×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AVACUM

Capitolul 1

Să miră prorocul căci sporeaşte cel necredincios şi biruiaşte pre cel drept, că asupra jidovilor rădică Domnul pre haldei, carii nu socotesc Domnului biruinţa, ci idolilor săi.

1 Luareaa carea au văzut Avacum, prorocul.

2 Până când, Doamne, voiu stri-ga şi nu vei auzi? Striga-voiu cătră Tine asuprindu-mă şi nu vei mântui?

3 Pentru ce mi-ai arătat mie osteneale şi durori? Ca să văz năcaz şi păgânătate? Înaintea mea s-au făcut judecată şi judecătoriul iab.

4 Pentru aceaea s-au râsipit leagea şi nu iasă la sfârşit judecata, pentru că cel necredincios biruiaşte asupra celui drept, pentru aceaea va ieşi judecată îndărăptnică.

5 Vedeţi, defăimătorilor, şi priviţi şi vă. minunaţi de ceale minunate şi periţi, că lucru lucrez Eu în zilele voastre, care nu-l veţi creade, de-l va povesti neştine.

6 Că, iată, Eu râdic pre haldei, neamul cel amar şi iute, cel ce umblă preste lăţimile pământului, ca să moştenească lăcaşurile nu ale sale.

7 Înfricoşeat şi luminat easte, dintru dânsul judecata lui va fi, şi luarea lui dintru dânsul va ieşi.

8 Şi vor sări mai tare decât pardoşii caii lui şi mai iuţi decât lupii Araviei; şi vor încăleca călăreţii lui şi să vor porni de departe şi vor zbura ca vulturul cel gata a mânca.

9 Perire asupra celor necredincioşi va veni, stând împrotivă cu feaţele lor din preajmă şi va aduna ca năsipul robimea.

10 Şi el întru împăraţi să va desfăta şi tiranii de batjocură vor fi lui; şi el de toată tăriia va râde şi va pune şanţ şi o va supune şie.

11 Atunci va schimba duhul şi va treace şi să va milostivi; aceasta e tăriia Dumnezeului mieu.

12 Au nu Tu, din început, Doamne Dumnezeul cel Sfânt al mieu? Şi nu vom muri, Doamne; întru judecată l-ai pus pre el şi m-au făcut, ca să arăt învăţătura lui.

13 Curat e ochiul, ca să nu vază reale şi să nu privească preste ostenealele durerii; pentru ce priveşti preste cei hulitori? Au tăcea-vei când va înghiţi cel necredincios pre cel drept?

14 Şi vei face pre oameni ca peştii mării şi ca jivinile care nu au povăţuitoriu?

15 Perirea cu undiţa au smuls şi l-au tras pre el cu mreajea şi l-au adunat pre el cu năvoadele sale; pentru aceasta veseli-se-va şi să va bucura inima lui.

16 Pentru aceasta jertvi-va năvodului său şi va tămâia mrejii sale, că cu eale au îngrăşeat partea sa şi mâncările lui alease.

17 Pentru aceaea, arunca-va mreajea sa şi pururea a ucide neamuri nu să va milostivi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.