pre ei în topitoare şi vezi de easte lucru lămurit, în ce chip M-au ispitit ei”. Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în topitoare, în Casa Domnului.

14 „Şi am aruncat al doilea toiag al Mieu, carele era «fune», ca să stric legătura de pace întră Iuda şi întră Israil”.

15 Şi au zis Domnul cătră Mine: „Ia-ţi încă ţie vase păstoreşti, de păstoriu neştiutoriu;

16 Că, iată, Eu voiu râdica păstoriu pre pământ; pre ceaea ce lipseaşte nu o va cerceta şi pre cea răpită nu o va căuta şi pre cea struncinată nu o va vindeca şi pre cea întreagă nu o va îndrepta şi cărunurile celor alease le va mânca şi închieturile lor le va sfărâma.

17 O, cei ce paşteţi ceale deşearte, cei ce aţi lăsat oile! Sabie preste braţul lui şi preste ochiul cel drept a lui! Braţul lui uscându-să să va usca şi ochiul cel drept a lui orbindu-să să va orbi”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.