×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ZAHARIIA

Capitolul 10

Singur Domnul poate folosi, Cel ce va întări pre jidovi, şi, milostivindu-Să, îi va aduna din locurile robiei la pământul cel dintâiu, smerind pre împrotivnicii lor.

1 Ceareţi de la Domnul ploaie la vreame timpurie şi târzie; Domnul au făcut năluciri şi ploaie de iarnă va da lor, fieştecăruia iarbă în ţarină.

2 Pentru că, grăind, au grăit osteneale, şi vrăjitorii vedenii mincinoase şi vise mincinoase grăia, deşert să mângăiaa; pentru aceaea s-au dusb ca oile şi s-au chinuit, că nu era vindecare.

3 Asupra păstorilor s-au întărâtat mâniia Mea şi asupra mieilor voiu cerceta; şi va cerceta Domnul Dumnezeu Atotţiitoriul turma Sa, casa lui Iuda, şi-i va pune pre ei ca pre un cal al Său bine gătit la războiu.

4 Şi de pre dânsul au privit şi de pre el au aşezat arcul cu duh de mânie; şi de la el va ieşi tot cercetătoriul întru aceasta.

5 Şi vor fi ca războinicii carii calcă tina în drumuri la războiu; şi să vor rândui la războiu, că Domnul va fi cu ei şi să vor ruşina călăreţii cailor.

6 Şi voiu întări casa lui Iuda, şi casa lui Iosif voiu mântui; şi voiu face pre ei să lăcuiască, că i-am iubit pre ei, şi vor fi cum era când nu i-am fost lăpădat pre ei, că Eu sânt Domnul Dumnezeul lor, şi-i voiu auzi pre ei.

7 Şi vor fi ca nişte războinici a lui Efraim şi să va bucura inima lor ca de vin şi fiii lor vor vedea şi să vor veseli şi să va bucura inima lor întru Domnul.

8 Semn le voiu da lor şi-i voiu priimi pre ei, că-i voiu răscumpăra pre ei şi să vor înmulţi, precum era mulţi.

9 Şi-i voiu sămăna pre ei întru noroade şi cei de departe îşi vor aduce aminte de Mine şi vor hrăni pre fiii săi şi să vor întoarce.

10 Şi-i voiu întoarce pre ei din pământul Eghiptului şi de la asiriiani voiu priimi pre ei; şi-i voiu băga pre ei în pământul Galaadului şi în Livan şi nu va rămânea din ei nici unul.

11 Şi vor treace prin mare îngustă şi vor lovi în mare valurile şi să vor usca toate adâncurile râurilor. Şi să va lua toată sumeţiia asiriianilor şi schiptrul Eghiptului să va lua.

12 Şi-i voiu întări pre ei întru Domnul Dumnezeul lor, şi întru numele Lui să vor lăuda, zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.