×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI NAUM

Capitolul 2

Haldeii vor încunjura şi vor prăda cetatea Ninevii, pentru că s-au sumeţit asupra norodului Domnului.

1 Suitu-s-au suflând în faţa ta cel ce scoate din năcaz. Străjuiaşte calea, întăreaşte-ţi mijlocul, îmbărbătează-te cu vârtute foarte!

2 Că au întors Domnul ocara lui Iacov, ca ocara lui Israil, că scuturând i-au scuturat pre ei şi viţele lor.

3 Stricat-au armele puterniciei lor din oameni, bărbaţi tari batjocorind în foc, frânele carălor lor în zioa gătirii lui; şi călăreţii vor gâlcevi în căi.

4 Şi să vor amesteca carăle şi să vor lovi în uliţe. Vedearea lor, ca făcliile focului şi ca fulgerile ce aleargă.

5 Şi-şi vor aduce aminte boiarii lor şi vor fugi zioa şi vor slăbi întru călătoriia sa şi să vor grăbi la ziduri şi vor găti apărările sale.

6 Porţile cetăţilor s-au deşchis şi casele ceale împărăteşti au căzut şi avuţiia s-au descoperit şi aceasta s-au suita.

7 Şi slujnicile ei să aducea ca porumbiţele ce grăiesc întru inimile sale.

8 Şi Ninive, ca o scăldătoare de apă, apele ei. Şi ei, fugind, n-au stătut; şi nu era cine să privească.

9 Jefuia argintul, jefuia aurul şi nu era sfârşit podoabei ei; îngreoiatu-s-au mai mult decât toate vasele ceale poftite ale ei.

10 Scuturare şi smâncitură şi undezare şi frângerea inimii şi slăbirea genunchelor şi durori preste tot şoldul; şi faţa tuturor ca arsura oalei.

11 Unde easte lăcaşul leilor şi păşunea puilor leilor? Unde au mers leul ca să între acolo puiul leului, şi nu easte cine să sparie?

12 Leul au răpit de-ajuns puilor săi şi au sugrumat leilor săi şi au umplut de vânat cuibul său şi lăcaşul său de jeaf.

13 „Iată, Eu asupra ta!, zice Domnul Atotţiitoriul. Şi voiu arde cu foc mulţimea ta şi pre leii tăi îi va mânca sabiia; şi voiu piiarde de pre pământ vânatul tău şi nu să vor auzi mai mult faptele tale”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.