×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI SOFONIE

Capitolul 1

Sofonie înainte-vesteaşte tuturor păcătoşilor dumnezeiasca izbândire, apoi jidovilor, pentru închinarea la idoli şi neteamerea de Dumnezeu. Şi zice Ierusalimului că îl va cerca Domnul cu lumină şi cât va fi de amară zioa izbândirii Domnului.

1 Cuvântul Domnului, carele s-au făcut cătră Sofoniia, fiiul lui Husi, al fiiului lui Godolie, al fiiului lui Amorie, al fiiului lui Iezechie, în zilele lui Iosiia, fiiului lui Amon, împăratului Iudei.

2 „Cu sfârşire să se sfârşeascăa de pre faţa pământului”, zice Domnul.

3 „Sfârşească-să omul şi dobitoacele, sfârşească-să paserile ceriului şi peştii mării şi vor slăbi necredincioşii; şi voiu piiarde pre cei fără de leage de pre faţa pământului”, zice Domnul.

4 „Şi voiu întinde mâna Mea preste Iuda şi preste toţi cei ce lăcuiesc în Ierusalim şi voiu lua din locul acesta numele Vaalii şi numele popilor;b

5 Şi pre cei ce să închină în podurile caselor oştii ceriului şi pre cei ce să închină şi pre cei ce să jură pre Domnul şi pre cei ce să jură pre împăratul lor.

6 Şi pre cei ce să abat de la Domnul şi pre cei ce nu caută pre Domnul şi pre cei ce nu să ţin de Domnul”.

7 Teameţi-vă de faţa Domnului Dumnezeu, că aproape e zioa Domnului, că au gătit Domnul jertva Sa şi au sfinţit pre cei chemaţi ai Săi.

8 Şi va fi în zioa jertvei Domnului şi voiu izbândi asupra domnilor şi asupra casii împăratului şi asupra tuturor carii s-au îmbrăcat cu îmbrăcăminte streine.

9 Şi voiu izbândi aiavea asupra tuturor celor din porţi în zioa aceaea, carii umplu Casa Domnului Dumnezeului său de păgânătate şi de viclenie.

10 „Şi va fi în zioa aceaea, zice Domnul, glas de strigare de la poarta împungătorilor şi vaiet de la a doao şi zdrobire mare de la munţi”.

11 Plângeţi, cei ce lăcuiţi lumea, că s-au asămănat tot norodul cu Hanaan şi au perit toţi cei ce s-au înălţat cu argint.

12 Şi va fi în zioa aceaea, cerca-voiu Ierusalimul cu lumină şi voiu izbândi asupra oamenilor hulitori, asupra străjilor lor, cei ce zic întru inimile sale: «Nu va face bine Domnul, nici va face rău»;

13 Şi va fi putearea lor de jaf şi casele lor de stricare; şi vor zidi case şi nu vor lăcui într-însele şi vor sădi vii şi nu vor bea vinul lor.

14 Că aproape easte zioa Domnului cea mare, aproape şi grabnică foarte.

15 Glasul zilei Domnului amar şi cumplit s-au rânduit tare.

16 Zioa mâniei e zioa aceaea, zioa necazului şi a nevoii, zioa chinului şi a peririi, zioa ceaţei şi a întunearecului, zioa norului şi a negurii;

17 Zioa trâmbiţei şi a strigării preste cetăţile ceale tari şi preste unghiurile ceale înalte.

18 Şi voiu năcăji pre oameni şi vor umbla ca orbii, că au păcătuit Domnului; şi va vărsa sângele lor ca ţărâna şi trupurile lor ca balegile de bou.

19 Şi argintul lor şi aurul lor nu-i va putea mântui pre ei în zioa mâniei Domnului; şi de focul râvnei Lui să va topi tot pământul, că sfârşit şi grabă va face preste toţi cei ce lăcuiesc pre pământ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.