×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI MIHEIA

Capitolul 6

Domnul mustră pre cei nemulţămitori, arătându-le facerile Sale de bine şi spuindu-le ce e bun şi ce aşteaptă Domnul de la norodul Său. Dar, pentru nedreptăţile şi alte nelegiuiri a fiilor lui Israil, cu multe pedeapse îi îngrozeaşte Domnul.

1 Auziţi, dară, ceale ce au zis Domnul: „Scoală-te şi te judecă asupra munţilor, şi să auză dealurile glasul tău!”

2 Auziţi, munţi, judecata Domnului şi căile, temeliile pământului, că judecată easte Domnului asupra norodului Său şi cu Israil Să va întreba.

3 „Norodul Mieu, ce am făcut ţie sau cu ce te-am întristat sau cu ce te-am îngreoiat? Răspunde Mie!

4 Pentru că te-am scos din pământul Eghiptului şi din casa robiei te-am mântuit şi am trimis înaintea feaţii tale pre Moisi şi pre Aaron şi pre Mariam.

5 Norodul Mieu, adu-ţi aminte ce au sfătuit asupra ta Valac, împăratul Moavului? Şi ce i-au răspuns Valaam, feciorul lui Veor, de la Shini până la Galgal, ca să se cunoască dreptatea Domnului”.

6 „Cu ce voiu prinde pre Domnula? Priimi-voiu pre Dumnezeul mieu cel Înalt? Au apuca-L-voiu pre El cu arderi de tot, cu viţei de un an?

7 Au priimi-va Domnul întru mii de berbeci, au întru zeci de mii de ţapi graşi? Au da-voiu ceale întâiu născute ale meale pentru păgânătate, rodul pântecelui mieu pentru păcatul sufletului mieu?”

8 Au spusu-ţ-au ţie, omule, ce e bun? Sau ce ceare Domnul de la tine, fără numai să faci judecată şi să iubeşti mila şi să fii gata a mearge cu Domnul Dumnezeul tău?

9 Glasul Domnului preste cetate să va strâga şi va mântui pre cei ce să tem de numele Lui: „Ascultă, neamule, şi cine va împodobi cetatea?

10 Au focul şi casa celui fără de leage, carele strânge avuţii nedreapte şi cu sumeţie nedreaptă,

11 Au îndrepta-să-va în cumpănă cel fără de leage şi în sac măsurile înşălăciunii?

12 Dintru care şi-au umplut de păgânătate avuţiile sale, şi cei ce lăcuiesc într-însa au grăit minciuni; şi limba lor s-au înălţat în gura lor.

13 Şi Eu voiu înceape a te bate pre tine, piiade-te-voiu pentru păcatele tale.

14 Tu vei mânca şi nu te vei sătura şi te voiu lăpăda pre tine întru tine, şi vei apuca şi nu vei scăpa şi oricâţi vor scăpa la sabie să vor da.

15 Tu vei sămâna şi nu vei săcera, tu vei stoarce maslina şi nu te vei unge cu untdelemn şi strugurulb, şi nu vei bea vin; şi vor peri legiuirile norodului Mieu.

16 Şi ai păzit îndreptările lui Zamvri şi toate lucrurile casii lui Ahaav şi aţi umblat în căile lor, ca să te dau pre tine în perire şi pre cei ce lăcuiesc într-însa spre şuierare şi ocărâle noroadelor veţi lua”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.