×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AVACUM

Capitolul 3

Rugăciunea prorocului pentru mântuirea norodului şi a neamului omenesc prin Hristos.

1 Rugăciunea lui Avacum, proroc, cu cântare.

2 Doamne, auzit-am auzul Tău şi m-am temut, înţeles-am lucrurile Tale şi m-am spăimântat! În mijlocul a doi vieţuitori Te vei cunoaşte; când să vor apropiia anii, Te vei cunoaşte, când va veni vreamea, Te vei arăta, când să va turbura sufletul mieu, întru mânie de milă Îţi vei aduce aminte.

3 Dumnezeu de la amiiazăzi va veni şi Cel Sfânt din munte umbros cu desime. Acoperit-au ceriurile bunătatea Lui şi de lauda Lui e plin pământul!

4 Şi strălucirea Lui ca lumina va fi, coarne în mâinile Lui; şi au pus iubirea cea tare a vârtutei Lui.

5 Înaintea feaţii Lui va mearge cuvânt şi va ieşi la câmp dinapoia Lui.

6 Stătut-au şi s-au clătit pământul! Privit-au şi s-au topit neamurile! Zdrumicatu-s-au munţii cu silă, topitu-s-au dealuri veacinice, călătorii veacinice ale Lui.

7 În loc de osteneale au văzut corturile etiopilor. Să vor spăimânta şi corturile pământului lui Madiam.

8 Au, doară, întru râuri Te vei mâniia, Doamne? Au întru râuri easte iuţimea Ta? Sau în mare e pornirea Ta? Că vei încăleca pre caii Tăi şi încălecarea Ta, mântuire.

9 Încordând vei încorda arcul Tău asupra schiptrurilor, grăiaşte Domnul; de râuri va crepa pământul.

10 Vedea-vor şi în dureare vor fi noroadele, râsipind apele meargerile; dat-au adâncul glasul său, înălţimea nălucirile sale.

11 Râdicatu-s-au soarele şi luna au stătut întru rânduiala sa, întru lumină săgeţile Tale vor mearge, întru strălucirea fulgerului armelor Tale.

12 Cu înfricoşeare vei împuţina pământul şi întru mânie vei surpa neamurile!

13 Ieşit-ai spre mântuirea norodului Tău ca să mântuieşti unsul Tău, pus-ai pre capetele celor fără de leage moarte, râdicat-ai legături până la grumaz.

14 Tăiat-ai întru uimire capetele celor putearnici, cutremura-se-vor într-însele, deşchide-vor frânele sale, ca săracul cel ce mânâncă întru ascuns.

15 Şi ai suit la mare caii Tăi, turburând ape multe.

16 Păzit-am şi s-au spăimântat inima mea de glasul rugăciunei buzelor meale; şi au întrat cutremur în oasele meale şi întru mine s-au turburat vârtutea mea. Odihni-voiu în zioa năcazului mieu, ca să mă suiu eu la norodul nemerniciei meale;

17 Pentru că smochinul nu va rodi şi nu vor fi roduri în vii. Minţi-va lucrul maslinului şi câmpii nu vor face mâncare; lipsit-au de la mâncare oile şi nu vor fi boi lângă iesli.

18 Iară eu întru Domnul mă voiu bucura; veseli-mă-voiu de Dumnezeu, Mântuitoriul mieu.

19 Domnul Dumnezeu, putearea mea; şi va rândui picioarele Meale spre săvârşire, preste ceale înalte mă suie pre mine, ca să biruiesc întru cântarea Lui!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.