×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI SOFONIE

Capitolul 2

Îndeamnă prorocul pre norod să se întoarcă cătră Dumnezeu, până nu vine mâniia Domnului; şi pre toţi blânzii pământului, să caute pre Domnul, vestind că să apropie râsipirea celor de alt neam, a moaviteanilor şi amoniteanilor, etiopilor şi asirilor.

1 Adunaţi-vă şi vă legaţi, neamul cel nepedepsit!

2 Mai înainte de ce veţi fi voi ca o floare carea treace împreună cu zioa, mai înainte de ce va veni preste voi mâniia Domnului, mai înainte de ce va veni preste voi zioa mâniei Domnului,

3 Căutaţi pre Domnul, toţi smeriţii pământului, faceţi judecată şi căutaţi dreptatea şi le aleageţi pre eale, ca să vă acoperiţi în zioa mâniei Domnului.

4 Că Gaza să va jefui şi Ascalonul să va pustii; şi Azotul la amiiazăzi să va lepăda şi Acaronul să va dezrădăcina.

5 Vai celor ce lăcuiţi funea mării, nemearnicii criteanilor! Cuvântul Domnului preste voi, Hanaan, pământul celor de alt neam; şi voiu piiarde pre voi din lăcaş.

6 Şi va fi Critul păşune turmelor şi stână oilor.

7 Şi va fi funea mării celor rămaşi ai căsii Iudei; preste ei să vor paşte în casele Ascalonului. Înde sară vor poposi de cătră faţa fiilor lui Iuda, că i-au cercetat pre ei Domnul Dumnezeul lor, şi au întors robiia lor.

8 „Auzit-am ocările lui Moav şi bătăile fiilor lui Amon, cu care au ocărât pre norodul Mieu şi s-au mărit preste hotarăle Meale.

9 Pentru aceaea, viu sânt Eu, zice Domnul puterilor, Dumnezeul lui Israil, că Moav ca Sodoma va fi şi fiii lui Amon ca Gomora, şi Damascul părăsit ca stogul din arie şi perit în veac; şi cei rămaşi ai norodului Mieu vor jefui pre ei, şi cei rămaşi a neamului Mieu vor moşteni pre ei”.

10 Aceasta easte lor pentru sumeţiia lor, pentru că au ocărât şi s-au mărit asupra Domnului Atotţiitoriului.

11 Arăta-Să-va Domnul preste ei şi va piiarde pre toţi dumnezeii neamurilor pământului; şi să vor închina Lui fieştecarele din locul său, toate ostroavele neamurilor.

12 „Şi voi, etiopii, răniţi veţi fi de sabiia Mea!

13 Şi voiu întinde mâna Mea preste miiazănoapte şi voiu piiarde pre asiriiani şi voiu pune pre Ninevi întru pustiire, fără de apă, ca o pustie.

14 Şi vor paşte în mijlocul ei turme şi toate fiiarăle pământului; şi hamelii şi aricii în podurile ei vor zăcea. Şi fierile vor striga în gaorile ei şi corbii în porţile ei, că chedrul e râdicarea ei”.

15 Aceasta easte cetatea cea defăimătoare, carea lăcuiaşte întru nădeajde, carea zice întru inima sa: „Eu sânt şi după mine nu easte mai mult alta!” Cum s-au pustiit şi s-au făcut păşune fiiarălor! Tot cel ce va treace prin ea va şuiera şi va mişca mâinile sale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.