×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI NAUM

Capitolul 1

Râvna lui Dumnezeu asupra vrăjmaşilor Săi, Cel ce e răbdătoriu şi cu tărie mare. Măniei Acestuia nimene nu-i poate sta împrotivă. Iară pre cei ce nădăjduiesc într-Însul îi mântuiaşte şi va piiarde pre vrăjmaşii norodului Său.

1 Luarea Ninevii. Cartea vedeniei lui Naum a lui Elcheseu.

2 Dumnezeu e răvnitoriu şi Domnul izbânditoriu, Domnul, Cel ce izbândeaşte cu mânie; Domnul izbândeaşte asupra vrăjmaşilor Săi şi piiarde pre protivnicii Săi.

3 Domnul e îndelung răbdătoriu şi mare e tăriia Lui, şi pre cel nevinovat nu-l va face nevinovat Domnul. Întru sfârşit şi întru cutremur e calea Lui şi norii sânt pravul picioarelor Lui.

4 Cel ce înfricoşează marea şi o uscă pre ea şi toate râurile le deşeartă; împuţinatu-s-au Vasinitida şi Carmilul, şi ceale înflorite ale Livanului s-au sfârşit.

5 Munţii s-au cutremurat de El şi dealurile s-au clătit; şi s-au îngrozit pământul de faţa Lui, toată lumea şi toţi cei ce lăcuiesc într-însa.

6 De faţa mâniei Lui cine va putea suferi? Şi cine va sta înaintea iuţimei mâniei Lui? Măniia lui topeaşte stăpâniri şi pietrile s-au sfărâmat dinaintea Lui.

7 Bun e Domnul celor ce-L aşteaptă pre El în zioa năcazului şi cunoaşte pre cei ce să tem de El.

8 Şi întru potopul ce treace sfârşit va face. Pre cei ce să scoală asupra şi pre vrăjmaşii Lui goni-i-va întunearecul.

9 Ce socotiţi asupra Domnului? Sfârşit El va face, nu va izbândi de doao ori întru aceaeaşi, întru năcaz.

10 Că până la temeiul lui să va înţeleni şi ca o fasolă învăluită să va mânca şi ca trestiia cea plină de uscăciune.

11 Dintru tine va ieşi gând de reale asupra Domnului, sfătuindu-să împrotivitoare.

12 Aceastea zice Domnul: „Cel ce stăpâneaşte preste ape multe; şi aşea să vor împărţi şi auzul tău nu să va auzi mai mult!

13 Şi acum, voiu zdrobi toiagul lui de la tine şi legăturile tale voiu rupe”.

14 Şi va porunci pentru tine Domnul: „Nu să va sămăna mai mult din numele tău; din casa dumnezeului tău piiarde-voiu ceale cioplite şi ceale vărsate; pune-le-voiu mormântul tău”.

15 Că grabnice, iată, preste munţi picioarele celui ce binevesteaşte şi ale celui ce vesteaşte pace. Sărbează, Iudo, sărbătorile tale, plineaşte făgăduinţele tale, că nu vor adaoge mai mult a treace prin tine spre vechime, sfârşitu-s-au, perit-au.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.